StudieMatch
Zoeken
Menu

Meerjarige samenwerking Zadkine met VFM Facility Experts en ArrangeGroup

  • 01 oktober 2021, 14:24
  • Geschreven door Webredactie

VFM Facility Experts en ArrangeGroup hebben na een uitgebreide selectieprocedure de Europese aanbesteding gewonnen voor al het advieswerk en personele inhuur op het gebied van facilitair management voor Zadkine

Met het afsluiten van deze overeenkomst heeft Zadkine het vertrouwen dat zij voor de komende jaren betrouwbare partners heeft voor het verder professionaliseren van haar facilitaire organisatie. In de samenwerking, die voor 2 jaar is aangegaan, staan klantfocus, ketenregie, eigenaarschap, gastvrijheid en innovatie centraal.

Daarnaast hebben alle partijen afgesproken VFM Facility Experts en ArrangeGroup zich ook in gaan zetten voor het creëren van stagemogelijkheden voor de mbo-studenten van het Dienstverlening & Facility College van Zadkine.

Peter van Wingerden, opleidingsmanager bij het Zadkine Dienstverlening & Facility College “Als opleider voor aankomend medewerkers en leidinggevenden in de facilitaire sector zijn wij blij met de onderwijskundige samenwerking met VFM en ArrangeGroup. Met het bedrijfsleven kunnen wij in co-creatie werken aan een beter imago en beroepsbeeld, gastlessen, projecten en een betere begeleiding van leren naar werk of van leren naar leren. Dit sluit weer mooi aan bij onze Zadkine onderwijsvisie en de doelstellingen die wij vanuit het Leerwerkakkoord Facilitair nastreven samen met gemeente en het bedrijfsleven.”

Sander Koop, directeur/eigenaar van ArrangeGroup: “Wij zijn enorm blij met de continuering en samenwerking met Zadkine. Waarbij we samen zowel facility management als de bijbehorende mbo-opleidingen verder kunnen ontwikkelen.”

Violette Krouwel, partner bij VFM Facility Experts: “Wij zijn trots dat we de komende 2 jaren facilitair advies mogen leveren bij Zadkine. Zadkine wil de beste kansen bieden voor elke student, een ambitie waar VFM zich ook graag aan verbindt. Wij bieden studenten de verbinding met het werkveld door het geven van gastcolleges, bieden van stageplekken en ons talentenprogramma. Fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan de vervolgstappen voor elke student.”