Zoek nu een opleiding

Passend onderwijs

Support studentenSoms heb je als student extra ondersteuning nodig om je diploma te behalen. Met de invoering van de Wet op Passend onderwijs is dit bij Zadkine als volgt geregeld.

Aanvragen ondersteuning

Als je gebruik wilt maken van extra ondersteuning, omdat je bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of een andere beperking hebt die jou belemmert in het leerproces, meld dit dan bij de eerste kennismaking tijdens de intake. De extra ondersteuning valt bij Zadkine onder maatwerk. Dat betekent dat wij in overleg met jou vaststellen wat je nodig hebt in de klas en tijdens je stage en hoe dit ingevuld kan worden. Twijfel je of je extra ondersteuning nodig hebt? Dan bekijken wij dat samen.

Als je het zonder hulp kunt volg je het gewone onderwijs. Heb je wel extra hulp nodig, dan regelen wij dat voor de start van je opleiding zodat je meteen goed kunt beginnen. Iedere extra ondersteuningsaanvraag toetsen wij aan bepaalde criteria zoals het beroepsprofiel en de opleidingseisen. Ook vindt er overleg plaats met de school waar je vandaan komt om te zorgen voor een warme overdracht.

Basispakket ondersteuning

Zadkine heeft een basispakket voor ondersteuning dat bestaat uit ondersteuning tijdens de opleiding door docent, studieloopbaanbegeleider (mentor) en stagebegeleider. Daarnaast kun je in overleg met je studieloopbaanbegeleider ondersteuning vanuit een team met specialisten. Ook is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen in een zogenaamd maatwerktraject. Dit kan bestaan uit individuele begeleiding, loopbaanbegeleiding en/of remedial teaching.

Cluster 1- of 2-indicatie

Ben jij een student met een cluster 1- of 2-indicatie en kom je vanuit het voortgezet onderwijs? Dan kun je dit aangeven bij de intake. Wij werken samen met verschillende instanties in de regio Rotterdam-Rijnmond en regelen in overleg met jou de ondersteuning.

Heb je behoefte aan een studiekeuzegesprek of wil je meer weten over welke mbo-opleidingen Zadkine aanbiedt? Maak dan een afspraak bij het Studiekeuzecentrum. Je kunt er terecht voor al je studiekeuzevragen en algemene informatie over de Zadkine-opleidingen.

Weet je al welke opleiding je gaat volgen? Geef dit door aan het Studiekeuzecentrum. Zij brengen je in contact met de zorgcoördinator van je opleiding. Telefoon 010 281 11 55 of mail studiekeuzecentrum@zadkine.nl.

Veelgestelde vragen Passend onderwijs

De overheid geeft meer informatie over de wet op passend onderwijs op www.passendonderwijs.nl.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.