Zoek nu een opleiding

Schoolkosten

De leermiddelenlijsten voor schooljaar 2019-2020 vind je op de website van Studers. Hieronder lees je een toelichting en je leest ook hoe de website werkt.

Voor je opleiding heb je leermiddelen zoals boeken, licenties en materialen nodig. De leermiddelen die je zelf moet kopen en die niet door de school worden betaald, staan op de leermiddelenlijst van jouw opleiding.

Je kunt de verplichte leermiddelen via de school bestellen. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Je bent niet verplicht om de leermiddelen via de school te bestellen. Misschien wil je de leermiddelen zelf (nieuw of tweedehands) aanschaffen of kan je leermiddelen, zoals boeken, van iemand lenen.

Schoolkosten servicedocument (voor studenten en ouders)

 • Boekenpakket

  Website van Studers

  • Stap 2: Typ in het veld ‘locatie/sector’ de plaats waar je de opleiding volgt. Selecteer de naam uit de reeks die wordt getoond.
   Voorbeeld: 'Rotterdam'.
  • Stap 3: Kies bij optie uit de keuzelijst om welke school/locatie het gaat.
   Voorbeeld: Afdeling Centrum, Locatie Benthemplein.
  • Stap 4: Kies de opleidingsrichting waarin je een opleiding volgt.
   Voorbeeld: Brood en banket.
  • Stap 5: Selecteer naar welke klas je gaat.
   Voorbeeld: 1e jaar BOL/BBL  Zelfst. werkend bakker niv 3 crebo 25174’.
  • Stap 6: Bestel je verplichte leermiddelen, vul je persoonlijke gegevens in en kies je betaalwijze.
  • Stap 7: Volg de verdere instructies op de website

  Belangrijke mededelingen schooljaar 2019-2020

  • De kosten voor het wettelijk cursusgeld van de bbl-opleidingen worden via school gefactureerd.
  • De kosten van leermiddelen blijven voor het schooljaar 2019-2020 onveranderd.

  Is het niet gelukt om je schoolkosten af te rekenen of weet je niet wat je studentennummer is?

  • Neem contact op met de teamleider van de opleiding. 
  • Heb je gebruikersproblemen met de bestelwebsite? Bel met de helpdesk van Studers, (088) 203 03 30. Of kijk op de website van Studers voor links naar hun Facebook-pagina en andere mogelijkheden.

  Verschillende betaalwijzen

  Alle schoolkosten die je voor Zadkine afrekent bij Studers, kun je op de volgende manieren betalen (dit geldt dus niet voor het wettelijk les- en cursusgeld)

  Betaalwijze en kosten

  1. Via iDEAL Geen administratiekosten
  2. Per creditcard € 2,50 administratiekosten
  3. Per doorlopende automatische incasso Geen administratiekosten
  4. Per acceptgiro € 4,95 administratiekosten
  5. In drie maandelijkse termijnen¹ € 9,95 administratiekosten
  6. Door een derde (werkgever)² € 4,95 administratiekosten

  ¹mits het factuurbedrag hoger is dan € 175,-. Het factuurbedrag wordt in drie (achtereenvolgende) termijnen automatisch afgeschreven.

  ² dit geldt alleen voor bbl- en deeltijdstudenten in overleg met de derde partij.

 • Lesgeld en cursusgeld

  Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

  • Lesgeld bol

   Het lesgeld wordt elk jaar wettelijk bepaald en is voor schooljaar 2019/2020 vastgesteld op € 1.168,00.

   Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

   Wel lesgeld betalen

   Je betaalt lesgeld in de volgende gevallen:

   • Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
   • Je gaat een voltijds beroep opleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen; of
   • Je gaat een voltijdsopleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) volgen.

   Geen lesgeld betalen

   Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld).

   Hoe lesgeld betalen

   Lesgeld betaal je niet aan Zadkine maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (IB Groep/DUO). Je geeft aan hoe je wilt betalen:

   • in 1 keer of
   • of in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

   De IB Groep/DUO stuurt je vóór december bericht over de betaling van het lesgeld.

