Zadkine

Over Zadkine

Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Wij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken.

 • Over ons

  Dat gebeurt voor een groot deel in de praktijk. We trekken samen op met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio. Beter en effectiever beroepsonderwijs is onze ambitie.

  Benthemplein

  We hebben ons onderwijs daarom herkenbaar georganiseerd voor (aankomende) studenten en het bedrijfsleven. Dat hebben we gedaan door de richtingen samen te voegen tot herkenbare scholen. Dit zijn ze:

  • Zadkine Beauty & Fashion College
  • Zadkine Brood & Banket College
  • Zadkine Business College
  • Zadkine Dienstverlening & Facility College
  • Zadkine Gezondheid, Welzijn & Sport College
  • Zadkine Horeca College
  • Zadkine Logistiek College
  • Zadkine Optiek College
  • Zadkine Startcollege
  • Zadkine Travel & Leisure College
  • Zadkine Vakschool Schoonhoven
  • Zadkine Veiligheidsacademie

  Het onderwijs wordt ondersteund door de afdelingen Onderwijs en Kwaliteit, Marketing & Communicatie, HRM, Algemene ondersteuning en Facilitair, Huisvesting, Finance Planning & Control, ICT, Audit & Control en Juridische Zaken.

  Mbo Transparant

  MBO Transparant geeft u inzicht in de onderwijsresultaten van Zadkine en andere mbo-scholen. De site brengt in beeld hoe deze scholen presteren op een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid.

  De resultaten van Zadkine kunt u inzien door deze link te volgen:

  Bezoek de website MBO TRANSPARANT

 • Visie

  Rotterdam Rijnmond is bij uitstek de regio van 'handen uit de mouwen'. De mentaliteit van aanpakken is voelbaar.

  Studenten

  Wij werken voortdurend aan het up-to-date houden en verbeteren van de kwaliteit van onze opleidingen. Dat doen wij op basis van een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • Wij zijn een school met middelbare beroepsopleidingen waar onze regio om vraagt en en hebben ons georganiseerd in 12 herkenbare scholen.
  • Wij werken aan de basiskwaliteit van ons onderwijs, de professionalisering van onze opleidingsteams en diploma’s die voor onze studenten van meerwaarde zijn op de arbeidsmarkt of tijdens hun vervolgopleiding.
  • Dat doen we door ons onderwijs toekomstgericht te maken in samenwerking met bedrijven, instellingen en vervolgopleiders.
  • Uitdagend naar onszelf, naar onze partners en naar onze studenten.
  • Kansrijk, ondernemend, kleurrijk en samen.  

  Deze uitgangspunten zijn direct terug te vinden in hoe wij het onderwijs in de praktijk vormgeven. Daarbij staat in alle gevallen voorop dat de student moet profiteren van deze inspanningen, bijvoorbeeld doordat de kwaliteit van het onderwijs toeneemt of doordat hij meer kansen op de arbeidsmarkt krijgt door een studie bij Zadkine met succes af te ronden.

 • Bestuur

  Zadkine is een stichting met een bestuur volgens het 'Raad van Toezicht'-model. Het College van Bestuur van Zadkine bestaat op dit moment uit voorzitter drs. Ph.F.M. (Philippe) Raets, en de CvB-leden M. (Marloes) de Vries en drs. H.T.G. (Henk) Slagt.

  Besturingsfilosofie

  Bij Zadkine staat de student centraal, maar net zo belangrijk zijn onze medewerkers en maatschappelijke partners.

  Zadkine is een mensenorganisatie, die alleen floreert als alle betrokkenen dat doen. Daarom verwachten wij van iedereen een actieve houding, die is gebaseerd op zelfontwikkeling, betrokkenheid, bereidheid tot het afleggen van verantwoording, respect en zelfrespect.

  Bestuursstructuur


  Zadkine heeft een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit: 
  • De heer L. Bikker, voorzitter (Leendert)
   Werkzaam als: CCO Rabobank, bestuurder diverse maatschappelijke en culturele organisaties.
  • De heer L.H. Barg (Lowick)
   Werkzaam als: CFO en lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep NV
  • De heer ing. H.W.M. Linssen (Harold)
   Werkzaam als: Managing Director Cornelder Holding BV
  • Mevrouw dr. A.A.L.M. Lombarts (Angelique)
   Werkzaam als directeur-eigenaar Aloa Consultancy en dr. Hospitality, Happiness, Care bij Hotelschool Den Haag
  • Mevrouw drs. H.A. Roos-Van Aerssen (Jet)
   Werkzaam als: CFO Talpa Network B.V. 
  • De heer mr. M.E.J. Salomons (Mark)
   Werkzaam als: Juridisch adviseur.
  • De heer drs. T. Yazir (Turan)
   Werkzaam als: managing partner Nextworker

  Bestuur en Raad van Toezicht worden ondersteund door het secretariaat bestaande uit mevrouw M. de Vos (Mieke), mevrouw E. Henkelman (Eveline) en bestuurssecretaris mevrouw S.H.J. Bijwaard (Sandra).
   

  College van Bestuur Zadkine vanaf 1 november 2018

  V.l.n.r. CvB Zadkine: Henk Slagt, Marloes de Vries en Philippe Raets (voorzitter).

 • Leren en werken

  Leerwerklandschappen

  Zadkine maakt werk van de beroepspraktijkvorming. Bijvoorbeeld in leer(werk)landschappen waarin we samenwerken met bedrijven en instellingen in de regio. Op die manier krijgt de student praktijk- en theorieonderwijs op één plaats. Aansprekende leerwerklandschappen geven vaart aan een opleiding. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij SS Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport, Sparta en Erasmus MC.

  Zadkine Centers

  Bij Zadkine kunnen studenten ook ervaring opdoen in een Zadkine Center. Vanuit een Zadkine Center bieden studenten van Zadkine ondersteuning op maat aan buurtbewoners en bedrijven in de wijk waarin het center is gevestigd.

  Mensen kunnen met uiteenlopende vragen terecht bij een Zadkine Center. Zo kunnen ze binnenstappen wanneer ze tijdelijk zorghulp nodig hebben. Ook ondernemers die een stageplaats voor onze studenten willlen aanbieden zijn welkom. Studenten van met name onze opleidingen op het gebied van zorg, welzijn en administratie kunnen stage lopen in de omgeving van het Zadkine Center.

  Bekijk de contactgegevens van de Zadkine Centers.

 • Ossip Zadkine

  Ossip Zadkine is naamgever van Zadkine. In de voetsporen van zijn naamgever bouwt Zadkine met al zijn medewerkers en studenten aan de toekomst.

  Handtekening Zadkine

  OssipHet monument 'De verwoeste stad' is het Rotterdamse symbool voor de wederopbouw na de tweede wereldoorlog.

  De krachtige uitstraling van het beeld staat voor dezelfde vernieuwing en dynamiek die het instituut Zadkine nastreeft. Met speciale aandacht voor het behoud van ethische waarden.

  Studeren en werken bij Zadkine betekent ook vormgeven aan het beeld van de toekomst.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.