Bbl-opleidingen

Rol van de SBB

In de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) trekken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen op om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Wettelijke taken

SBB verricht wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs:

  • erkennen en begeleiden van leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit.
  • maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen (in de kwalificatiestructuur mbo), of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.'
  • verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod in het mbo

Ook adviseert zij de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Eén loket, één werkwijze

Met SBB is er één loket en één werkwijze voor leren in de praktijk. Door in te loggen op de homepage van de SBB bereikt u de speciale 'portal' voor bedrijven en voor scholen. Voor persoonlijke dienstverlening zijn er adviseurs praktijkleren, die door het hele land advies geven over stages en leerbanen. En ook de medewerkers van de Servicedesk in Zoetermeer helpen u graag verder..

Website van de SBB

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.