Nieuws

Aanpak rondom Coronavirus

AANPAK RONDOM CORONAVIRUS

Update 20 mei 15:00 uur

‘Nederland gaat stap voor stap van het coronaslot’. Dat is op dit moment de boodschap van het kabinet. Het kabinet heeft ook gezegd dat er vanaf 15 juni 2020 weer ruimte is voor praktijklessen en examens in het mbo. Wat betekent dit voor Zadkine?

Tot de zomervakantie
Eind april hebben we onze studenten laten weten dat we hebben besloten om door te blijven gaan met de digitale lessen tot aan de zomervakantie (13 juli). Tot die tijd vinden er geen praktijk- of theorielessen plaats op school. Dat is niet veranderd. Onze gebouwen zijn wel open voor de volgende activiteiten:

  • Activiteiten voor examenkandidaten
    We vinden het belangrijk dat studenten die dit schooljaar hun diploma kunnen halen geen vertraging oplopen. Daarom vinden er na de meivakantie weer examens en de voorbereidingen voor die examens plaats in onze gebouwen. Deze studenten worden hiervoor uitgenodigd.
  • Overige examens en extra begeleiding
    Daarnaast gaan we in onze gebouwen ook stap voor stap meer ruimte bieden aan examens van studenten in andere jaren, zodat ook zij zo min mogelijk vertraging oplopen. Tot slot bieden we ruimte aan studenten voor wie het thuis niet goed lukt om te studeren. Zij kunnen dit aangeven bij hun studieloopbaanbegeleider en kunnen dan uitgenodigd worden voor begeleiding op school.

Extra maatregelen op school
In de meivakantie hebben we in al onze gebouwen extra maatregelen genomen zodat studenten en medewerkers die wel naar school komen zo goed mogelijk anderhalve meter afstand kunnen houden. Vanzelfsprekend volgen wij de richtlijnen van het RIVM op.

Stages
Stap voor stap van het coronaslot betekent ook iets voor onze stages. Sommige stages zijn gewoon doorgegaan, maar een groot deel van de stages is stopgezet. Onze opleidingen gaan de komende tijd in gesprek met de stagebedrijven over het weer opstarten van de stages. Dat is bij de ene opleiding eerder dan bij de andere. De opleidingen informeren hun studenten rechtstreeks per brief, mail of telefoon.

Na de zomervakantie
We zijn nu druk bezig om plannen te maken voor na de zomervakantie. We gaan daarbij vooralsnog uit van de huidige regels van het RIVM. De regel om anderhalve meter afstand te houden heeft natuurlijk veel invloed op het aantal studenten dat op school of in een lokaal aanwezig mag zijn. We verwachten daarom dat het rooster een combinatie wordt van digitale lessen en lessen op school. Als we daar meer over weten dan informeren we ouders en studenten.

Vragen
Er is een apart emailadres voor algemene vragen over de maatregelen die Zadkine neemt vanwege corona: corona-info@zadkine.nl. Ook kunnen studenten bellen met het speciale corona-informatienummer van Zadkine: tel. 088-945 3555.

Het is en blijft een heftige tijd. Onze docenten missen hun studenten en zien ze graag zo snel mogelijk weer ‘in het echt’. We werken er hard aan om al onze studenten ook in deze tijd de opleiding en de aandacht te geven die ze verdienen. Blijf gezond!

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.