StudieMatch
Zoeken
Menu

Zadkine & Corona

Op deze pagina verzamelen wij alle belangrijke informatie over het coronavirus en hoe wij hier mee omgaan bij Zadkine.

Corona-update 14 januari 2022

Het kabinet heeft zojuist heel mooi nieuws bekend gemaakt: we mogen vanaf volgende week weer helemaal open. We zijn als Zadkine extra blij met deze versoepeling, omdat we weten dat veel van onze studenten veel last hebben van de huidige maatregelen.

We gaan nu druk aan de slag met het inroosteren van alle lessen op school. Het kan per opleiding verschillen wanneer de lessen op school weer beginnen. Studenten ontvangen daar snel meer informatie over van de eigen opleiding. We raden studenten aan om de email en het eigen rooster goed in de gaten te houden.

Wel heeft het kabinet aangeven dat het onderwijs alleen helemaal open kan als iedereen in de school verplicht een mondkapje draagt. Vanaf volgende week geldt dat ook in de klas en tijdens vrijwel alle andere onderwijsactiviteiten. 

Corona-update 3 januari 2022

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat de extra maatregelen voor het mbo ook na de kerstvakantie blijven gelden.

Wat betekent dit voor onze studenten?
Vanaf maandag 10 januari, de eerste maandag na de kerstvakantie, kun je nog steeds alleen op school komen voor:

  • Praktijklessen en lessen die voorbereiden op examens
  • Examens of toetsen
  • Als je student bent bij het Zadkine Startcollege

Andere lessen, zoals taallessen en rekenen, worden online aangeboden. Houd je eigen rooster goed in de gaten. Je kunt daarnaast ook op school komen als je spullen nodig hebt die bijvoorbeeld in je kluisje liggen of ander materiaal, zoals bijvoorbeeld gereedschappen en leermiddelen. 

We weten op dit moment nog niet hoe lang deze maatregelen blijven gelden. Het kabinet neemt op vrijdag 14 januari a.s. een nieuw besluit over het onderwijs.

Vragen
Heb je vragen over de nieuwe maatregelen? Dan kun je vanaf maandag 10 januari a.s. terecht bij de contactpersonen van je eigen opleiding. Voor meer algemene vragen over Zadkine en de coronamaatregelen kun je ook een mail sturen naar corona-info@zadkine.nl. 

Corona-update 18 december 2021

Vandaag, zaterdag 18 december, vond een ingelaste persconferentie plaats. ‘Nederland gaat vanaf morgen weer in een harde lockdown tot 14 januari a.s’ aldus premier Mark Rutte. Helaas hebben de maatregelen ook betrekking op ons onderwijs.

Wat betekent dit voor ons en onze studenten?
Er gelden vanaf a.s. maandag beperkende maatregelen voor het mbo. Dit betekent dat studenten en medewerkers komende week alleen naar onze locaties mogen komen voor:

  • praktijklessen en evt. voorbereidende lessen voor examens;
  • het afnemen van examens en toetsen;
  • het onderwijs verzorgen voor en het begeleiden van studenten in een kwetsbare positie​​​​​​.

Daarnaast kan het zijn dat andere lessen, zoals taallessen en rekenen, de komende week online gegeven worden. Studenten krijgen hier zo snel mogelijk meer informatie over van de eigen docent of begeleider. Houd daarnaast ook het eigen rooster extra goed in de gaten.

Stages
Mogelijk hebben de nieuwe maatregelen ook gevolgen voor studenten die stage lopen. Studenten kunnen dit volgende week bespreken met de (stage)begeleider van de eigen opleiding.

Tot slot moeten we er rekening mee houden dat de mogelijkheid bestaat dat we na de kerstvakantie wellicht over moeten gaan tot onderwijs op afstand. We horen hier meer over op 3 januari a.s.

Schoolgebouwen
De schoolgebouwen zijn alleen maandag 20 december a.s. nog toegankelijk voor iedereen die nog spullen zoals laptops, gereedschap of andere materialen heeft liggen. Gedurende de rest van de week is het schoolgebouw alleen toegankelijk voor alle betrokkenen bij de hiernaast genoemde activiteiten vanaf maandag 20 december tot 24 december a.s.

