Zoek nu een opleiding

Zo zit het mbo in elkaar

Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs. Kom je vanaf het vmbo of ander schooltype, dan kun je hier vinden hoe het mbo in elkaar zit.
 • Niveaus

  Kom je vanaf het vmbo of havo, dan is de manier waarop niveaus zijn ingedeeld op het mbo nieuw voor je. Er zijn vier niveaus en daardoor is er altijd eentje die aansluit bij je vooropleiding.

  Zelfs als je geen diploma hebt kun je bij sommige opleidingen van Zadkine beginnen. Bovendien kun je binnen een niveau vaak kiezen tussen twee verschillende leerwegen, bol en bbl. Op die manier vind je altijd wel een niveau en een leerweg die passen bij jouw stijl van leren.

  Niveaus mbo-opleidingen

  Het niveau waarop jij kunt beginnen hangt af van je vooropleiding. Uiteraard speelt je motivatie ook een belangrijke rol. In een aantal gevallen kun je ook zonder een geldig diploma een opleiding volgen bij Zadkine. Meer daarover kun je lezen op ik heb nog geen geldig diploma.

  Doorstroomschema niveaus mbo 

 • Leerwegen

  Binnen Zadkine zijn er naast de cursussen drie leerwegen die naar hetzelfde diploma leiden: de beroepsopleidende leerweg (bol), de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de derde leerweg.

  Er is geen verschil in niveau tussen deze leerwegen. Door deze mogelijkheden kun je kiezen uit een studievorm die past bij je mogelijkheden, je wensen en de manier waarop jij leert. 

  Wat past bij je wensen: bol, bbl, derde leerweg of cursus?

  Bij veel opleidingen kun je kiezen of je de nadruk legt op school of op de praktijk.

  • Bol
   De beroepsopleidende leerweg (bol): de nadruk ligt op school (per week vier dagen school, een dag praktijk).  
  • Bbl
   De beroepsbegeleidende leerweg (bbl): de nadruk ligt op de praktijk (per week drie of vier dagen praktijk, een of twee dag(en) school). Op deze manier kun je werken en leren combineren. Ook enkele bbl-opleidingen kunnen in de avond worden gevolgd.
  • Derde leerweg
   De derde leerweg is een variant op leren en stagelopen, maar dan zonder een urennorm. Het programma van de opleidingen wordt zo optimaal mogelijk vormgegeven en wordt afgestemd op de praktijk. Er kunnen aan deze leerweg toelatingseisen zijn verbonden. 
  • Cursus
   Binnen de leerweg Cursus zijn er vooral technische cursussen waarin soms de inhoud van een volledige mbo-opleiding wordt behandeld, afgesloten met een diploma; soms gaat het alleen om een deel ervan. Ook zijn er veel verdiepende cursussen over gespecialiseerde onderwerpen. De leerweg Cursus trekt bijna uitsluitend werknemers.

  Klik op Toon alle cursussen voor een overzicht.

 • Van havo naar mbo

  Het mbo biedt een uitstekende aansluiting met het hbo voor studenten met en zonder een havo-diploma. Door te kiezen voor de weg via het mbo maak je meer kans je opleiding op het hbo succesvol af te ronden.

  Voordelen

  • Je bent beroepsgericht bezig met een vak dat je leuk vindt (meer praktijk).
  • Je doet veel praktijkervaring op met stages en opdrachten uit het bedrijfsleven.
  • Je leert samenwerken met studenten in projecten, waardoor je weer makkelijker kan doorstromen naar het hbo.

  Met diploma van havo naar mbo

  Met een havodiploma kan je starten met alle opleidingen op niveau 4. Sommige opleidingen kun je dan sneller afronden, vraag hier bij de opleiding naar! Na de opleiding kun je doorstromen naar het hbo. Je hebt dan als voordeel dat je al gewend bent om in projectgroepen te werken en veel met de praktijk bezig te zijn. Je begint op het hbo dus met een voorsprong!

