Aanmelden & begeleiding

Waarom Zadkine

Bij Zadkine staat kwaliteit hoog in het vaandel, zodat onze studenten een goede opleiding krijgen. We hebben oog voor elke student afzonderlijk. Zij krijgen een studieloopbaanbegeleider die hen tijdens hun hele opleiding begeleidt. Daardoor ontstaat een band en de studieloopbaanbegeleider kan de student zo helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Er is bij Zadkine aandacht voor de totale ontwikkeling van de studenten. Een goede begeleiding daarbij vinden wij essentieel.

 • Kwaliteit

  Zadkine zorgt voor vernieuwing om het onderwijs te laten aansluiten bij de wensen van de toekomstige werkgevers van de studenten.

  Kwaliteit onderwijsWij spelen in op actuele vragen en eisen. Een voorbeeld daarvan is het Taal- en rekencentrum waar kennis en kunde op het gebied van deze fundamentele vakken samenkomen. Het centrum verzorgt bijspijkerlessen en zorgt voor een verdieping van de taalvaardigheid.

  Ook in de zomer en de vakanties (Vakantieschool) kunnen extra lessen gevolgd worden door studenten van Zadkine. 

 • Begeleiding

  Als een Zadkine-student een andere opleiding wil kiezen, wil doorstromen naar een hoger niveau, een hbo-opleiding wil volgen of van plan is met de huidige opleiding te stoppen, dan helpen onze medewerkers hem of haar graag verder.

  Student ZadkineOok als de studieloopbaanbegeleider het verstandig vindt dat een student eens met ons over studie- en loopbaanbegeleiding komt praten, kan hij of zij bij ons terecht. In dat geval kan de studieloopbaanbegeleider de student aanmelden.

  Onze medewerkers onderzoeken in één of meer gesprekken met de student welke opleiding het beste bij hem of haar passen. Als het nodig is maken we daarbij gebruik van beroepskeuzetests en capaciteitentests. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor onze student.

  Nog geen student?

  Ben je nog geen student van Zadkine? Dan kunnen wij je verder helpen bij het Studiekeuzecentrum.

  • Dyslexie en dyscalculie

   Zadkine helpt je bij leer-, lees en rekenproblemen. Hieronder lees je wat we voor je kunnen doen als je dyslexie of dyscalculie hebt.

  • Taal en rekenen

   Talen en rekenen in jouw beroep en opleiding

   Om je opleiding te kunnen volgen en je beroep goed uit te kunnen oefenen, moet je de Nederlandse taal beheersen. Ook je rekenvaardigheid moet voldoende zijn. Bij iedere opleiding van Zadkine krijg je lessen Nederlands en rekenen. Deze vakken worden ook geëxamineerd. Volg je een niveau 4-opleiding, dan doe je ook examen Engels.

   Examinering Nederlands en Engels

   In alle opleidingen telt het examencijfer Nederlands mee voor het diploma. In opleidingen op niveau 2 en 3 moeten studenten minimaal een 5 behalen. Voor niveau 4-opleidingen moeten studenten minimaal een 5 en een 6 behalen voor Nederlands en Engels, in willekeurige volgorde.

   De vaardigheden lezen en luisteren worden geëxamineerd met een centraal examen via de computer (CE). Voor de vaardigheden schrijven, gesprekken voeren en spreken krijgen de studenten een schoolexamen. Dit geldt ook voor Engels in niveau 4-opleidingen. In de niveau 2- en 3-opleidingen krijg je alleen het Engels aangeboden dat je nodig hebt voor je beroep en dit wordt afgesloten met een schoolexamen.

   In de opleidingswijzer vind je meer informatie over de examinering.

   Rekenen

   Rekenen is een verplicht onderdeel van elke opleiding in het mbo en je moet dus examen doen om je diploma te halen. Alle studenten maken het centraal rekenexamen op de computer. Het resultaat van het examen telt nog niet mee voor het behalen van je diploma, maar wordt wel vermeld op de resultatenlijst.

   Waarom is rekenonderwijs belangrijk? In het dagelijkse leven kom je er niet omheen. Je moet bijvoorbeeld kunnen uitrekenen hoeveel je zorgverzekering kost of je telefoonabonnement of hoeveel geld je overhoudt van je salaris als je vaste lasten zijn betaald. Een aantal jaren terug klaagden vervolgopleidingen en werkgevers over het rekenniveau van de studenten. Daarom besteden we nu extra aandacht aan goed rekenonderwijs. Ook al telt rekenen nu nog niet mee, het is erg belangrijk dat er een voldoende op je cijferlijst komt te staan!

 • Passend onderwijs

  Support studentenSoms heeft een student extra ondersteuning nodig om het diploma te behalen. 

