Zoeken
Menu
StudieMatch

Nous sommes professeurs

  • 02 november 2020, 09:29

Nous sommes professeurs

Ook Nederland is opgeschrikt door de moord op Samuel Paty die Frankrijk schokte. Samuel Paty was leraar geschiedenis aan het Collège de Bois d’Aulne bij Parijs en gaf zijn jaarlijkse lessenserie over burgerschap. Het ging over vrijheid van meningsuiting.

Het is verschrikkelijk dat een leraar, die de waarde van vrijheid en verdraagzaamheid overbrengt aan nieuwe generaties, daarvoor zijn leven heeft verloren. Samuel Paty droeg onze waarden uit. Hij was onze leraar, het zijn onze leraren, die onze vrijheid aan jonge mensen voorleven. Elke dag opnieuw. Het zijn onze basiswaarden: de democratische rechtsstaat en de vrijheid voor iedereen om te leven zoals hij of zij wilt.

Maar basiswaarden zijn helaas niet vanzelfspreken. Dat wordt opnieuw duidelijk. Ook in Nederland kan deze aandacht voor basiswaarden in het onderwijs tot spanning leiden. Daarom is het belangrijk dat leraren kunnen rekenen op steun. En op veiligheid.

Verbetering van basiswaarden is belangrijk. Juist waar het niet helemaal lekker gaat of we het niet eens zijn. Wat op school gebeurt, is belangrijk. Wat leraren doen, is belangrijk. Zij staan voor onze waarden: de basiswaarden die een open en vrije democratische samenleving – onze manier van leven – mogelijk maken. Ze verdienen het respect van ons allemaal en de steun om daar vrij en veilig invulling aan te kunnen geven.

Vrijheid én verdraagzaamheid zijn ook binnen Zadkine belangrijke basiswaarden. Zeker nu is belangrijk te laten merken hoe belangrijk  deze waarden zijn. En wat het belang is en een eenheid te vormen. Het College van Bestuur:

"Bij Zadkine koesteren we de vrije gedachte en het vrije woord" (Philippe Raets)

"Het College van Bestuur steunt en staat naast onze docenten die dagelijks instaan voor vrijheid en verdraagzaamheid!" (Marloes de Vries)

"Wij steunen alle docenten die rouwen om het verlies van hun collega" (Aniel Ramawadh)