  • Restitutie bol

   Lesgeld (voltijd-bol)

   Lesgeld betaal je niet aan Zadkine maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (IB Groep/DUO). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (IB Groep/DUO).

   Teruggave lesgeld

   Lesgeld dat je hebt betaald, kun je geheel of deels terugkrijgen via DUO.

   Een verzoek om teruggave van lesgeld moet voor 31 juli van het volgende schooljaar bij DUO zijn ingediend. Het bedrag dat je terugkrijgt, is afhankelijk van het moment waarop je de aanvraag indient en het aantal maanden waarvoor je geld terugvraagt. 

   Vrijstelling lesgeld

   Er zijn verschillende vrijstellingen voor het lesgeld.

   Kijk voor de actuele vrijstellingen op www.duo.nl.

   Buiteninvordering lesgeld

   Als je geen studiefinanciering ontvangt omdat je geen Nederlandse nationaliteit hebt, kun je een verzoek indienen om het lesgeld niet te hoeven betalen. Dit wordt ook wel 'buiteninvorderingstelling van het lesgeld' genoemd. Je moet hiervoor wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

   • Op het moment van inschrijven bij de school, verblijf je legaal in Nederland.
   • Je voldoet wel aan alle andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor studiefinanciering.
   • Jij en de uitkerende, opvangende of begeleidende instantie kunnen het lesgeld niet betalen. 

   Lesgeld betaal je niet aan Zadkine maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (IB Groep/DUO). Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

   Opleidingsspecifieke kosten

   Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen teruggave plaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

  • Cursusgeld bbl

   Het cursusgeld wordt elk jaar wettelijk bepaald en is voor schooljaar 2019/2020 vastgesteld op € 243,- voor een niveau 1- en 2-opleiding en €588,- voor een niveau 3- en 4-opleiding.

   Wel cursusgeld betalen

   Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

   • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
   • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
   • Nederlands als tweede taal (NT2). 

   Geen cursusgeld betalen

   Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.  

   • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
   • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

   Hoe cursusgeld betalen  

   Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld vanuit Zadkine. 

  • Teruggave cursusgeld

   In sommige situaties heb je recht op vermindering, vrijstelling of terugbetaling van het cursusgeld. Je kunt dan een verzoek indienen bij Zadkine.

   Vermindering cursusgeld

   Wanneer je je in de loop van de cursusperiode inschrijft, wordt het cursusgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere maand die in die cursusgeldperiode verstreken is.

   Vrijstelling cursusgeld

   Je hoeft geen cursusgeld te betalen als je bij het begin van de opleiding nog geen 18 jaar bent. Dit geldt niet als je een deeltijdopleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) volgt, dan betaal je altijd cursusgeld, ook als je nog geen 18 jaar bent. Daarnaast ben je geen cursusgeld verschuldigd als je bij de instelling die de cursus verzorgt, ook bent ingeschreven voor een opleiding waarvoor je lesgeld moet betalen.

   Teruggave cursusgeld

   Als je de inschrijving beëindigt, kun je in de volgende situaties een deel van het cursusgeld terugkrijgen:

   • Je schrijft je uit vóór de eerste dag waarop de lessen beginnen.
   • Je schrijft je in bij een bol-opleiding in de cursusgeldperiode.
   • Je hebt te maken met bijzondere familieomstandigheden
   • Je bent ernstig ziek of overlijdt.

   Je ontvangt een twaalfde deel voor iedere maand dat je niet langer bent ingeschreven. Over de maand van inschrijving vind geen restitutie plaats.

   Diploma gehaald en recht op teruggave cursusgeld

   Als je de opleiding afrondt met een diploma, heb je ook recht op teruggave van het cursusgeld, waarbij de laatste 2 maanden niet meetellen. Je ontvangt een tiende deel voor iedere resterende maand in het cursusjaar.

   Bij diplomering in de laatste twee maanden van de cursusgeld periode wordt het gezien als einde cursusjaar.

   Opleidingsspecifieke kosten

   Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

 • Veelgestelde vragen

  • 1 Betalen in termijnen

   Kan ik betalen in termijnen?