  Tweetalig opleidingen

  Heb je internationale ambities? Volg dan één van de tweetalige opleidingen! Naast een mbo-diploma haal je bij de volgende opleidingen ook het internationaal erkende BTEC diploma:

  De volgende tweetalige opleiding kan je met een havodiploma versneld (2,5 jaar) afronden:

  Zonder diploma van havo naar mbo

  Ook zonder havodiploma kan je je inschrijven voor een niveau 4 opleiding. Je hebt dan wel een overgangsbewijs nodig van havo 3 naar havo 4. Na het afronden van je mbo-opleiding op niveau 4, kun je alsnog doorstromen naar het hbo.

  Halverwege instromen

  Veel opleidingen starten ook in februari. Je kan dan dus halverwege instromen. Wil je weten of dat ook geldt voor de opleiding van jouw keuze? Kijk op de pagina van de opleiding bij het woord 'Start' onder de groene button 'Aanmelden'. Staat daar 'augustus of februari', dan weet je zeker dat je eerder kunt beginnen.

  Je kan ook een overzicht van alle opleidingen zien in de Studiewijzer

 • MEER WETEN? MAAK EEN AFSPRAAK MET HET STUDIE­KEUZECENTRUM
  CONTACTINFORMATIE
 • Van mbo naar hbo

  Bij Zadkine volg je binnen het mbo een beroepsopleiding. Een afgeronde mbo-opleiding geeft je veel kansen op de arbeidsmarkt. Maar een afgeronde mbo-opleiding op niveau 4 biedt je ook de mogelijkheid door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). In principe kun je met elke afstudeerrichting op niveau 4 doorstromen naar het hbo.

  Optimale voorbereiding op het hbo

  Hoger beroepsonderwijs Om je slagingskansen in het hbo zo groot mogelijk te maken, is een aantal opleidingen bij Zadkine een samenwerkingsverband aangegaan met een hogeschool. Vanuit deze samenwerkingsverbanden is de mogelijkheid gecreëerd om tijdens of direct na je mbo-opleiding je extra te ontwikkelen in onderdelen die van belang zijn voor je vervolgopleiding.

  Wat wordt jouw volgende stap, jouw NextStep? Als je in je eindexamenjaar zit bij Zadkine, begeleiden we je in het maken van een keuze voor je toekomst.

  Veranderingen in het aanmelden voor het hbo

  In deze brief van het ministerie van OCW lees je wat er voor jou verandert en hoe je je kunt voorbereiden op je studie. Wil jij volgend jaar gaan studeren aan het hbo, dan moet je nu al in actie komen!

  > Bekijk startstuderen.nl

  Associate Degree in twee jaar

  Naast een vierjarige hbo-opleiding kun je ook kiezen voor een Associate Degree-opleiding (AD) van twee jaar. Deze opleidingen leiden op tot een wettelijk diploma: de Associate Degree en hebben dezelfde toelatingseisen als de reguliere hbo-bacheloropleidingen.

 • Van mbo naar pabo

  Droom jij ervan om leraar te worden op een basisschool?

  Top! Er is namelijk dringend behoefte aan goede leraren! Om ervoor te zorgen dat jij die droom kunt waarmaken, kun je kiezen om het mbo-pabo doorstroomprogramma te volgen. Het Zadkine, Albeda College, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Thomas More Hogeschool hebben dit programma samen ontwikkeld. In een half jaar tijd leer je alles wat je moet weten en kunnen voor de toelatingstoetsen van de pabo en maak je een goede kans om de pabo succesvol te kunnen doorlopen.

  Wat houdt het doorstroomprogramma pabo in?

