StudieMatch
Zoeken
Menu

Zadkine Veiligheidsacademie ontwikkelt in samenwerking het ATH-BOA leertraject

  • Rotterdam, 10 maart 2022, 15:39
  • Geschreven door Webredactie

Het ATH-BOA leertraject

Zadkine Veiligheidsacademie ontwikkelt samen met ROC Midden Nederland, ROC van Amsterdam en verschillende Politie-eenheden het ATH-BOA leertraject.

Een urgent vraagstuk op het gebied van instroming en scholing was voor de Politie aanleiding om de samenwerking op te zoeken met meerdere ROC’s, waaronder de Zadkine Veiligheidsacademie. 

Binnen de Politie worden op meerdere vakgebieden werknemers met een BOA certificaat op assistentenniveau aangesteld. Dit betekent dat de werknemer een BOA-certificering heeft (Buitengewoon opsporingsambtenaar) en functioneert binnen een ATH-functie (ondersteunende functie ten dienste van de Politie). Deze medewerkers dragen zorg voor bijvoorbeeld arrestanten en het opstellen van een proces-verbaal.

Om te zorgen voor een goede instroom en een afgestemd kwaliteitsniveau, draait op dit moment de pilot ATH-BOA. Deze pilot heeft de Zadkine Veiligheidsacademie samen met ROC Midden Nederland en ROC van Amsterdam vormgegeven. De pilot bestaat uit een leertraject dat ervoor zorgt dat nieuwe instromers binnen ondersteunende functies van de Politie efficiënt en op een uniform niveau geschoold worden, om de kwaliteit van de dienst te borgen. Dit wordt via een aanbesteding uitontwikkeld tot een landelijk en duurzaam scholingsplan, zodat hier op lange termijn van geprofiteerd wordt.

In maart 2022 rondt de eerste groep van 12 studenten bij de Veiligheidsacademie het traject BOA-I&S af. De studenten zijn tijdens het leertraject gestart in een assistentenfunctie bij de Politie Eenheid Rotterdam, waar zij werkzaam zijn op de afdeling Intake & Service. Het onderwijs richt zich op het behalen van het BOA-certificaat, in combinatie met ondersteunende taken, zoals administratie en het verzorgen van de intake. Deze groep heeft dan hun Startbekwaamheid voor uitvoering van de Intake en Service werkzaamheden behaald. Terug naar de schoolbanken is soms even wennen, maar de reacties zijn overwegend positief. 

In de toekomst wordt het wellicht mogelijk om deze werknemers te laten doorstromen naar een mbo-3 opleiding, op basis van hun behaalde ATH-BOA certificaat en intussen opgedane werkervaring. We spelen hiermee in op de visie een Leven Lang Ontwikkelen, wat bijdraagt aan een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Voor de werknemers biedt het perspectief om door te groeien vanuit hun assistentenfunctie.