Communicatie
Onze studenten zullen dit weekend op de hoogte worden gebracht van deze maatregelen. Verdere informatie over de lessen zullen door de onderwijsteams met de studenten en personeel worden gecommuniceerd.

Vragen?
De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan snel. Houd de website en sociale media van Zadkine in de gaten voor de meest actuele informatie. 

Corona-update 17 november 2021

Welk nieuws bracht de persconferentie over de corona-maatregelen van afgelopen vrijdag voor het mbo? En wat betekent dit voor Zadkine?

Het demissionaire kabinet kondigde afgelopen vrijdag twee maatregelen aan die Zadkine raken. De maatregelen gaan in gegaan op zaterdag 13 november en gelden in ieder geval tot en met vrijdag 3 december.

Groepsgrootte per ruimte
Er geldt in onder meer het mbo een maximale groepsgrootte van 75 personen, behalve in ruimtes voor tentamens en examens. Dit heeft voor Zadkine gevolgen voor de kantines en andere verblijfsruimten. Er zullen in deze ruimtes 75 zitplaatsen worden gecreëerd. In die ruimtes geldt dat je een zitplaats moet hebben om er te verblijven. Eten en drinken in het lokaal tijdens pauzetijd wordt toegestaan. 

Horeca faciliteiten
De restaurants op de Zadkine-locatie Benthemplein 15 zijn, net als alle andere horeca, tot 20.00 uur geopend voor gasten. Alle gasten die komen eten en drinken krijgen een vaste zitplaats en moeten voor binnenkomst een corona toegangsbewijs kunnen laten zien. Dit geldt voor alle gasten: dus gasten van buitenaf en voor studenten en medewerkers van Zadkine. Op deze manier volgen wij de landelijke regels voor de horeca en proberen wij een zo veilig mogelijke (leer)omgeving te creëren.

Corona-update 4 november 2021

Welk nieuws bracht de persconferentie over de corona-maatregelen van afgelopen dinsdag voor het mbo? En wat betekent dit voor Zadkine?

Mondkapje weer verplicht
Vanaf 6 november a.s. is het weer verplicht om een mondkapje te dragen op de gangen en in alle algemene ruimtes binnen onze schoolgebouwen. Ook zijn mondkapjes verplicht als je oefent in een contactberoep, zoals bij de opleidingen haarverzorging en schoonheidsverzorging. 

Houd afstand van elkaar
Alhoewel 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht is, vragen wij iedereen om rekening met elkaar te houden. Daarbij blijft het verstandig om afstand te nemen indien je je onveilig voelt of je binnen grote groepen begeeft.

 Hygiëne maatregelen
Verder gelden de onderstaande afspraken en algemene richtlijnen: 
• Draag een mondkapje buiten de lokalen
• Was regelmatig je handen
• Nies of hoest in je elleboog
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD
• Vrijwillig twee keer per week zelftesten
• Wees voorzichtig en houd afstand​​​​​​

Meer informatie over de aangepaste corona-maatregelen kun je lezen op de website van de Rijksoverheid.

Corona-update 16 september 2021

'Er is meer mogelijk vanaf 25 september a.s.' aldus demissionair premier Rutte tijdens de persconferentie van 14 september jl. Wat betekent deze persconferentie voor het mbo en dus voor Zadkine? 

Eerder heeft het kabinet al besloten dat er in het mbo, hbo en op universiteiten met ingang van het nieuwe schooljaar geen anderhalve meter afstand gehouden meer hoeft te worden. Met ingang van 25 septemberkomen daar nieuwe versoepelingen bij.

Mondkapje niet meer verplicht
Vanaf 25 september a.s. is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen op de gangen en in alle algemene ruimtes binnen de schoolgebouwen. Reis je met het openbaar vervoer naar locatie? Dan moet je nog wel een mondkapje op als je in de trein, tram, bus of metro zit. In stations en op perrons is geen mondkapje meer nodig.

