StudieMatch
Zoeken
Menu

Leerling gespecialiseerd onderwijs went alvast aan het mbo dankzij bijzondere samenwerking

  • 05 juli 2021, 13:51
  • Geschreven door Webredactie

Terwijl leerlingen nog op het gespecialiseerd onderwijs (vso) van Yulius zitten, kunnen zij al beginnen met een mbo niveau 1 opleiding bij Zadkine Startcollege. In hun eigen veilige schoolomgeving starten zij met een mbo-1 opleiding en halverwege de éénjarige opleiding stappen zij naadloos over naar Zadkine Startcollege. Deze drempelloze overgang van vso naar mbo is vanaf komend schooljaar mogelijk.

Veel leerlingen op het speciaal voortgezet onderwijs (vso) zijn prima in staat om een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te volgen. Bij Yulius Onderwijs worden leerlingen getoetst of zij het vermogen hebben om minimaal niveau 2 op het mbo te behalen. Op dit moment staat het mbo los van het vso en kent een overgang nog vele hobbels. Door deze geïntegreerde samenwerking is er geleidelijk proces waardoor vroegtijdig uitval uit het onderwijs grotendeels kan worden voorkomen.

Als het belang en de motivatie van de leerling voorop worden gesteld, dan kan dit beter. Met dat in het achterhoofd zijn Yulius Onderwijs en Zadkine Startcollege een samenwerking in twee trajecten aangegaan. “In het ene traject komen onze vso-leerlingen met mbo-2 potentie in een mbo-1 klas op hun eigen school en met hun eigen leerkrachten. De leerkrachten worden hierbij begeleid door docenten van Zadkine Startcollege. Aan het einde van het traject nemen docenten van Zadkine Startcollege alle benodigde examens af. Bij het andere traject stromen vso-leerlingen - die cognitief vaardig genoeg zijn voor het mbo - na een half jaar in bij Zadkine Startcollege op één van de drie locaties en volgen daar een reguliere mbo-1 opleiding. Hiermee helpen we samen deze studenten op weg naar mbo-2”, aldus Marieke de Kreek, directeur van Yulius Onderwijs.

“Bij Zadkine Startcollege hanteren wij een unieke aanpak waarbij studenten worden opgeleid op mbo niveau 1 en de kracht zit in het op maat aanbieden van extra begeleiding, zorg en aandacht. Dat is precies de werkwijze van Yulius Onderwijs en om die reden is het logisch dat de vso-leerlingen in hun eigen veilige omgeving al kennismaken met ons, mbo niveau 1. Na ongeveer een half jaar komen de leerlingen naar onze locatie in Rotterdam-Zuid en draaien de dan ‘studenten’ volledig mee en doen kort daarna al hun mbo-1 examen bij ons. Al onze opleidingen duren namelijk slechts één jaar waarna studenten gediplomeerd kunnen doorstromen naar een volgend mbo niveau. Voor vso-leerlingen een fantastische mogelijkheid én motivatie om al op het vso te starten met hun mbo!”, vult Jethro Bos, directeur van Zadkine Startcollege aan.