StudieMatch
Zoeken
Menu

Meerjarige samenwerking Zadkine en Van Dorp

  • 07 september 2021, 22:05
  • Geschreven door Webredactie

Installatiebedrijf Van Dorp heeft na een uitgebreide selectieprocedure de aanbesteding gewonnen van het onderhoud van alle technische installaties in de gebouwen waar Zadkine voor verantwoordelijk is.

Zadkine en Van Dorp gaan een meerjarige samenwerking aan voor het onderhoud van de technische installaties op de ruim 20 onderwijslocaties van Zadkine en de locaties van Techniek College Rotterdam (TCR).

Met het afsluiten van deze overeenkomst heeft Zadkine het vertrouwen dat zij voor de komende jaren een betrouwbare partner heeft voor het uitvoeren van onderhoud. Het uitgangspunt van de samenwerking is dat iedere gebruiker in de gebouwen er blindelings vanuit moeten kunnen gaan dat zij in een technisch veilige en goed functionerende omgeving kunnen werken en leren.

Daarnaast hebben beide partijen afgesproken dat Van Dorp zich ook in gaat zetten voor het creëren van stagemogelijkheden voor de mbo-studenten van Zadkine en TCR.