Bbl-opleidingen

Veelgestelde vragen over bbl

Hieronder vindt u een aantal vragen die betrekking hebben op bbl-trajecten voor studenten die bij uw bedrijf werken.

 • De 10 belangrijkste vragen over leerbedrijven in het mbo

  • 1 Erkend leerbedrijf

   Wat is een erkend leerbedrijf?
   • Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Daarmee onderstreept u het belang van het opleiden van jonge mensen voor het vak.

    Leerlingen begeleiden is een leuke en verantwoordelijke taak. Als leerbedrijf biedt u o.a.: een veilige leeromgeving, voldoende tijd aan begeleiding van de leerling en de mogelijkheden om het beroep op het gewenste opleidingsniveau in de praktijk uit te oefenen. In een erkend leerbedrijf moet de leerling worden begeleid door een leermeester. Deze beoordeelt de opdrachten, prestaties en het functioneren van de leerling in de praktijk. De leermeester dient aan voorwaarden te voldoen, die voorwaarden verschillen echter per branche.

  • 2 Leerbedrijf worden

   Hoe word ik leerbedrijf?
   • Voor het starten van de erkenningsprocedure neemt u contact op met S-BB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)

    Vraag erkenning aan

  • 3 Geschiktheid leerling

   Kan ik een leerling eerst laten testen op school om te bepalen of deze past bij mijn bedrijf?

   • Studenten krijgen altijd een intakegesprek om te kijken of zij voldoen aan de gestelde instroomcriteria. Bij twijfel kan dan eventueel een niveautest worden ingezet.

  • 4 Doorbetalen schooldagen

   Moet ik de schooldag doorbetalen?
   • Nee, niet noodzakelijkerwijs. Dit is terug te vinden in de CAO van uw branche.

  • 5 Subsidie

   Krijg ik subsidie voor een bbl-leerling?
   • Ja, uw bedrijf kan als erkend leerbedrijf in aanmerking komen voor de Subsidie Praktijkleren indien u één of meer bbl-leerlingen in uw bedrijf hebt. Deze subsidie, die max. € 2700,- per leerling per jaar bedraagt, kan achteraf worden aangevraagd.

    Voor meer informatie: https://www.praktijkleren.online/.

  • 6 Schoolkosten (1)

   Zijn de schoolkosten voor mijn rekening?
   • Nee; dit bent u NIET verplicht. Sommige bedrijven maken hierover persoonlijke en bindende afspraken met een leerling. De keuze is dus aan u.
  • 7 Schoolkosten (2)

   Om welke bedragen gaat het bij de schoolkosten?
   • De schoolkosten zijn afhankelijk van de leeftijd van de leerling; het niveau van de opleiding en het benodigde boekenpakket. Het boekengeld verschilt per opleiding. De schoolkosten worden jaarlijks aangepast met verhogingen die worden bepaald door de overheid.

    Meer op www.zadkine.nl/schoolkosten.

  • 8 Arbeidsovereenkomst

   Is het nodig een arbeidsovereenkomst af te sluiten?
   • Naast de praktijkovereenkomst kunnen de student en het leerbedrijf ook een arbeidsovereenkomst met elkaar afsluiten. Dat is echter niet wettelijk verplicht, zij het wel gangbaar.

    In een aantal sectoren zijn er in de CAO aanvullende afspraken gemaakt over het recht van bbl-studenten op een arbeidsovereenkomst. Raadpleeg dus de CAO of uw bedrijfsvereniging, zij kunnen u daar goed over informeren.

  • 9 Verzekering

   Heeft de school een verzekering voor de leerling?
   • Ja, maar alleen voor de schooldag. Voor alle werkdagen sluit u voor de leerling een verzekering af. Uw bedrijfsvereniging kan u daar alles over vertellen.
  • 10 Dag- of avondschool

   Wat bepaalt de keuze voor de dag- of avondschool?
   • Naast uiteraard ons aanbod is dat o.a. de leeftijd, in verband met het salaris dat daarbij hoort. Hoe ouder de leerling, hoe duurder. Het kantelpunt ligt bij 20 jaar. Die keuze gaat in overleg met u als werkgever en de leerling. Kijk voor de locaties van de avondschool bij de betreffende opleidingen.
Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.