  Passend onderwijs

  Indien een student door bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of een andere beperking wordt belemmerd in het leerproces, zou dit direct bij de intake (onderdeel van het aanmeldproces) duidelijk gemaakt moeten worden. dan wordt een afspraak gemaakt om in te schatten welke vorm van passend onderwijs het beste past. De student krijgt ondersteuning in de vorm van maatwerk.

  Over extra begeleiding in de vorm van passend onderwijs hebben we een extra pagina gemaakt met meer informatie.

  meer over passend onderwijs

 • Vakantieschool

  Of je nu na een zomervakantie met je opleiding begint of al langer bij Zadkine studeert: je bent welkom bij de Vakantieschool.

  Zadkine BoostBij Zadkine Vakantieschool volg je extra lessen in de (zomer)vakantie. Door deze lessen te volgen wordt de kans dat je je opleiding succesvol kunt afsluiten of een niveau hoger kunt doorstuderen groter.

  Voor anderstalige studenten die Nederlands moeilijk vinden, is er in augustus een aparte cursus.

 • Zadkine Fonds

  Loop je vast in je studie omdat je de benodigde schoolboeken, gereedschappen of speciale kleding niet kunt betalen? Dat is zonde, want met een diploma op zak heb je een veel grotere kans op een baan. Het Zadkine Fonds helpt je daarom als je door geldgebrek in de knel komt met je opleiding.

  Zadkine FondsHoe meld ik mij aan bij het Zadkine Fonds?

  Als je geen geld hebt voor boeken, gereedschappen of andere schoolspullen, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider. Hij of zij verwijst je door naar de schoolmaatschappelijk werker die bekijkt of je in aanmerking komt voor het Zadkine Fonds en je uitlegt hoe het werkt.

  Wanneer kom je in aanmerking?

  Het Zadkine Fonds is er voor studenten:

  • onder de 23 jaar zonder startkwalificatie;
  • boven de 23 jaar zonder startkwalificatie;
  • onder de 23 jaar met een startkwalificatie.

  In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Let op! De verwachting is dat je gemotiveerd bent en geen schoolverzuim hebt. Bovendien is het belangrijk dat je je gedraagt in de klas!

  Wat heeft het Zadkine Fonds van jou nodig?

  • een inkomensverklaring van jou of je ouders;
  • bankafschriften;
  • jaaropgaven belastingdienst.

  Als het nodig is, kunnen we je ook om extra informatie vragen zoals gegevens van schuldhulpverlening of van Bureau Krediet Registratie (BKR). Al deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

  Vergoeding

  Kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning, dan betaalt het Zadkine Fonds (een deel van) je boeken, gereedschappen of anders schoolspullen. Je tekent hiervoor een bruikleenovereenkomst. Daarin staat dat je de spullen in goede staat moet teruggeven aan Zadkine als je onverhoopt stopt met je studie. We maken geen geld naar je over, maar betalen rechtstreeks aan leveranciers zoals (boek)winkels.

  Extra – tijdelijke regeling schoolkosten 

  Ook dit schooljaar is er een landelijke regeling van toepassing voor 16- en 17-jarigen op het mbo die moeite hebben om de schoolkosten te betalen. Het geld is beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Van deze regeling kunnen studenten van Zadkine ook gebruik maken.

  Voor wie is deze regeling bedoeld?

  • Studenten jonger dan 18 jaar
  • Alleen studenten die een bol-opleiding volgen.
  • Studenten die kunnen aantonen dat ze niet over voldoende financiële middelen beschikken om de schoolkosten te voldoen.

  Meer informatie

  Studeer je al bij Zadkine? Dan kun je terecht bij je slb'er. Hij/zij verwijst je door naar schoolmaatschappelijk werk.
  Als je nog niet bij Zadkine studeert of op zoek bent naar algemene informatie, dan kun je contact opnemen met Frans van der Vlugt f.vandervlugt@zadkine.nl.

 • Hulp bij problemen

  Sommige studenten zitten niet in het schoolritme of hebben bijvoorbeeld faalangst of dyslexie. Er zijn problemen die het volgen van je opleiding hinderen.

  Wij kunnen deze studenten helpen. Als het nodig is, schakelen we deskundigen als een psycholoog of maatschappelijk werker in. Ook kunnen we een speciale training aanbieden als ‘Bouwen aan je zelfvertrouwen’ of trainingen van Time4you. Alles is erop gericht om het beste uit onze studenten te halen.

  Instellingen

  Op de verschillende Zadkine-locaties vinden extra spreekuren plaats van:

  • Kredietbank (over financiën)
  • GGD Sense (over gezondheid)
  • Een sociaal-verpleegkundige (arbo, ziekte en verzuim)
  • Een sociaal-pyschiatrisch verpleegkundige (o.a. verslavingsproblematiek)
  • Gedragstraining door Stek Jeugdhulp (omgaan met agressie, assertiever worden)

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.