En verder ...

Kenniscentrum subsidies en fondsen

Buiten de reguliere geldstromen, verwerft Zadkine gelden uit subsidies en fondsen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en de arbeidsmarktrelevantie te vergroten.

Subsidies

Ten behoeve van verwerving en verantwoording (compliance) van deze geldstromen werkt Zadkine met een kenniscentrum subsidies en fondsen.

Op basis van de strategische agenda van Zadkine zoekt het kenniscentrum voortdurend naar gelden en partners die hieraan kunnen bijdragen. In de loop der jaren is hiervoor in talrijke (internationale) projecten een groot lokaal, regionaal, nationaal en internationaal netwerk opgebouwd. Het kenniscentrum is tevens een vraagbaak voor in- en externe contacten.

Meer informatie

Alle contacten met het kenniscentrum verlopen via:
drs. J.A. (Jan) Smallegange (specialist subsidies en fondsen)
Postbus 84021
3009 CA Rotterdam
j.smallegange@zadkine.nl  
+31 6 11904377

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.