Zoek nu een opleiding

Passend onderwijs

Support studentenSoms heb je als student extra ondersteuning nodig om je diploma te behalen. Met de invoering van de Wet op Passend onderwijs is dit bij Zadkine als volgt geregeld.

Aanvragen ondersteuning

Als je gebruik wilt maken van extra ondersteuning, omdat je bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of een andere beperking hebt die jou belemmert in het leerproces, meld dit dan bij de eerste kennismaking tijdens de intake. De extra ondersteuning valt bij Zadkine onder maatwerk. Dat betekent dat wij in overleg met jou vaststellen wat je nodig hebt in de klas en tijdens je stage en hoe dit ingevuld kan worden. Twijfel je of je extra ondersteuning nodig hebt? Dan bekijken wij dat samen.

Als je het zonder hulp kunt volg je het gewone onderwijs. Heb je wel extra hulp nodig, dan regelen wij dat voor de start van je opleiding zodat je meteen goed kunt beginnen. Iedere extra ondersteuningsaanvraag toetsen wij aan bepaalde criteria zoals het beroepsprofiel en de opleidingseisen. Ook vindt er overleg plaats met de school waar je vandaan komt om te zorgen voor een warme overdracht.

Basispakket ondersteuning

Zadkine heeft een basispakket voor ondersteuning dat bestaat uit ondersteuning tijdens de opleiding door docent, studieloopbaanbegeleider (mentor) en stagebegeleider. Daarnaast kun je in overleg met je studieloopbaanbegeleider ondersteuning vanuit een team met specialisten. Ook is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen in een zogenaamd maatwerktraject. Dit kan bestaan uit individuele begeleiding, loopbaanbegeleiding en/of remedial teaching.

Cluster 1 of 2 indicatie

Ben jij een student met een cluster 1 of 2 indicatie en kom je vanuit het voortgezet onderwijs? Dan kun je dit aangeven bij de intake. Wij werken samen met verschillende instanties in de regio Rotterdam-Rijnmond en regelen in overleg met jou de ondersteuning. Heb je vragen? Bel of mail de Infoshop, de informatiewinkel van Zadkine waar je informatie en advies kunt krijgen over mbo opleidingen bij Zadkine, studeren en aanverwante onderwerpen.

Weet je al welke opleiding je gaat volgen? Geef dit door aan de Infoshop. Zij brengen je in contact met de zorgcoördinator van je opleiding. Telefoon 010 281 11 55 of mail infoshop@zadkine.nl.

Lees de veelgestelde vragen over passend onderwijs

De overheid geeft meer informatie over de wet op passend onderwijs op www.passendonderwijs.nl.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.