Over Zadkine

Studentenraad

Studenten praten via de Studentenraad mee over Zadkine. De raad behartigt de belangen van de studenten op school en praat mee over allerlei belangrijke zaken.

Bij veel zaken die direct van belang zijn voor de studenten, heeft het bestuur de instemming van de Studentenraad nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de besteding van de stagefondsen of de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Bij andere onderwerpen, zoals de begroting en de strategie, geeft de raad advies.

De Studentenraad kan ook zélf zaken aan de orde stellen en advies geven aan het bestuur van Zadkine, bijvoorbeeld over de veiligheid en sfeer op school, de roosters en de kwaliteit van het onderwijs. De Studentenraad is een gekozen raad, die bestaat uit studenten die afkomstig zijn van alle scholen van Zadkine.

De Studentenraad vertegenwoordigt alle studenten van Zadkine. De Studentenraad praat en beslist mee over wat er gaande is op school. Zo behartigt ze de belangen van alle studenten.

Informatie over de Studentenraad

1) Hoe lang bestaat de Studentenraad?

Sinds januari 2012 heeft Zadkine een Studentenraad. De eerste studentenraad heeft zich op Valentijnsdag (14 febr.) 2012, tijdens een Zadkine-conferentie, gepresenteerd aan de medewerkers van Zadkine.

2) Overleg met College van Bestuur

De Studentenraad is betrokken bij opleidingoverstijgende onderwerpen die voor heel Zadkine van belang zijn.

3) Wat kan en mag de Studentenraad?

Het woord ‘medezeggenschap’ geeft aan wat de Studentenraad doet: meepraten en meebeslissen! Hoe de Studentenraad dat kan doen, is geregeld in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs..

Lees meer op mboraad.nl

De Studentenraad heeft rechten en bevoegdheden:

 • Het recht op initiatief:
  De Studentenraad kan vragen stellen en neemt initiatief om te onderzoeken wat er speelt op Zadkine.
 • Het recht op informatie:
  De Studentenraad heeft recht op informatie om zijn werk goed te doen.
 • De bevoegdheid tot advies:
  De Studentenraad adviseert over zaken die het onderwijs en de opleidingen betreffen, zoals huisvesting en veranderingen in het opleidingsaanbod.
 • De bevoegdheid tot instemming:
  Het is noodzakelijk dat de Studentenraad zijn instemming geeft over zaken die de rechten en plichten van de studenten betreffen. Denk daarbij aan het studentenstatuut, de klachtenregeling, de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst.

4) Wat kan de Studentenraad niet?

In de beginperiode bleek dat enkele studenten de Studentenraad ingegaan zijn om meer invloed te hebben op het reilen en zeilen van hun eigen opleiding. De Studentenraad kan echter niet met alle wensen en klachten van jouw eigen opleiding aan de slag. Daarvoor kun je je stem laten horen op je eigen opleiding.

Gelukkig bleven er gemotiveerde studenten over en kwamen er nieuwe enthousiastelingen bij, die de Studentenraad verder uitgebouwd hebben en verbinding gelegd hebben met JOB.

5) JOB

De Studentenraad doet het niet alleen.

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een belangenvereniging voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij geeft trainingen en ondersteunt de mbo studentenraden in Nederland.

Het leuke daaraan is dat je studenten van verschillende roc's leert kennen die, in hun eigen situatie, met dezelfde dingen bezig zijn als jij. Door ervaringen uit te wisselen kun je elkaar ondersteunen in wat je wilt bereiken.

Lees meer op jobmbo.nl

6) De Studentenraad zoekt contact met jou

Spreekt de mogelijkheid tot medezeggenschap je aan en wil je graag een bijdrage leveren aan de Studentenraad? 

De Studentenraad:

 • wil meer contact met de studenten,
 • wil het gesprek aangaan met jou over goed onderwijs.

7) Wie is de Studentenraad?

Zadkine Studentenraad met de voorzitter van het CvB

 • Erwin van Franeker (Administratief-juridisch, n4)
 • Aziz Quaazizi (Verkoper retail, n1) - niet op de foto
 • Fatima Curtis (Administratief-juridisch medewerker, n4)
 • Rebecca van Elburg (Sociaal-maatschappelijke dienstverlening, n4)
 • Anniek Dillen (Sociaal werk, n4)
 • Habibe Basol (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4)
 • Fleur Schop (Verpleegkundige, n4)
 • Marciano Duut (Medewerker beheer ICT, n3)
 • Glody Lando da Costa (Sociaal-maatschappelijke dienstverlening, n4)

Ook op de foto staan Rèza Ooft, coach van de Studentenraad, en Philippe Raets, voorzitter van het CvB.

Het dagelijks bestuur van de Studentenraad bestaat uit:

 • Habibe Basol (voorzitter)
 • Rebecca van Elburg (penningmeester/vice-voorzitter)
 • Erwin van Franeker (secretaris)

8) Contact

De studentenraad wil graag contact met de studenten van Zadkine om hun belangen goed te kunnen vertegenwoordigen, De studentenraad wil de studenten goed informeren en wil graag weten wat er bij hen leeft.

Mogelijkheden tot contact met de Studentenraad:

 • voor vragen, nadere info en op- of aanmerkingen kun je de Studentenraad mailen: sr@student.zadkine.nl.
 • kijk af en toe eens op N@tschool!
Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.