   Ja, alle schoolkosten die je met Zadkine afrekent via www.zadkine.nl/schoolkosten, kun je op de volgende manieren betalen:

   Betaalwijze Kosten
   1 Via iDEAL geen administratiekosten
   2 Per doorlopende automatische incasso geen administratiekosten
   3 Per creditcard € 2,50 administratiekosten
   4 Per acceptgiro € 4,95 administratiekosten
   5 In drie maandelijkse termijnen * € 9,95 administratiekosten
   6 Door een derde (werkgever) ** € 4,95 administratiekosten
   * mits het factuurbedrag hoger is dan € 175 (het bedrag wordt in drie achtereenvolgende automatische termijnen afgeschreven)
   ** dit geldt alleen voor bbl- en deeltijdstudenten in overleg met werkgever

  • 2 Afrekenen wettelijk cursusgeld

   Ik kan mijn wettelijk cursusgeld (deeltijd-studenten) niet via mijn leermiddelenlijst afrekenen, klopt dit?

   Het wettelijk cursusgeld wordt inderdaad niet via de leermiddelenlijst van je opleiding gefactureerd. Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld vanuit Zadkine.

  • 3 Technische problemen

   Ik heb technische problemen met de website

   Zijn er technische problemen met de website van Studers, bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur met de helpdesk, 088-203 03 30 (10ct per minuut). 

  • 4 Selectie leermiddelenlijst

   Welke leermiddelenlijst hoort bij mijn opleiding?

   Via het keuzemenu kun je makkelijk en snel je opleiding vinden. Selecteer in welke plaats je naar school gaat en volg de verdere instructies. Hierdoor vind je snel jouw leermiddelenlijst. Lukt het niet en weet je niet welke leermiddelenlijst bij jouw opleiding hoort? Vraag dan hulp aan je studieloopbaanbegeleider, mentor of docent.

  • 5 Studentennummer

   Waar vind ik mijn studentennummer?

   Om je te kunnen registreren op de website wordt er naast je persoonlijke gegevens ook naar je studentennummer gevraagd. Dit studentennummer vind je op je schoolpas en in je (voorlopige) plaatsingsbrief onder het kopje 'uw kenmerk'. Kun je jouw studentennummer niet vinden? Vraag dan hulp aan je studieloopbaanbegeleider, mentor of docent.

  • 6 Vinden opleiding

   Ik kan mijn opleiding niet vinden

   Alle opleidingen hebben een leermiddelenlijst per opleiding per leerjaar aangemaakt. Twijfel je of jouw opleiding in de lijst voorkomt of ben je er niet zeker van of je de juiste boeken bestelt en schoolkosten afrekent, wacht dan met bestellen tot je eerste schooldag en vraag advies aan je studieloopbaanbegeleider, mentor of docent.

  • 7 Pakketnummer

   Wat is een pakketnummer?

   Met een pakketnummer word je in een keer naar de juiste leermiddelenlijst doorverwezen. Indien je dit pakketnummer hebt ontvangen kun je het gebruiken en invoeren in het veld ’pakketnummer’. Indien je geen pakketnummer hebt ontvangen, kun je jouw leermiddelenlijst via het keuzemenu vinden.

  • 8 Retour sturen en meer informatie

   Kan ik verkeerd bestelde boeken retour sturen?

   Wanneer het boekenpakket niet aan je verwachting voldoet, kun je de boeken aan Studers retour sturen. Vermeld bij een retourzending altijd duidelijk je klantnummer en je naam- en adresgegevens. Studers hanteert een retourtermijn van 14 dagen na ontvangst van jouw boekenpakket. NB: tijdens de zomerperiode wordt de retourtermijn verlengd tot 14 dagen na start schooljaar.

   • Wanneer de boeken binnen deze retourtermijn bij Studers binnen zijn, ontvang je het volledige factuurbedrag (exclusief verzend- en administratiekosten) terug.
   • Voor boeken die buiten de retourtermijn geretourneerd worden, ontvang je geen geld retour.

   Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur met de helpdesk van Studers, 088-203 03 00 (10ct per minuut) of kijk op www.studers.nl.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.