Zoeken
Menu
StudieMatch

Maatschappelijke Zorg voor ervaringsdeskundigen

Werken & leren (BBL)
Persoonlijk begeleider met client
Persoonlijk begeleider met vrouw
Personlijk begeleider in gesprek

In het kort

Ervaringsdeskundigheid staat in Nederland en internationaal volop in de belangstelling: het levert een vitale, helende bijdrage aan de ontwikkeling en het herstel van cliënten. Ervaringskennis wordt gezien als een waardevolle bron van kennis die gelijkwaardig is aan wetenschappelijke kennis en de praktijkkennis van professionals.

Over jouw opleiding

Deze opleiding is speciaal voor volwassen studenten die zelf ingrijpende levenservaringen hebben doorgemaakt. Bijvoorbeeld mensen die ervaring hebben als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg, weten hoe het is om op de vlucht te zijn geweest, te maken hebben met armoede, kwetsbare situaties, hun veerkracht hebben hervonden en zich willen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige.

De beroepsopleiding Begeleider geestelijke gezondheidszorg met ervaringsdeskundigheid (BGE) is gericht op volwassen (aspirant-)studenten die zelf ervaring hebben als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. De opleiding wordt aangeboden op twee locaties: in Rotterdam en Utrecht.

Als ervaringsdeskundige ben je werkzaam in de zorg en of in het sociale domein en begeleid je mensen met allerlei levensproblemen. Voorbeelden van werkomgevingen zijn de GGZ, begeleid wonen, verslavingszorg, maatschappelijke opvang. Als geen ander kun jij je inleven in de problemen van mensen. Je ondersteunt mensen bij het stellen van eigen doelen en laat hierbij de regie aan mensen zelf. Begeleiden, samenwerken in een team en je team adviseren vanuit ervaringsdeskundigheid en contacten onderhouden met familie en andere hulpverleners is voor jou vanzelfsprekend. En binnen het team en de organisatie speel je een rol als kwartiermaker.

Je werkt met mensen die niet alleen kunnen functioneren in de maatschappij. Je ondersteunt familieleden en denkt mee over de organisatie en het beleid van de afdeling of instelling. Jij helpt mensen verder. Een dankbare baan dus!

Wie ben jij?

Als ervaringsdeskundige speel je een belangrijke rol bij het uitoefenen van je beroep. Het is van belang dat je betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer bent. Je kunt omgaan met stress en je kunt methodisch en vanuit een open dialoog werken.

Je begeleidt mensen met psychische en psychosociale problemen. Soms hebben zij ook een licht verstandelijke beperking. Het gaat vaak om pittige vraagstukken, dus je moet stevig in je schoenen staan.

Wat ga ik doen?

Met jouw ervaringen kan jij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het herstel van anderen in de geestelijke gezondheidszorg. In deze opleiding leer je hoe dat aanpakt en wat daarbij komt kijken. Je leert bijvoorbeeld hoe je vanuit een bepaalde methode en vanuit een open dialoog kunt werken.

Praktijkervaring vormt een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je leert in de praktijk de fijne kneepjes van het vak. Zadkine werkt intensief samen met organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zo weten we wat er speelt in het werk en welke bekwaamheden en vaardigheden belangrijk zijn voor bedrijven. Samen met deze organisaties bereiden wij jou zo goed mogelijk voor op een betekenisvolle toekomst.

[jaar 1] Dit is het basisjaar. Hierna kun je kiezen voor een van de twee uitstroomprofielen:

  • Agogisch medewerker GGZ of,
  • Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen. 

[jaar 2] In het tweede jaar volg je het uitstroomprofiel waarvoor je hebt gekozen: 

  • Agogisch medewerker GGZ (GGZ 25474), of
  • Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen (SD 25478).

Stage lopen

Waarom loop je stage? Praktijkervaring vormt een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je leert in de praktijk de fijne kneepjes van het vak. Zadkine werkt intensief samen met organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zo weten we wat er speelt in het werk en welke bekwaamheden en vaardigheden belangrijk zijn voor bedrijven. Samen met deze organisaties bereiden wij jou zo goed mogelijk voor op een betekenisvolle toekomst.

Wij werken samen met o.a. Stichting Dock, Bureau Frontlijn, Middin, Accent Avondschool, ASVZ, Mytylschool de Brug.

Aan het werk

Ga je meteen aan het werk? Met een diploma op zak kun je aan het werk als Begeleider geestelijke gezondheidszorg bij instellingen voor wonen, werken, leren of vrije tijd. De cliënten hebben een of meerdere (chronische) psychische problemen, een verslaving, zijn dak- of thuisloos of hebben psychosociale - of gedragsproblemen.

Vervolgopleidingen

Wil je liever doorleren? Dat kan ook. Met je diploma kun je meteen doorstromen naar de hbo-opleidingen ervaringsdeskundigheid en social work. 

Veelgestelde vragen

Kom langs

Anneke van der Ham

Medewerker Zadkine

Heb je nog vragen over deze opleiding? Neem gerust contact op.