Zoeken
Menu
StudieMatch

Officieel startschot leertraject maatschappelijke diensttijd bij Zadkine

  • 11 september 2020, 14:00
  • Geschreven door Arie Spruit
  • Foto: Rhalda Jansen

Vandaag is Zadkine officieel gestart met de eerste lessen maatschappelijke diensttijd. Zadkine werkt daarbij nauw samen met Young Impact, een organisatie die zich inzet voor de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren.

De maatschappelijke diensttijd is een initiatief van de rijksoverheid om jongeren te stimuleren zich meer in te zetten voor maatschappelijke thema’s. Tijdens deze lessen leren de studenten van Zadkine wat hun sterke punten zijn en komen zij in actie voor iets wat zij belangrijk vinden in de samenleving. Het programma biedt veel ervaringsdeskundige en professionele begeleiding om ervoor te zorgen dat jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen. 

De studenten worden gestimuleerd en gecoacht om zich actief in te zetten en ondersteund waar dat nodig is. Begeleiding krijgt zowel online als fysiek vorm, van hun docent maar ook van andere jongeren. Deze jonge coaches hebben ervaring opgedaan in het maken van verschil en willen zich inzetten om andere jongeren te inspireren bij hun uitdaging. De studenten krijgen een bewijs van deelname aan maatschappelijke diensttijd (MDT) in de vorm van een certificaat en nemen deel aan het Young Impact event.

Ambitie

Binnen de maatschappelijke diensttijd staan drie ambities centraal, namelijk iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Daarmee bereiken onze studenten maatschappelijke impact en komen ze zelf een stap verder. Met talentontwikkeling ontwikkelen onze studenten vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. De maatschappelijke diensttijd biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen.

Partnership

Zadkine is samen met Albeda en VSO de Hoge Brug partner van Young Impact. Voor Zadkine is de persoonlijke groei van studenten onlosmakelijk verbonden met de professionaliteit in het beroep waarvoor zij leren. Ervaren dat je positieve impact hebt op de mensen om je heen en dat je het verschil kunt maken in de maatschappij heeft een grote impact op studenten zelf. De lessen maatschappelijke diensttijd zorgen ervoor dat studenten kunnen bijdragen aan de sociaal-culturele agenda in de stad en regio.