vragen
cursus
 • Duur:4 dagen, aaneengesloten
Bedrijfsopleidingen

Projectmanagement (training)

De training Projectmanagement ondersteunt (aanstaande) projectleiders in alle fasen van het project.

 • De training

  Om topposities te bereiken en te behouden, streven organisaties meer en meer verbeteringen na. Deze permanente aandacht zien we terug in moderne begrippen zoals 'de lerende organisatie' en 'empowerment'.

  Training Projectmanagement 

  Om de organisatie doelstelling te bereiken, worden interne veranderingsprocessen opgestart met betrekking tot automatisering, innovaties, kwaliteitszorg, etcetera. Deze projecten vinden plaats buiten de routine van alledag, er moet worden samengewerkt tussen verschillende afdelingen en disciplines en de afdelingsbelangen hoeven niet altijd op één lijn te liggen. De verschillende, soms strijdige, maar altijd grote belangen stellen hoge eisen aan de projectleider. Hij/zij moet omgaan met eisen en onzekerheden tussen routine en incidenten en tussen methoden en improvisaties. Dat kan niet iedereen, maar wel: iedereen kan het leren!

  • Meer over deze training

   Voor wie is de training Projectmanagement?
   De training ondersteunt (aanstaande) projectleiders in alle fasen van het project.

   Kern van de training
   De training projectmanagement levert inzicht in projectmatig handelen. Dit is opgesplitst in aandacht voor de systematiek enerzijds en de vaardigheden die een goede projectleider moet beheersen anderzijds.

   Kernbegrippen hierbij zijn: probleemafbakening, fasering, beheersen, beslissen, plan van aanpak, belangentegenstellingen, organisatiecultuur, leidinggeven, delegeren en motiveren.

   Werkwijze
   Aan de hand van een casestudy worden alle fasen van het project doorlopen en worden de daarbij behorende vaardigheden intensief geoefend.

  • Duur en locatie van de training

   De training Project Management bestaat uit 4 aaneengesloten dagen. De training kan bij Zadkine, jouw bedrijf of een externe locatie worden gevolgd.

  • Kosten van de training

   De kosten van de training Projectmanagement bedragen € 5.995,- exclusief btw, locatie- en lunchkosten, inclusief trainingsmateriaal en reader.

   Er kunnen maximaal 12 deelnemers aan een training deelnemen.

 • Contact

  Meer weten? Neem contact op met de heer F. Zoun:
  • E-mail: f.zoun@zadkine.nl
  • Telefoon: 06 83 66 02 76

  Stel je vraag ...

cursus
 • Duur:4 dagen, aaneengesloten
Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.