Opleidingen
Studiekeuze
Aanmelden
Menu
150+
Opleidingen op vier niveaus
15+
Goed bereikbare locaties
Goede
begeleiding
Grote
kans op een baan

Mbo’ers vinden vaak al tijdens hun opleiding werk. Dat is niet altijd positief, volgens sommigen

  • Rotterdam, 21 april 2023, 12:33
  • Geschreven door Redactie

Groenpluk NRC Zadkine mbo

Het heet ‘groenpluk’: bedrijven die mbo’ers verleiden school voortijdig te verlaten om bij hen te komen werken. Sinds corona een groeiende trend. Scholen en brancheorganisaties zijn er niet blij mee. Het NRC schreef er een mooi artkel over. Marloes de Vries, voorzitter College van Bestuur van Zadkine, komt aan het woord. 

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de nasleep van corona, waarin veel jongeren de motivatie voor hun studie verloren, is het aantal voortijdige schoolverlaters in het mbo in tien jaar niet zo hoog geweest. In het studiejaar 2021-2022 stopten ruim 30.000 mbo’ers – op een totaal van zo’n half miljoen – hun opleiding voortijdig. Drie jaar eerder waren dat er nog 22.766. Eén oorzaak waardoor mbo’ers afhaken zonder diploma is groenpluk: het fenomeen waarbij bedrijven jongeren al voor hun diploma een baan aanbieden. 

Wat valt er tegen groenpluk te doen? De Vries zoekt het onder meer bij studenten weerbaarder maken. „Als ze een positiever zelfbeeld en meer vertrouwen in hun kennen en kunnen hebben, kunnen ze een betere afweging maken als zo’n groenpluk-situatie zich voordoet. Daarom investeren we fors in de begeleiding op dit vlak.”

Het BBL-traject biedt ondernemingen al een variant waarbij ze iemand in dienst kunnen nemen én een opleiding laten volgen. Waarom zouden ze dat niet willen? De Vries: „Tja, ik denk dat bij sommige bedrijven de nood zo hoog is dat alle extra uurtjes meegenomen zijn. En soms heeft de student ook echt geen zin in school, ook al is het maar één dag.”  Ook zien we dat jongeren wel naar school wíllen gaan, maar het zich gewoon niet kunnen permitteren. 

Het hele artikel over groenpluk in het NRC van 21 april 2023 lees je op NRC.nl.

150+
Opleidingen op vier niveaus
15+
Goed bereikbare locaties
Goede
begeleiding
Grote
kans op een baan