Groepsgrootte
Ook de maximale groepsgrootte van 75 personen komt per 25 september a.s. te vervallen. Daardoor is er bijvoorbeeld geen beperking meer in het aantal studenten en/of medewerkers dat tegelijkertijd in de kantines op school aanwezig mag zijn.

Daarmee zijn we weer een stap dichterbij bij de vertrouwde situatie van voor de coronacrisis. Wel houden we op advies van de overheid aandacht voor een aantal onderwerpen:

  • Aan studenten en medewerkers wordt ook in het nieuwe schooljaar gevraagd vrijwillig twee keer per week een zelftest af te nemen. De testen blijven gratis beschikbaar via het portaal van het Ministerie van OCW en op de schoollocaties.
  • We zorgen dat onze schoolgebouwen goed geventileerd worden en we behouden de maatregelen op het gebied van hygiëne – zoals de beschikbaarheid van desinfecterende handgel op verschillende plekken in de school.
  • Tot slot zorgen we, in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond, dat onze studenten toegang hebben tot informatie over het corona-vaccin.

Corona-update 16 augustus 2021

De persconferentie van 13 augustus jl. bracht erg mooi nieuws voor het mbo: vanaf maandag 30 augustus a.s., de start van het nieuwe schooljaar, mogen al onze studenten weer naar school zonder anderhalve meter afstand te houden.

In de woorden van Marloes de Vries van ons College van Bestuur op Radio Rijnmond vanochtend: we zijn als Zadkine superblij met deze versoepeling. Het betekent dat we na ruim anderhalf jaar grotendeels terugkeren naar de vertrouwde situatie, waarbij onze studenten zo veel mogelijk fysiek onderwijs volgen op school.

Het kabinet heeft het wel een paar voorwaarden verbonden aan de versoepeling. Zo is het vanaf het nieuwe schooljaar weer verplicht om een mondkapje te dragen op de gangen en in alle algemene ruimtes binnen de schoolgebouwen.

Ook gaan we op verzoek van het kabinet door met een aantal van de bestaande maatregelen:

Aan studenten en medewerkers wordt ook in het nieuwe schooljaar gevraagd vrijwillig twee keer per week een zelftest af te nemen. De testen blijven gratis beschikbaar via het portaal van het Ministerie van OCW en op de schoollocaties.

We zorgen dat onze schoolgebouwen goed geventileerd worden, dat er veilige looproutes zijn en we behouden de maatregelen op het gebied van hygiëne – zoals desinfecterende handgel en extra schoonmaakrondes.

Tot slot blijven we op verzoek van het kabinet extra aandacht vragen voor het belang van vaccineren.

Voor nu wensen we iedereen nog een paar fijne vakantieweken toe. En kijken we uit naar de officiële jaaropening voor studenten en medewerkers op maandag 30 augustus a.s.

Corona-update - 28 mei - vanaf 31 mei gratis zelftesten beschikbaar voor het mbo

Mooi nieuws: vanaf 31 mei a.s. kunnen zowel onze personeelsleden als studenten een gratis zelftest naar het eigen huisadres laten sturen. 

Op dit moment staat Zadkine nog niet in de lijst op de site, maar vanaf a.s. maandag 31 mei zal dit wel mogelijk zijn. Houd de site zelftestonderwijs.nl goed in de gaten of je de aanvraag al kunt doen. 

Waarom zelftesten?
Veel mensen, zeker jongeren, hebben geen of weinig last van een besmetting, die ze zo onopgemerkt kunnen doorgeven aan mensen die er wel erg ziek van kunnen worden. Door iedere student en medewerker te voorzien van gratis zelftesten kunnen besmettingen snel worden opgespoord. Hierdoor wordt voorkomen wordt dat het virus ongemerkt verder wordt verspreid. En als we erin slagen om het aantal besmettingen terug te dringen, door vaccinatie en onder andere door het gebruik van zelftesten bij studenten en medewerkers, dan kan er mogelijk sneller meer perspectief worden geboden voor het onderwijs.

Wat is een zelftest?
Een zelftest is een coronatest die je zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of wanneer je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. In dat geval moet je een afspraak maken om je te laten testen bij de GGD.

