Over Zadkine

Studentenraad

Studenten praten via de studentenraad mee over Zadkine. De raad behartigt de belangen van de studenten in de school en praat mee over allerlei belangrijke zaken.

Bij veel zaken die direct van belang zijn voor de studenten, heeft het bestuur de instemming van de studentenraad nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de besteding van de stagefondsen of de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Bij andere onderwerpen, zoals de begroting en de strategie, geeft de raad advies.

De studentenraad kan ook zelf zaken aan de orde stellen en advies geven aan het bestuur van Zadkine, bijvoorbeeld over de veiligheid en sfeer op school, de roosters en de kwaliteit van het onderwijs. De studentenraad is een gekozen raad, die bestaat uit studenten uit alle clusters van Zadkine.

De Studentenraad vertegenwoordigt alle studenten van Zadkine. De Studentenraad praat en beslist mee over wat er gaande is op school. Zo behartigt ze de belangen van alle studenten.

Informatie over de Studentenraad:

1) Hoe lang bestaat de Studentenraad?

Sinds januari 2012 heeft Zadkine een Studentenraad. De eerste studentenraad heeft zich op Valentijnsdag (14 febr.) 2012 tijdens een Zadkine-conferentie gepresenteerd aan de medewerkers van Zadkine.

2) Overleg met College van Bestuur

De studentenraad is betrokken bij opleiding overstijgende onderwerpen die voor heel Zadkine van belang zijn.

3) Wat kan en mag de Studentenraad?

Het woord ‘medezeggenschap’ geeft aan wat we doen: we praten en beslissen mee! Hoe we dat kunnen doen is geregeld in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs.

Lees meer op mboraad.nl

De Centrale studentenraad heeft rechten en bevoegdheden:

 • Het recht op initiatief:
  De studentenraad stelt vragen stellen en neemt initiatief om te onderzoeken wat er gaande is op Zadkine.
 • Het recht op informatie:
  De studentenraad heeft recht op informatie om haar werk goed te doen.
 • De bevoegdheid tot advies:
  De studentenraad adviseert over zaken die het onderwijs en de opleidingen betreffen, zoals huisvesting, veranderingen in het opleidingsaanbod.
 • De bevoegdheid tot instemming:
  Het is noodzakelijk dat de studentenraad haar instemming geeft over zaken die de rechten en plichten van de studenten betreffen, denk daarbij aan het studentenstatuut, de klachtenregeling, de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst.

4) Wat kan de Studentenraad niet?

In de beginperiode werd bleek dat enkele studenten de studentenraad ingegaan zijn om meer invloed te hebben op het reilen en zeilen van hun eigen opleiding. De studentenraad kan echter niet met alle wensen en klachten van jouw eigen opleiding aan de slag. Daarvoor kun je je stem laten horen op je eigen opleiding.

Gelukkig bleven er gemotiveerde studenten over en kwamen er nieuwe enthousiastelingen bij, die de studentenraad verder uitgebouwd hebben en verbinding gelegd hebben met JOB.

5) Job

We doen het niet alleen.

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een belangenvereniging voor studenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Zij geven trainingen en ondersteunen de MBO Studentenraden in Nederland.

Het leuke daaraan is dat je studenten van verschillende roc's leert kennen die, in hun eigen situatie, met dezelfde dingen bezig zijn als jij. Door uit te wisselen kun je elkaar ondersteunen in wat je wilt bereiken.

Lees meer op jobmbo.nl

6) Wij zoeken contact met jou

Spreekt de mogelijkheid tot medezeggenschap je aan en wil je graag een bijdrage leveren aan de Studentenraad? 

De studentenraad is

 • op zoek naar nieuwe leden om uit te breiden,
 • wil meer contact met de studenten,
 • wil het gesprek aangaan met jou over goed onderwijs.

Heb je interesse? Binnenkort zijn er weer verkiezingen. Meld je aan als kandidaat! En voor alle studenten: Laat je stem horen en stem op een van de kandidaten!

Kandidaatstelling en verkiezingen gebeurt via N@Tschool! Hier vind je ook geregeld de laatste nieuwe berichtjes van de studentenraad, dus kijk af en toe!

7) Contact

De studentenraad wil graag contact met de studenten van Zadkine om hun belangen goed te kunnen vertegenwoordigen, we willen de studenten goed informeren en we willen graag weten wat er leeft bij jullie.

Mogelijkheden tot contact met de Studentenraad:

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.