Samenwerken

Verzilveren EVC

Heeft u werknemers in dienst met een jarenlange praktijkervaring, die meerdere gecertificeerde trainingen gevolgd hebben maar niet in het bezit zijn van een relevant mbo-diploma? Zij kunnen hun ervaringscertificaat, waaruit hun kennis en vaardigheden blijkt, bij Zadkine laten verzilveren in een erkend mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Als werkgever brengt u zo de kwaliteiten van uw werknemers helder in kaart en zorgt u daarnaast dat zij een betere positie op de arbeidsmarkt hebben. Bovendien voldoet u hiermee aan de opleidingseisen die de arbeidsinspectie stelt aan vakmensen.

Omzetten Ervaringscertificaat (EVC) in erkend mbo-diploma

Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Vakmensen, die in het bezit zijn van een EVC-rapportage (erkenning van verworven competenties of ervaringscertificaat), kunnen deze bij ons laten omzetten naar een erkend mbo-diploma. Dat doet een team van specialisten op een zorgvuldige en persoonlijke manier en volgens wettelijk vastgestelde eisen. Zadkine verzorgt, in samenwerking met erkende EVC-bureaus, verzilvertrajecten voor bedrijven en werknemers in de technische installatiebranche, elektrotechniek, weg- en waterbouw en infratechniek.

Hoe werkt het?

Zadkine beoordeelt, aan de hand van de in de EVC-rapportage vermelde beroepscompetenties, of iemand in aanmerking komt voor het verzilveren van een Ervaringscertificaat. We kijken hierbij onder andere naar functieomschrijvingen, diploma’s, foto’s, verslagen etc. Als hiermee wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, moet desbetreffende werknemer examen doen in Nederlands, rekenen en mogelijk ook in Engels. Dit is wettelijk bepaald en kan plaatsvinden bij Zadkine. Bij een positieve uitslag reikt Zadkine het mbo-diploma uit.

Interesse?

Voor meer informatie over het verzilveren van EVC’s, kunt telefonisch contact opnemen met Ruud van Zandwijk, accountmanager Zadkine Techniek, op (010) 288 52 20 of 06 51 20 73 87, of u kunt mailen naar R.vanZandwijk@tcrmbo.nl.

EVC 

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.