StudieMatch
Zoeken
Menu

Reglementen

Ben je van plan om een klacht te melden, bezwaar te maken of in beroep te gaan? Of heb je te maken met ongewenst gedrag? De stappen van deze processen hebben we beschreven in onze reglementen.

reglementen

Studentenstatuut

Wil je weten wat jouw rechten en plichten zijn als student? Lees het Studentenstatuut (2023). 

Klachtenregeling

Vanaf 1 augustus 2017 geldt het wettelijk klachtrecht in het mbo. Ben je een student, oud-student, toekomstig student of ouder of verzorger van een minderjarige student? In deze klachtenregeling lees je alle regels rondom de klachtenprocedure. 

Bezwarencommissie

Wil je bezwaar maken, omdat je het niet eens bent met de oplossing na het indienen van jouw klacht? In dit document lees je alles over de regels rondom het maken van bezwaar. 

Beroepscommissie

Heeft de bezwarencommissie uitspraak gedaan en ben je het nog steeds oneens? Stuur dan een brief naar de Beroepscommissie. In dit document lees je alle regels over het instellen van een beroep. 

Ongewenst gedrag

Heb je als student te maken met ongewenst gedrag? In deze klachtenregeling lees je wat we verstaan onder ongewenst gedrag en wat er gebeurt als jij een klacht indient. 

Landelijke klachtencommissie

Kom je er met ons niet uit? Schakel dan de landelijke klachtencommissie in. In dit reglement lees je waar jij recht op hebt. 

Klokkenluidersregeling voor medewerkers

Vermoed jij een misstand en wil je deze melden? Lees alles rondom de interne procedure in de Klokkenluidersregeling. 

Bestuursreglement

In het bestuursreglement zijn op bestuursniveau de afspraken tussen de bestuurders terug te vinden. Algemene zaken zoals de verdeling van verantwoordelijkheden en taken en de bevoegdheden binnen het bestuur komen aan de orde.

Integriteitscode

Lees hier alles over de integriteitscode van Zadkine.