Opleidingen
Studiekeuze
Aanmelden
Menu
150+
Opleidingen op vier niveaus
15+
Goed bereikbare locaties
Goede
begeleiding
Grote
kans op een baan
Intake en Service medewerker

Leertraject BOA Intake en Service

Cursus/training

Wil jij bijdragen aan de veiligheid en dienstverlening in de samenleving? Het Leertraject BOA Intake en Service is speciaal ontworpen voor nieuwe medewerkers die gaan werken binnen deze basiseenheid. De Politie heeft samen met ROC Midden Nederland, ROC Amsterdam en Zadkine een leertraject ontwikkeld. Je start het leertraject bij één van de drie opleiders, waarbij je wordt opgeleid tot BOA en je jezelf specialiseert in het vakgebied Intake en Service. 

Let op: Voor deze opleiding kan je jezelf niet aanmelden. Je deelname wordt bij ons bevestigd door de Politie. De locatie waar je de cursus volgt, wordt later bekend gemaakt. 

Je kunt je hiervoor niet (meer) aanmelden

Voor wie is dit leertraject?

Dit leertraject is voor BOA's die nieuw starten in de functie als Assistent B op Intake & Service. 

Over jouw leertraject

In dit leertraject leer je de basis als buitegewoon opsporingsambtenaar (BOA). Een BOA-diploma alleen is niet voldoende om werkzaam te zijn binnen de verschillende vakgebieden van handhaving. Daarom leer je daarnaast over onderwerpen die te maken hebben met het werk van de medewerker Intake & Service. Denk aan hoe je bezoekers vriendelijk ontvangt en vragen beantwoordt. Ook leer je aangiften opnemen en informatie verzamelen. Het doel van dit leertraject is dat je in 12 weken met een BOA getuigschrift klaar bent om te gaan werken als medewerker in dit specifieke domein. Na dit leertraject ga je aan de slag binnen de eenheid als assistent B.  

Dit integrale leertraject bevat de volgende onderdelen:

 • BOA Bevoegdheid Domein 6 + examen;
 • Vakgerichte bekwaamheid.

Het programma

BOA Bevoegdheid:

 1. Democratische rechtsstaat
 2. Centrale en decentrale wetgeving
 3. Strafrecht in het algemeen
 4. Wetboek van strafrecht
 5. Wetboek van strafvordering
 6. Opsporingsbevoegdheden
 7. Bevoegdheid Buitengewoon opsporingsambtenaar
 8. Politieorganisatie
 9. Openbaar ministerie (O.M.)
 10. Rechterlijke macht
 11. Ambtseed, ambtsbelofte, belofte van zuivering
 12. (Ambts)misdrijven
 13. Wet politiegegevens (WPG), Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)
 14. Proces-verbaal
 15. Gespreksvaardigheden en benaderingstechnieken.

In het praktijkgedeelte leer je gespreksvaardigheden. Je leert hoe je een bekeuringsgesprek voert. Ook leer je wat het effect is van jouw gedrag op een verdachte en hoe je een combibon invult met het feitenboekje. We oefenen in een situatie die lijkt op de praktijk. Dit doen we met acteurs. Dit is om je voor te bereiden op de praktijk en het examen. 

Intake en Service:

 1. Intakegesprek en klantenverzoeken
 2. Dienstverlening/slachtofferzorg/ triage/VPT
 3. Aangifte van eenvoudige delicten
 4. EHBO
 5. Getuigenverhoor
 6. Basale kennis Cyber, huiselijk geweld, stalking en zeden
 7. Nederlandse taal - Taalperfect
 8. Basale gesprektechnieken
 9. Weerbaar zijn

Toetsing

De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. In het eerste deel behaal je jouw BOA-bevoegdheid. De Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) neemt het examen af. Dit is voor de Basis BOA-bevoegdheid Domein VI. Zij zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen als certificerend instituut. Daarna wordt de akte bij Justus aangevraagd. 

Het examen bestaat uit twee delen. Dat is Rechtskennis en Basis BOA praktijk. 

 • Rechtskennis
  Dit is een toets met vijftig meerkeuzevragen. 
 • Basis BOA Praktijk
  Je laat gespreksvaardigheden en benaderingstechnieken zien. 

Naast deze examens beoordeel je jouw eigen leren. Je maakt portfolio-opdrachten om jouw leerproces als aankomend medewerker Intake & Service zichtbaar te maken. 

Locatie en leeromgeving

De cursus duurt 12 weken, 5 dagen per week. 

De bijeenkomsten zijn voor een deel online en voor een deel fysiek. Ook zijn er momenten om te oefenen met acteurs. Verder leer je de theorie via zelfstudie. Je blijft in contact met andere studenten en de docenten via een digitale leeromgeving. Ervaren docenten begeleiden je tijdens de opleiding. Het lesmateriaal is helemaal digitaal. 

Je deelname wordt bij ons bevestigd door de Politie. Het is dus niet mogelijk om jezelf aan te melden voor dit leertraject. De locatie waar je de cursus volgt, wordt later bekend gemaakt. 

Dit ga je doen na dit leertraject

Heb je de opleiding afgerond? Dan ontvang je een BOA-gestuigschrift. Ook ontvang je een bewijs van deelname van de Politieacademie. 

Als Intake en Service assistent B ben je een belangrijk onderdeel van het handhaven van de wet en de openbare orde. Jouw taken omvatten onder andere het beantwoorden van vragen van burgers, het opnemen van aangiften, het coördineren van dienstverlening, het ontvangen van vergunningsaanvragen van burgers, het terugbellen van burgers over aangiften en het completeren van gegevens in aangiften die door collega's zijn ingediend.

Het is aan de eenheid op welke manier je verder kunt groeien. 

Sluit je aan bij ons team en help mee aan een veiligere en beter georganiseerde samenleving!

Wat kost deze cursus?

Deze cursus wordt betaald door je werkgever. 

Veiligheidsacademie Maatwerk

Adviseur Maatwerk

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem contact op met de Veiligheidsacademie.

Deze opleiding wordt verzorgd door: Zadkine college Veiligheidsacademie
150+
Opleidingen op vier niveaus
15+
Goed bereikbare locaties
Goede
begeleiding
Grote
kans op een baan