De zelftest is ook niet bedoeld als toegangstest- of bewijs. Is de uitslag van je zelftest positief? Dan vragen we je om zo min mogelijk contact te hebben met anderen en zo snel mogelijk een PCR-test af te laten nemen door de GGD. Klik hier voor het maken van een afspraak bij de GGD.

Uitslag binnen 15-30 minuten
Deze testen zijn anders dan de test bij de GGD; het wattenstaafje hoeft niet zo diep de neus in en de uitslag is al af te lezen na 15-30 minuten! Daardoor is de zelftest makkelijk in gebruik.

Hoe vraag je als student een gratis zelftest aan?
Ga naar de site zelftestonderwijs.nl, selecteer 'Zadkine' in de lijst met scholen en log vervolgens in met je Zadkine-account. Je bestelt de gratis testen en deze worden kosteloos opgestuurd naar het opgegeven adres. Let op: op dit moment (28-5) staat Zadkine nog niet in de lijst. Hou de site goed in de gaten wanneer Zadkine erbij staat. Dit is uiterlijk 31 mei a.s.

Vrijwillig 
Het zelftesten is op vrijwillige basis. Je hoeft als student dus geen negatieve testuitslag te laten zien om naar de les te kunnen. Het wordt niet door Zadkine gecontroleerd. 

Huidige RIVM-richtlijnen blijven gelden
De RIVM-richtlijnen zoals deze nu gelden op alle locaties, zoals het dragen van mondkapjes en het houden van 1,5 meter afstand, blijven gelden. 

Meer informatie of heb je nog vragen?
Op de website van de Rijksoverheid vind je de meestgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Corona update - 25 februari

Afgelopen dinsdagavond heeft het demissionaire kabinet weer een persconferentie gegeven. Daarin werd onder meer bekend gemaakt dat iedere mbo-student één dag in de week naar school mag. Ook wordt de avondklok verlengd tot en met 15 maart 04.30 uur.

Het betekent dat iedere student weer één dag per week les op school krijgt. Dat kunnen praktijklessen of examens zijn, maar ook andere lessen of begeleiding op school. 

Vanaf 8 maart
De komende week gaan we alles regelen, zodat iedereen vanaf maandag 8 maart weer één dag op school kan zijn. De rest van de lessen blijven online plaatsvinden. Dus we vragen studenten het rooster goed in de gaten te houden, zodat iedereen op tijd weet wanneer hij of zij op school wordt verwacht.

Let op: de RIVM-maatregelen gelden nog steeds, dus iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar en draagt binnen onze gebouwen een mondkapje.

Avondklok
Er is meer goed nieuws: praktijklessen zijn vanaf volgende week ook mogelijk na 21:00 uur. De avondklok is wel verlengd tot en met 15 maart, maar studenten die een praktijkles of examen hebben of stage lopen mogen wel buiten zijn om naar school of het stageadres te reizen. Zij moeten wel een 'Eigen verklaring' en andere bewijzen, zoals het rooster en/of de werkgeversverklaring meenemen.

Corona update - 9 februari

Het kabinet heeft de avondklok verlengd tot en met dinsdag 2 maart. Een avondklok betekent dat het verboden is om buiten te zijn tussen 21.00 en 04.30 uur. Door de avondklok zijn er geen praktijklessen meer na 19:00 uur. Check jouw eigen rooster in de Zadkine-app. 

Er is een uitzondering voor de al geplande examens: deze examens mogen wel op school worden afgenomen in de avond. Als student kun je dit bewijzen door je rooster en/of de uitnodiging uit je Zadkine mailbox te laten zien. Daarnaast moet je onderweg een ingevulde en ondertekende 'Eigen verklaring' kunnen laten zien. Via deze link kun je het formulier downloaden.

Ook is er een uitzondering voor studenten die in de avonduren stage lopen. Deze studenten kunnen via het stagebedrijf een werkgeversverklaring krijgen. Deze verklaring is nodig om te bewijzen dat je voor je werk, als dat nodig is, ook na 21:00 uur buiten mag zijn. Daarnaast moet je onderweg een ingevulde en ondertekende 'Eigen verklaring' kunnen laten zien.

