Belangrijke documenten

Ik ben student van Zadkine

Als je je tijdens je opleiding afvraagt hoe bepaalde dingen zijn geregeld of waar je documenten over belangrijke zaken als stage of formulieren voor verlof of ziekmelding kunt vinden, dan kun je op deze pagina terecht, snel te vinden via www.zadkine.nl/documenten. Alles staat op alfabet.

Beroepspraktijkovereenkomst

Examens

Incidentenmelding

Klachten

  • Kijk op zadkine.nl/klachten om te lezen hoe je een klacht kunt indienen en welke reglementen daarvoor gelden.

Locatiegidsen

Onderwijsovereenkomst

Oud-studenten Vakschool Schoonhoven

Privacy & discrimatie

Schoolgids

Studentenstatuut

Verlof aanvragen

Zelf ziekmelden

Computer - & internetgebruik

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.