Voorlichting

Veelgestelde vragen

Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

 • Algemeen

  • Hoe meld ik mij aan?
  • Je kunt je online aanmelden via deze website bij de opleiding van jouw keuze. In een aantal gevallen kun je je ook aanmelden tijdens onze open dagen.
   Let op: Voor de opleidingen van geüniformeerde beroepen geldt een andere aanmeldprocedure. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Orde & Veiligheid.
  • Moet ik met mijn aanmelding wachten tot ik weet dat ik geslaagd ben?
  • Nee dat hoeft niet, meld je het liefst zo vroeg mogelijk aan, bij voorkeur vóór 1 april. Je bent dan vroeg genoeg ingeschreven voor eventuele intake gesprekken. Mocht blijken dat je niet bent geslaagd voor je vooropleiding, geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Je aanmelding is altijd wederzijds vrijblijvend.
  • Gaan er tussentijds opleidingen van start? Of moet ik wachten met starten tot september?
  • Een aantal opleidingen in de techniek en zorg start tussentijds, namelijk in januari of februari. Bij een aantal opleidingen in de techniek kun je zelfs op elk gewenst moment starten. Of dit ook geldt voor de opleiding van jouw keuze kun je het beste vragen aan het Zadkine Studiekeuzecentrum.
  • Kan ik vrijstelling krijgen voor vakken?
  • Vrijstelling voor vakken is afhankelijk van je vooropleiding. Tijdens je toelatingsgesprek bij de opleiding van jouw keuze wordt bekeken en beoordeeld of je in aanmerking komt.
  • Ik ben blijven zitten in havo 4, kan ik overstap maken naar het mbo?
  • Het mbo kan dan een goed alternatief zijn. Als je naar het mbo wilt, heb je minimaal een overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4 nodig. Je kunt dan veelal instromen op een mbo-4 opleiding.
  • Wat betekenen bol en bbl?
  • Een beroep leer je op school & in de praktijk. Binnen het mbo bestaan twee 'leerwegen', één met het accent op de praktijk en één met minder praktijk.
   BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Je gaat de hele week naar school en loopt één of meerdere periodes stage.
   BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Je gaat aan het werk en gaat gemiddeld één dag per week naar school.
  • Hoe zit het met niveaus in het mbo? Wat is het verschil?
  • Er zijn vier niveaus in het mbo:
   Niveau 1: De opleiding duurt een half jaar tot een jaar. Je hebt geen diploma nodig voor toelating en je leert werk te doen waarbij iemand anders je helpt.
   Niveau 2: De opleiding duurt twee tot drie jaar. Je hebt een vmbo-diploma basisberoepsgericht nodig voor toelating en Je leert om uitvoerend werk te doen.
   Niveau 3: De opleiding duurt twee tot vier jaar. Je hebt een vmbo-diploma theoretisch, gemengd of kaderberoepsgericht nodig voor toelating en je leert om zelfstandig je werk te doen.
   Niveau 4: De opleiding duurt drie tot vier jaar. Je hebt een vmbo-diploma theoretisch, gemengd of kaderberoepsgericht nodig voor toelating en je leert zelfstandig te werken én je leert allerlei verschillende dingen te doen binnen je vakgebied. Met een niveau 4 opleiding kan je instromen in het hbo.
  • Kan ik van een niveau 1 opleiding naar niveau 3 of hoger, als ik veel werkervaring heb?
  • Vanuit niveau 1 kan je naar niveau 2 doorstromen. Met niveau 2 kan je in doorstromen naar niveau 3 of naar niveau 4 wanneer er in die richting geen niveau 3 beschikbaar is.
   Heb je geen diploma maar ben je ouder dan 18 jaar dan kan je vanuit het laatste jaar van vmbo theoretisch in sommige gevallen via de ongediplomeerde instroom naar een hoger niveau dan niveau 1 doorstromen. Dit is afhankelijk van je motivatie en eventuele opgedane werkervaring. Dit wordt besproken en getoetst tijdens een toelatingsgesprek.
  • Kan ik overstappen van een bol-opleiding naar een bbl-opleiding? Hoe gaat dat?
  • Ja dat kan, je kunt overstappen van een bol- naar een bbl-opleiding als de opleiding aangeboden wordt in beide leerwegen. Neem hiervoor contact op met je studieloopbaanbegeleider. Je studieloopbaanbegeleider word je toegewezen bij aanvang van je studie.
  • Waar vind ik een stageplaats?
  • In het mbo moet je stage lopen bij een 'erkend leerbedrijf'. Je vindt alle erkende leerbedrijven op www.stagemarkt.nl
  • Ik wil mijzelf omscholen naar een ander beroep, kan ik dat in mijn huidige baan doen?
  • Omscholen kan alleen als je een baan/functie hebt die aansluit bij de opleiding die je wilt gaan volgen. Is dit niet het geval, dan moet je zélf op zoek gaan naar een baan die aansluit bij je opleiding.
  • Kan ik tussentijds veranderen van opleiding?
  • Ja, dat kan als de opleidingen op elkaar lijken. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider.
  • Hoe werkt het met domeinen in het mbo?
  • Wil je meer weten over de mbo opleidingsdomeinen? Ga naar www.MBOStad.nl
  • Welk vakkenpakket moet ik kiezen op het vmbo als ik een specifieke opleiding wil doen?
  • Dit verschilt per opleiding. Wil je er zeker van zijn dat je de goede vakken kiest in het vmbo dan kun je het beste contact opnemen met het Zadkine Studiekeuzecentrum.
  • Mijn persoonlijke gegevens zijn veranderd, waar moet ik deze wijzigingen doorgeven?
  • Je moet zelf contact opnemen met DUO in Groningen. Dit kan via de website www.duo.nl of telefonisch op telefoonnummer (050) 599 77 55. Daarnaast moet je de wijzigingen ook zo snel mogelijk doorgeven aan de studentenadministratie.
  • Wanneer zijn de open dagen?
  • Op de website worden ruim van te voren onze open dagen aangekondigd.