Corona update - 22 januari

Om het aantal coronabesmettingen verder naar beneden te krijgen geldt er vanaf morgenavond (zaterdag 23 januari) een avondklok in Nederland. Een avondklok betekent dat het verboden is om buiten te zijn tussen 21.00 en 04.30 uur. Dat betekent voor Zadkine dat de praktijklessen die na 19.00 uur ingepland staan op school komen te vervallen. Wat dit voor jouw rooster betekent kun je zien in de Zadkine-app.

Er is een uitzondering voor de al geplande examens: deze mogen wel op school worden afgenomen in de avond. Als student kun je dit aantonen door je rooster en/of de uitnodiging in je Zadkine mailbox te laten zien. Daarnaast moet je in die situatie als student een ingevulde en ondertekende 'Eigen verklaring' kunnen laten zien. Via deze link kun je het formulier downloaden.

Ook is er een uitzondering voor studenten die in de avonduren stage moeten lopen. Deze studenten kunnen via het stagebedrijf een werkgeversverklaring krijgen. Deze is nodig om aan te kunnen tonen dat je voor je werk, als dat nodig is, ook na 21.00 uur buiten mag zijn. Daarnaast moet je ook in die situatie als student een ingevulde en ondertekende 'Eigen verklaring' kunnen laten zien (link naar formulier).

Houd het studentenportaal in de gaten voor alle berichtgeving. Meer informatie over de regels rond de avondklok vind je hier.

Corona update -13 januari

Het kabinet maakte gisteravond bekend dat de huidige lockdown wordt verlengd. Dit betekent dat er voor Zadkine op dit moment niets verandert. Tot en met 5 februari volgen studenten alle lessen online. Er zijn twee uitzonderingen: de praktijklessen (bijv. koken, knippen etc. in een praktijklokaal) en examens. Deze activiteiten vinden op school plaats. Studenten worden dus alleen voor praktijklessen en examens op school verwacht.

Het blijft een vervelende situatie, maar om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen snel minder wordt, moeten we ons aan deze regels houden. 

Extra ondersteuning

Studenten die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege de thuissituatie of omdat er behoefte is aan extra structuur, kunnen contact opnemen met hun Studieloopbaanbegeleider.

Corona update 5 januari - voor ouders

Het afgelopen jaar heeft veel impact gehad op de wijze waarop uw zoon/dochter les heeft gekregen bij Zadkine. Waar de gebouwen van Zadkine vroeger bruisten van enthousiaste studenten en docenten, waren de gangen en trappenhuizen nu opvallend stil. Net als u en alle studenten kunnen we niet wachten tot het virus is verslagen en we iedereen weer gastvrij kunnen ontvangen.

Tot die tijd houden we ons strikt aan de regels van het RIVM: tot maandag 18 januari zijn onze locaties alleen open voor praktijklessen en examens. Alle overige lessen vinden online plaats. De overheid heeft voor de praktijklessen en examens een uitzondering gemaakt, zodat er geen grote studieachterstanden optreden. We danken u en uw kind hartelijk voor het begrip en het respecteren van alle beperkingen. Wilt u de regels van het kabinet nog eens rustig nalezen, klik dan hier.

We begrijpen dat dit soms tot lastige situaties kan leiden of dat uw kind vragen of extra ondersteuning nodig heeft. De persoonlijke studieloopbaanbegeleider denkt graag met u en uw kind mee. We doen er de komende tijd alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen het onderwijs en de begeleiding krijgt die nodig is. Tijdens de voorjaarsvakantie wordt er bijvoorbeeld een speciale vakantieschool georganiseerd, waar studenten extra lessen kunnen volgen.

Het kabinet heeft aangegeven dat er op dinsdag 12 januari weer een persconferentie komt over de coronamaatregelen. Zodra duidelijk is welke gevolgen dit heeft voor het onderwijs van Zadkine, leest u dat op onze website.

Oudere updates teruglezen?

Oudere corona-updates en natuurlijk ander nieuws is terug te vinden in het nieuwsoverzicht.