  In het doorstroomprogramma volg je na je mbo-opleiding (of havo) een traject van een half jaar waarin je wordt voorbereid op studeren aan de pabo. Je werkt aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het programma loopt van september tot en met januari en is in blok 1 (tot november) twee- of driedaags (als je er stage bij loopt) en in blok 2 tweedaags (zonder stage). De nadruk ligt in blok 1 op de wereldvakken en stage en in blok 2 op rekenen en taal. Dit laatste om je kans op succes als je eenmaal op de Pabo bent te vergroten. Op deze manier ben je optimaal voorbereid om de toelatingstoetsen te maken en is je kans om de Pabo succesvol af te ronden een stuk groter.

  Voor wie is het doorstroomprogramma bedoeld?

  Heb je al een diploma mbo niveau 4 of haal je binnenkort dit diploma en wil je de pabo volgen? Maar heb je de toelatingstoets nog niet gehaald? Of wil je jezelf van tevoren extra goed op de toelatingstoetsen voorbereiden? Dan is dit doorstroomprogramma voor jou een goede stap! Overigens is het programma ook toegankelijk voor havisten.

  Wat zijn de kosten voor het doorstroomprogramma?

  Het doorstroomprogramma is geregeld via het zogenaamde contractonderwijs. Dit houdt in dat je een "particulier" student bent die voor het eigen onderwijs betaalt. Je hebt geen recht op studiefinanciering of een ov-kaart. De kosten voor een half jaar zijn maximaal 600 euro en zullen modulair worden opgebouwd. Heb je bijvoorbeeld de aardrijkskundetoets al gehaald dan volg je deze lessen niet en hoef je hier ook niet voor te betalen.

  Wanneer start het doorstroomprogramma?

  Het doorstroomprogramma start in september. Je volgt het onderwijs op een Pabo in Rotterdam. In november en eventueel aan het einde van het programma maak je de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als je deze toetsen haalt, kun je in februari starten bij Hogeschool Rotterdam (voltijd) of Thomas More (deeltijd). INHolland heeft geen februari-instroom. Daarnaast zijn er aan het einde van het doorstroomprogramma de Wiscat-rekentoets en een taaltoets.

  In februari start het doorstroomprogramma opnieuw, maar nu deels op de avonden.

  Interesse in het doorstroomprogramma? Kijk op mbopabo.nl of stuur een mail naar info@mbopabo.nl.

 • Associate degree

  De Associate degree is een tweejarige studie in het hbo. Qua niveau zit de Associate degree tussen mbo-niveau 4 en de hbo-bachelor in.

  De Associate degree is er gekomen op verzoek van het bedrijfsleven. Daar blijkt een grote behoefte te zijn aan mensen met dit opleidingsniveau. Vooral mbo-4 studenten en mensen met een aantal jaren werkervaring vergroten met de Associate degree hun kansen op de arbeidsmarkt. Met een AD ben je direct klaar voor de arbeidsmarkt, maar verder studeren is ook heel goed mogelijk. Je kunt met je AD-diploma instromen in het derde studiejaar van de bijbehorende hbo-bacheloropleiding. Daarmee win je dus twee jaar studietijd. Inmiddels zijn er 156 Associate-degree-opleidingen verspreid over heel Nederland.

  Wil je weten welke mogelijkheden er zijn, check dan het aanbod op http://alleassociatedegrees.nl/

  Praktijkverhalen

  Op de website vind je, naast antwoorden op al je vragen, diverse praktijkverhalen. Studenten vertellen hoe de opleiding bevalt en waarom ze ervoor gekozen hebben. Daisy Dekker studeerde Officemanagement: "Die twee jaar is heel aantrekkelijk”, heeft zij gemerkt. “Als je dat meldt, zie je lichtjes verschijnen in de ogen van leerlingen. Leuk om te zien. Het is ook aantrekkelijk. Een Associate degree is snel en na twee jaar heb je al de zekerheid van een diploma. Je kunt dan altijd nog kijken of je verder wilt gaan. En Associate degrees zijn gewoon hbo-opleidingen, je specialiseert je alleen meer in een vakgebied.”

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.