Zadkine

Over Zadkine

Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Wij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken.

 • Over ons

  Dat gebeurt voor een groot deel in de praktijk. We trekken samen op met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio. Beter en effectiever beroepsonderwijs is onze ambitie.

  Benthemplein

  We hebben ons onderwijs daarom herkenbaar georganiseerd voor (aankomende) studenten en het bedrijfsleven. Dat hebben we gedaan door de richtingen samen te voegen tot herkenbare scholen. Dit zijn ze:

  • Zadkine Beauty & Fashion College
  • Zadkine Brood & Banket College
  • Zadkine Business College
  • Zadkine Dienstverlening & Facility College
  • Zadkine Gezondheid, Welzijn & Sport College
  • Zadkine Horeca College
  • Zadkine Logistiek College
  • Zadkine Optiek College
  • Zadkine Startcollege
  • Zadkine Travel & Leisure College
  • Zadkine Vakschool Schoonhoven
  • Zadkine Veiligheidsacademie

  Het onderwijs wordt ondersteund door de afdelingen Onderwijs en Kwaliteit, Marketing & Communicatie, HRM, Algemene ondersteuning en Facilitair, Huisvesting, Finance Planning & Control, ICT, Audit & Control en Juridische Zaken.

  Mbo Transparant

  MBO Transparant geeft u inzicht in de onderwijsresultaten van Zadkine en andere mbo-scholen. De site brengt in beeld hoe deze scholen presteren op een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid.

  De resultaten van Zadkine kunt u inzien door deze link te volgen:

  Bezoek de website MBO TRANSPARANT

 • De strategie van Zadkine

  Missie

  De missie van Zadkine is bijdragen aan het geluk van onze studenten, door ze de grootste kans op succes te bieden ​bij hun vervolgstap naar een baan of vervolgopleiding.​ De persoonlijke groei van studenten staat centraal, in alles wat we doen.

  Studenten

  Visie

  Rotterdam Rijnmond is bij uitstek de regio van 'handen uit de mouwen'. De mentaliteit van aanpakken is voelbaar.

  Wij werken voortdurend aan het up-to-date houden en verbeteren van de kwaliteit van onze opleidingen. Dat doen wij op basis van een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • Wij zijn een school met middelbare beroepsopleidingen waar onze regio om vraagt en en hebben ons georganiseerd in 12 herkenbare scholen.
  • Wij werken aan de basiskwaliteit van ons onderwijs, de professionalisering van onze opleidingsteams en diploma’s die voor onze studenten van meerwaarde zijn op de arbeidsmarkt of tijdens hun vervolgopleiding.
  • Dat doen we door ons onderwijs toekomstgericht te maken in samenwerking met bedrijven, instellingen en vervolgopleiders.
  • Uitdagend naar onszelf, naar onze partners en naar onze studenten.
  • Kansrijk, ondernemend, kleurrijk en samen.  

  Deze uitgangspunten zijn direct terug te vinden in hoe wij het onderwijs in de praktijk vormgeven. Daarbij staat in alle gevallen voorop dat de student moet profiteren van deze inspanningen, bijvoorbeeld doordat de kwaliteit van het onderwijs toeneemt of doordat hij meer kansen op de arbeidsmarkt krijgt door een studie bij Zadkine met succes af te ronden.

  Zadkine onderwijsvisie

  Zadkine wil iedere student de beste kansen bieden. Kansen om te ontwikkelen; afgestemd op eigen ambities, interesses, talenten én groeipotentie. En afgestemd op de actuele en toekomstige vraag van de arbeidsmarkt. Buiten de gebaande paden. Op die andere manier geven we invulling aan de vraag ' Hoe ver wil jij komen? '. Onze studenten zijn jongeren en volwassenen tussen de 15 en 67 jaar. We leiden ze op tot flexibele, pro-actieve en trotse vakmannen of -vrouwen. Hun startsituatie en ontwikkeling is verschillend. Elk carrièrepad is een onbekende weg waar we in twaalf colleges - samen met studenten, werkveld, collega-scholen en de gemeenten in de regio Rotterdam - invulling aan geven.

  Deze visie op onderwijs geeft richting aan het beroepsonderwijs van Zadkine en biedt ruimte aan de colleges om hieraan een (sector) specifieke invulling te geven. Het bevat de bouwstenen waardoor elke student Zadkine met een baan of vervolgopleiding verlaat en terugkijkt op een geweldige tijd. In het onderwijs van Zadkine staat centraal:

  Persoonlijke groei
  Vragen naar de onbekende weg
  • Bij Zadkine is iedereen welkom. We ontvangen (toekomstige) studenten op een warme en persoonlijke manier. Wij zijn nieuwsgierig naar hen. Iedereen wordt gezien.
  • De persoonlijke groei van de student staat centraal. De student wordt gestimuleerd zijn of haar talenten te ontwikkelen en in te zetten, binnen en buiten de school. De student leert zichzelf beter kennen en ontwikkelt vaardigheden om de eigen loopbaan te sturen en te participeren als sociaal, kritisch en betrokken burger.
  • De student ontwikkelt soft skills om zich flexibel aan te kunnen passen aan een snel veranderende arbeidsmarkt en maatschappij.
  • We luisteren naar wat de student wil leren en hoe hij/zij dit wil leren. We begeleiden in het formuleren van de leervraag. We werken met een positieve benadering (progressiegericht): elke dag een stap verder.
  • We dagen studenten uit door ze een actieve rol te geven. 
  Innovatie
  Buiten de gebaande paden
  • Opleidingen worden samen met bedrijfsleven, instellingen en studenten ontwikkeld. Veel praktijk en interactie met professionals zorgen voor innovatieve onderwijsprogramma’s.
  • Leren vindt, waar mogelijk, in en met de beroepspraktijk plaats. Dus bij een bedrijf of organisatie.
  • De student wordt begeleid en gecoacht door vakbekwame en inspirerende docenten die met één been in de praktijk staan. Docenten blijven zich ontwikkelen op de nieuwste methodes, technieken en didactische werkvormen.
  • De student leert samen met anderen: met elkaar en van elkaar. We bieden een veilige learning-community waarin actieve interactie is met studenten en de branche.
  • We verbinden ons met de wereldplek Rotterdam waar alle internationale bedrijven en culturen samenkomen en benutten deze kansen ten volle. 

