StudieMatch
Zoeken
Menu

Bestuursdocumenten

Op deze pagina zijn reglementen van Zadkine en andere bestuursdocumenten te vinden.

Bestuursreglement

In het bestuursreglement zijn op bestuursniveau de afspraken tussen de bestuurders terug te vinden. Algemene zaken zoals de verdeling van verantwoordelijkheden en taken en de bevoegdheden binnen het bestuur komen aan de orde.

Klokkenluidersregeling

Lees alles rondom de interne procedure in de Klokkenluidersregeling. 

Integriteitscode

Lees hier alles over de integriteitscode van Zadkine.