   Tijdens een open dag kun je veel lokalen binnenlopen omdat er geen les is. Op deze dagen staan docenten en voorlichters klaar om je vragen te beantwoorden! Het is een goede manier om de sfeer van een gebouw of de opleiding te proeven.
  • Mijn kind is jonger dan 18 jaar en wil niet meer naar school, wat nu?
  • Tot 18 jaar is iedereen leerplichtig. Mocht uw zoon/dochter echt niet meer naar school willen dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Hier kunt u een gesprek aanvragen voor eventuele ontheffing van de leerplicht.
  • Kan ik voor alle opleidingen studiefinanciering krijgen?
  • Nee, voor een bbl-opleiding is studiefinanciering niet mogelijk. Voor een bol-opleiding kun je studiefinanciering krijgen.
  • Ik kan mijn leermiddelen niet betalen. Wat nu?
  • Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen
   Sta je ingeschreven als student bij Zadkine, maar kan jij of kunnen je ouders de leermiddelen niet betalen? Dan kun je een beroep doen op een subsidiefonds. Je krijgt de leermiddelen dan in bruikleen. Dat wil zeggen, dat je ze mag gebruiken en daarna moet teruggeven.

   Ben je nog geen 18 jaar?
   Als je op 1 augustus nog geen 18 jaar bent, kun je een beroep doen op het MBO Fonds. Dit fonds is in het leven geroepen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is speciaal bedoeld voor minderjarige studenten. Bij Zadkine noemen we dit het MBO Fonds. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je beroep doen op het Zadkine fonds. Om beroep te doen op het Zadkine fonds kun je contact opnemen met Frans van der Vlugt, f.vandervlugt@zadkine.nl.

   Wat vergoedt het MBO Fonds?

   Het MBO Fonds vergoedt de leermiddelen die de opleiding voorschrijft en andere verplichte kosten. Het kan gaan om boeken, lesmateriaal of kleding en schoenen die je nodig hebt voor de opleiding. Je krijgt alleen een laptop als de opleiding voorschrijft dat je die moet hebben. De vergoeding geldt niet bij excursies.