  Flexibel en op maat
  Een persoonlijk carrièrepad uitstippelen
  • Opleidingen bieden flexibele leermogelijkheden en maatwerk, zoals gepersonaliseerd leren, e-learning en plaats- en tijdonafhankelijk leren.
  • We bieden een inspirerende en duurzame leeromgeving met goed gefaciliteerde (praktijk)lokalen, met plekken voor zelfstudie en plekken voor ontmoeting.
  • Ons onderwijs stopt niet met het behalen van een diploma. Iedereen – zowel student als medewerker - blijft zich een leven lang ontwikkelen. Zadkine ziet studenten als klant voor het leven en biedt studenten en het bedrijfsleven bij-, om- en herscholingsmogelijkheden met een passend aanbod aan opleidingen, cursussen en trainingen.

  DIGITALE ONDERWIJSVISIE

 • Bestuur

  Zadkine is een stichting met een bestuur volgens het 'Raad van Toezicht'-model. Het College van Bestuur van Zadkine bestaat op dit moment uit voorzitter drs. Ph.F.M. (Philippe) Raets, CvB-lid M. (Marloes) de Vries en Cees in ’t Veld is tijdelijk aangesteld als waarnemend lid a.i.


  V.l.n.r. CvB Zadkine: Marloes de Vries en Philippe Raets (voorzitter).

  Besturingsfilosofie

  Bij Zadkine staat de student centraal, maar net zo belangrijk zijn onze medewerkers en maatschappelijke partners.

  Zadkine is een mensenorganisatie, die alleen floreert als alle betrokkenen dat doen. Daarom verwachten wij van iedereen een actieve houding, die is gebaseerd op zelfontwikkeling, betrokkenheid, bereidheid tot het afleggen van verantwoording, respect en zelfrespect.

  Bestuursstructuur


  Zadkine heeft een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit:
  • De heer L. Bikker, voorzitter (Leendert)
  • Werkzaam als: CCO Rabobank, bestuurder diverse maatschappelijke en culturele organisaties.
  • De heer L.H. Barg (Lowick)
  • Werkzaam als: CFO en lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep N.V.
  • Mevrouw A.A.L.M. Lombarts (Angelique)
  • Werkzaam als directeur-eigenaar Aloa Consultancy en dr. Hospitality, Happiness, Care bij Hotelschool Den Haag
  • De heer T. Yazir (Turan)
  • Werkzaam als: managing partner Nextworker
  • De heer C.L. Berg (Carl)
  • Werkzaam als: CFO Stadion Feijenoord N.V. en bestuurder Nieuw Stadion B.V.
  • De heer J.A. Gennissen (Hans)
  • Werkzaam als: bestuursvoorzitter Facilicom Group
  • Mevrouw S.T. Bennebroek (Sandrien)
  • Werkzaam als: senior Legal Counsel Royal Boskalis Westminster N.V.

  Bestuur en Raad van Toezicht worden ondersteund door het secretariaat bestaande uit mevrouw M. de Vos (Mieke), mevrouw E. Henkelman (Eveline) en bestuurssecretaris mevrouw S.H.J. Bijwaard (Sandra).
   

 • Leren en werken

  Leerwerklandschappen

  Zadkine maakt werk van de beroepspraktijkvorming. Bijvoorbeeld in leer(werk)landschappen waarin we samenwerken met bedrijven en instellingen in de regio. Op die manier krijgt de student praktijk- en theorieonderwijs op één plaats. Aansprekende leerwerklandschappen geven vaart aan een opleiding. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij SS Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport, Sparta en Erasmus MC.

  Zadkine Centers

  Bij Zadkine kunnen studenten ook ervaring opdoen in een Zadkine Center. Vanuit een Zadkine Center bieden studenten van Zadkine ondersteuning op maat aan buurtbewoners en bedrijven in de wijk waarin het center is gevestigd.

  Mensen kunnen met uiteenlopende vragen terecht bij een Zadkine Center. Zo kunnen ze binnenstappen wanneer ze tijdelijk zorghulp nodig hebben. Ook ondernemers die een stageplaats voor onze studenten willlen aanbieden zijn welkom. Studenten van met name onze opleidingen op het gebied van zorg, welzijn en administratie kunnen stage lopen in de omgeving van het Zadkine Center.

  Bekijk de contactgegevens van de Zadkine Centers.

 • Ossip Zadkine

  Ossip Zadkine is naamgever van Zadkine. In de voetsporen van zijn naamgever bouwt Zadkine met al zijn medewerkers en studenten aan de toekomst.

  Handtekening Zadkine

  OssipHet monument 'De verwoeste stad' is het Rotterdamse symbool voor de wederopbouw na de tweede wereldoorlog.

  De krachtige uitstraling van het beeld staat voor dezelfde vernieuwing en dynamiek die het instituut Zadkine nastreeft. Met speciale aandacht voor het behoud van ethische waarden.

  Studeren en werken bij Zadkine betekent ook vormgeven aan het beeld van de toekomst.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.