StudieMatch
Zoeken
Menu

Architect geselecteerd voor ontwerp herindeling grootste locatie Zadkine

  • 26 oktober 2021, 08:42
  • Geschreven door Webredactie

Zadkine heeft na een meervoudig onderhandse selectie de aanbesteding voor het ontwerp van een herindeling van haar grootste locatie (Benthemplein 15) gegund aan het Rotterdamse architectenbureau Atelier van Berlo. Het gaat om een ontwerp voor de tweede fase van een grootschalige verbouwing van onder meer de begane grond en een zevental verdiepingen.

Met de herindeling van de grootste locatie geeft Zadkine een eerste invulling aan de implementatie van haar onderwijsvisie. Op deze locatie wordt op de begane grond en de verdiepingen van het Benthemplein een nieuw onderwijs- en werkplekconcept uitgerold. Ook wil Zadkine de zichtbaarheid van de eigen identiteit van de verschillende colleges op het Benthemplein vergroten. Naast specifieke onderwijsruimten krijgen de colleges ook beschikking over algemene onderwijs- en werkruimten (ook wel ontmoetings- en werkplekken).

In het voorstel van Atelier van Berlo wordt de begane grond getransformeerd tot een ‘straat’ waar het praktijkonderwijs in de etalage wordt gezet. Ieder college krijgt een eigen plek aan de straat, zodat de diverse colleges van Zadkine nog beter zichtbaar worden. Ontmoeten, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling staan hier centraal, zodat dit het levendige hart vormt van het Benthemplein. Atelier van Berlo heeft een eigen vertaling gegeven van de kaders die zijn meegegeven voor wat betreft de visie van Zadkine op onderwijs, een nieuw uit te rollen werkplekconcept, het beeldkwaliteitsplan en de locatie Benthemplein. Atelier van Berlo legt daarbij de nadruk op duurzaamheid en circulariteit van te gebruiken materialen. Het architectenbureau gaat in deze periode aan de slag met een passend ontwerp dat uiterlijk februari 2022 klaar moet zijn.

De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in de periode juli 2022 tot en met december 2022. De zomerperiode van 2022 wordt zoveel mogelijk benut voor de uitvoering van de meeste werkzaamheden in de specifieke onderwijsruimtes op de begane grond. Uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs bij Zadkine gedurende het proces van verbouwen, verhuizen en inrichten zo min mogelijk hinder ondervindt.

Fotobijschrift: impressie ontwerp Atelier van Berlo