StudieMatch
Zoeken
Menu

Reactie op interview van Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland

  • 22 februari 2022, 10:48
  • Geschreven door Webredactie

De voorzitters van College van Bestuur van Albeda, Ron Kooren en Zadkine, Marloes de Vries, reageren op het interview dat de voorzitter van Techniek Nederland, Doekle Terpstra, heeft gegeven over het beperken van studiekeuze MBO studenten.

Onderstaande bijdrage van Marloes de Vries en Ron Kooren is een reactie op het interview van Doekle Terpstra in het Algemeen Dagblad van maandag 21 februari 2022.

Laten we beginnen te zeggen waar de heer Terpstra echt een punt heeft. Er moet meer aandacht en geld worden besteed aan vo, mbo én hbo-techniekopleidingen. In Nederland is er echt een vraagstuk rond technisch personeel. Zo moet er geïnvesteerd worden in een nog betere opleidingsinfrastructuur, betere voorlichting, betere salarissen en meer inclusiviteit (vrouwen en mensen van niet-westerse afkomst zijn ver in de minderheid!). Zijn oproep om meer geld ondersteunen wij van harte.

Voor de rest klopt zijn verhaal niet of nauwelijks. Zijn oproep om een numerus fixus (een maximaal aantal studenten instellen) voor opleidingen met een laag arbeidsmarkt perspectief is niet onderbouwd met de juiste feiten. Er is namelijk een tekort aan personeel in heel veel sectoren en er is sprake van een vechtmarkt. Dát is het werkelijke probleem. Terpstra praat namens VNO, maar VNO is partner in de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). De SBB bepaalt voor een belangrijk deel wat en waarvoor er wordt opgeleid. Er is een onafhankelijke doelmatigheidscommissie en er is net een Taskforce gestart. Opleidingen die een laag arbeidsmarktperspectief (of zelfs stageperspectief) hebben, kennen al een numerus fixus. De vraag die rijst n.a.v. de oproep is ook: als we uitgaan van gelijke kansen waarom wordt dan alleen naar het mbo gekeken?  Waarom zegt Doekle Terpstra niets over beperkingen in het voorgezet onderwijs en hbo?

In Rotterdam hebben we het overigens goed met elkaar geregeld. VNO, MKB, Deltalinqs, de scholen en de gemeente werken intensief samen, onder andere aan vraagstukken rondom stages en werkgelegenheid. De meeste studenten in het mbo studeren zorg, techniek, onderwijs, kinderopvang, horeca en handel. Voor al deze beroepen geldt dat er een schreeuwend tekort is (bron; Rijnmondinzicht.nl). Terpstra is wellicht niet goed op de hoogte gebracht, maar hij kan zich beter sec houden aan zijn oproep voor techniek anders berokkent hij werkgevers en studenten meer schade dan hij zou willen.

Marloes de Vries, voorzitter college van bestuur Zadkine en lid bestuur MKB Rotterdam-Rijnmond

Ron Kooren, voorzitter college van bestuur Albeda en lid bestuur VNO-NCW Rotterdam-Rijnmond

Zie ook de reactie van de MBO Raad.