   Welke voorwaarden zijn er?
   Wil je in aanmerking komen voor het MBO Fonds? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
   - je volgt een BOL-opleiding bij Zadkine of gaat die volgen;
   - je ondertekent een onderwijsovereenkomst met Zadkine;
   - op 1 augustus van het komend schooljaar ben je nog geen 18 jaar;
   - het gezinsinkomen is minder dan 120% van het sociaal minimum. Een indicatie: voor één-oudergezin circa € 1483,- netto per maand en voor een twee-ouder-gezin circa € 1670,- netto per maand (2019);
   - je krijgt de leermiddelen, boeken en laptop in bruikleen. Dat wil zeggen dat ze eigendom blijven van Zadkine. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) tekenen een bruikleenovereenkomst.

   Hoe vraag je een vergoeding aan?
   Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, moet je een aanvraag indienen. Je vult samen met één ouder of verzorger het aanvraagformulier in. De ouder of verzorger moet gegevens over het gezinsinkomen aanleveren, zodat Zadkine een inkomenstoets kan doen. De subsidieadministratie van Zadkine behandelt je aanvraag. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een bruikleenovereenkomst. Deze moet worden ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). Zodra we de bruikleenovereenkomst getekend van je terug hebben, worden de leermiddelen aangevraagd.

   Via de volgende link kun je je aanmelden voor het MBO Fonds: www.checkitmborijnmond.nl

   Let op: het ministerie van OCW geeft ons een budget voor een schooljaar. Als dit budget al helemaal verstrekt is, kunnen we geen aanvragen meer in behandeling nemen. Op = op!
 • Passend onderwijs

  • Beperking en aanmelden

   Ik heb een beperking. Kan ik mij toch gewoon (digitaal) aanmelden? En wat er gebeurt er na de aanmelding?
   • Ja, je kunt je gewoon digitaal aanmelden. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een individueel gesprek of een welkomstbijeenkomst. Daar kun je in een persoonlijke intake met een van de Zadkine vertegenwoordigers de mogelijkheden te bekijken in het licht van de hierboven genoemde criteria.
  • Beperking en type opleiding

   Kan ik met mijn beperking altijd en overal terecht bij Zadkine?
   • Allereerst wordt bepaald of een beperking beperkend is voor een gekozen beroep/opleiding. Indien een beperking een beroep uitsluit heeft dat consequenties voor de plaatsbaarheid. Indien dat niet het geval is, wordt gekeken of de gevraagde hulp door het team van de betreffende opleiding kan worden geboden (al dan niet in combinatie met externe hulpverleners). Dit bepaalt of plaatsing mogelijk is.
  • Regeling 'rugzakje' en mbo

   Ik (cq mijn zoon of dochter) ontvang nu een vergoeding voor extra zorg of begeleiding (het ‘rugzakje’). Blijft dit ongewijzigd als ik naar het mbo ga?
   • Regelingen met een ‘rugzakje’ blijven ongewijzigd tot de einddatum van de met de student afgesloten overeenkomst. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van deze regelingen komt geheel bij de school te liggen. Het is noodzakelijk in overleg met de opleiding te gaan om de regelingen te bespreken en de uitkomst vast te leggen in de bijlage van de onderwijsovereenkomst.
  • Regeling 'rugzakje' loopt af

   Ik ontvang nu een budget via deze regeling, maar dit loopt komende zomer af (of is al eerder afgelopen). Wat gebeurt er als ik naar het mbo ga?
   • In een persoonlijke intake wordt gekeken welke hulp noodzakelijk is en of deze door de betreffende opleiding kan worden geboden.
  • Zorg of extra begeleiding

   Wanneer heb ik recht op extra zorg of begeleiding in het mbo en wat moet ik daar voor doen?
   • Als je extra begeleiding of middelen nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen dien je dat aan te geven bij inschrijving of op de welkomstbijeenkomst die volgt na de inschrijving. In een persoonlijke intake wordt dan bekeken wat wenselijk en haalbaar is.
  • Keus in zorgverleners

   Ben ik straks ook nog vrij in mijn keuze voor begeleiding of extra zorg?
   • Nee, Zadkine heeft afspraken met zorgverleners die voor de begeleiding zullen zorgen of de ondersteuning wordt door personeel van Zadkine verleend.
Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.