Nieuws

Aanpak rondom Coronavirus

AANPAK RONDOM CORONAVIRUS

Update dinsdag 24 maart 15:00 uur

Vanaf morgen (25 maart) tot en met 6 april worden alle examens opgeschort. Dit geldt zowel voor centrale examens taal en rekenen als voor alle schoolexamens, zowel schriftelijk, mondeling als online.

We begrijpen dat dit een enorme teleurstelling is voor alle examen kandidaten, maar wij vinden het niet meer verantwoord om studenten naar school te laten komen.

Tot 6 april a.s. gebruiken wij de tijd om een nieuw examenplan op te stellen waarbij we natuurlijk ook kijken naar mogelijkheden voor eventueel alternatieve vormen van examinering.

De online lessen via Teams gaan natuurlijk wel gewoon door.

Eerdere updates

Update vrijdag 20 maart 16:00 uur

Het coronavirus zorgt er logischerwijs voor dat veel zaken binnen Zadkine anders gaan dan normaal. De gezondheid van onze medewerkers en studenten staat vanzelfsprekend voorop, maar we willen ook dat onze studenten goed onderwijs krijgen en zo min mogelijk achterstand oploopt. We volgen daarbij de landelijke richtlijnen en stemmen veel zaken af met de brancheorganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs, de MBO Raad. Daarnaast maken we als school keuzes in wat wij vinden dat mogelijk, veilig en haalbaar is.

We vinden het belangrijk dat iedere student weet waar hij of zij aan toe is. De meeste studenten hebben al een instructie gekregen over de digitale lessen. Daarnaast krijgt iedere student op korte termijn een bericht van zijn of haar eigen college met meer praktische informatie over onder meer digitale lessen, examens en stages.

Vragen? Heb je specifieke vragen over jouw rooster, opleiding etc.? Stel deze dan aan je docent of studieloopbaanbegeleider.

Houd daarnaast de website van Zadkine in de gaten voor de meest actuele informatie. Er is een apart emailadres voor algemene vragen over de maatregelen die Zadkine neemt vanwege corona: corona-info@zadkine.nl. Ook kunnen studenten bellen met het speciale corona-informatienummer van Zadkine: tel. 088-945 3555.

Wij rekenen op jullie begrip en wensen jullie veel sterkte in deze buitengewone situatie.

Update zondag 15 maart 17:00 uur

Alle Zadkine-locaties zijn gesloten van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. De lessen gaan in aangepaste vorm door.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.