Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen die betrekking hebben op bbl-trajecten voor studenten die bij uw bedrijf werken.

1. Wat is een erkend leerbedrijf?
Erkende leerbedrijven zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Daarmee onderstreept u het belang van het opleiden van jonge mensen voor het vak. Leerlingen begeleiden is een leuke en verantwoordelijke taak. Als leerbedrijf biedt u o.a.: een veilige leeromgeving, voldoende tijd aan begeleiding van de leerling en de mogelijkheden om het beroep op het gewenste opleidingsniveau in de praktijk uit te oefenen. In een erkend leerbedrijf moet de leerling worden begeleid door een leermeester. Deze beoordeelt de opdrachten, prestaties en het functioneren van de leerling in de praktijk. De leermeester moet daarom beschikken over leermeestercertificaat en een leermeesterpas.

2. Hoe kan ik een erkend leerbedrijf worden?
Voor het starten van de erkenningsprocedure moet u contact opnemen met het kenniscentrum voor uw branche. Om een erkend leerbedrijf te kunnen worden moet iemand van het bedrijf een zogenaamde leermeestercursus volgen.

3. Kan ik een leerling eerst laten testen op school?
Ja, elke nieuwe leerling wordt door ons eerst theoretisch gediagnostiseerd voor zowel de dag- als avondschool.
De leerling maakt dan:
- vijf vakgerichte mini-bloktoetsen op niveau 1;
- een vaktekentoets met daarin ook schetsen en tekeninglezen;
- een intaketoets Nederlands en rekenen;
- een aantal bladzijden met persoonlijke vragen om te beantwoorden en;
- een persoonlijk intakegesprek aan de hand van de ingevulde vragen.

De praktijkprestaties wordt niet door Zadkine getest.

4. Moet ik de schooldag doorbetalen?
Nee, niet noodzakelijkerwijs. Dit is terug te vinden in de CAO van uw branche.

5. Krijg ik subsidie voor een BBL leerling?
Ja, via twee of mogelijk zelfs drie manieren, te weten: 

A. Soms is er subsidie verkrijgbaar via het betreffende kenniscentrum voor uw branche.

B. Wet Vermindering Afdracht (WVA)
Bedrijven die door middel van erkende beroepsopleidingen investeren in hun medewerkers kunnen een forse fiscale afdrachtvermindering op de loonbelasting tegemoet zien. Voor onze BBL-maatwerktrajecten gelden de volgende fiscale maatregelen:
De Wet Vermindering Afdracht voor (beroeps)onderwijs, afgekort WVA. Per deelnemer met een praktijkovereenkomst (BBL) kan de werkgever maximaal een bedrag van € 2753.- per jaar in mindering brengen op de afdracht van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Dit bedrag is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Indien er sprake is van minder gewerkte uren dan is de afdrachtvermindering naar rato. Voor deelnemers jonger dan 25 jaar geldt de restrictie dat zij niet meer mogen verdienen dan het toetsloon. Voor het jaar 2012 is het toetsloon vastgesteld op € 24.170.- per jaar.
Kijk voor meer informatie op de site van DUO-CFI, http://www.cfi.nl, Klik daar op "Brochures" en kies "Beroepsbegeleidende leerweg 2012".

C. De Wet Vermindering Afdracht Startkwalificatie (WVAS)
Een werkgever die een bij UWV WERKbedrijf ingeschreven werkloos werkzoekende in dienst neemt en deze een opleiding laat volgen die gericht is op het verwerven van een startkwalificatie, komt in aanmerking voor een aanvullende afdrachtvermindering van maximaal € 3337.- per kalenderjaar. De totale afdrachtvermindering met betrekking tot de scholing van deze (voormalig) werkloze bedraagt dan € 6024.- per kalenderjaar. Ook hier geldt het eerder genoemde toetsloon en de vermindering naar rato indien de werknemers minder dan 36 uur werkt. Wanneer een werknemer van leerbedrijf wisselt maar nog geen startkwalificatie heeft behaald, kan nu ook het opvolgende leerbedrijf van de WVA gebruik maken. Dit geldt ook voor een werknemer die uit een re-integratietraject komt.
Voor de toepassing van de WVA Afdracht Startkwalificatie dient u te beschikken over een verklaring van UWV WERKbedrijf: Verklaring Werkloze. Deze verklaring wordt afgegeven als de werknemer vóór indiensttreding stond ingeschreven bij het UWV als werkloos werkzoekend. De verklaring kunt u met een formulier dat bij UWV beschikbaar is, binnen vier maanden na indiensttreding aanvragen.

6. Zijn de schoolkosten voor mijn rekening?
Nee; dit bent u NIET verplicht. Sommige bedrijven maken hierover persoonlijke en bindende afspraken met een leerling. De keuze is dus aan u.

7. Om welke bedragen gaat het bij de schoolkosten?
De schoolkosten zijn afhankelijk van de leeftijd van de leerling; het niveau van de opleiding en het benodigde boekenpakket.

Het boekengeld verschilt per opleiding en is mede afhankelijk van de uitslag van de diagnostische toetsen. De schoolkosten en boeken worden jaarlijks aangepast met verhogingen bepaald door de overheid.

8. Is het nodig een arbeidsovereenkomst af te sluiten?
Ja, dat bent u met een BBL-leerling in opleiding voor niveau 2, 3 en 4 verplicht. Een BBL-leerling in niveau 1 dient u een stage-overeenkomst aan te bieden. Daarvoor gelden dus andere regels en ook andere betalingen en/of vergoedingen. Raadpleeg de Bouw-CAO of uw bedrijfsvereniging. Zij kunnen u daar alles over vertellen.

9. Heeft de school een verzekering voor de leerling?
Ja, maar alleen voor de schooldag. Voor alle werkdagen sluit u voor de leerling een verzekering af. Uw bedrijfsvereniging kan u daar alles over vertellen.

10. Wat bepaalt de keuze voor de dag- of avondschool?
Dat is o.a. de leeftijd, in verband met het salaris dat daarbij hoort. Hoe ouder de leerling, hoe duurder. Het kantelpunt ligt bij 20 jaar. Die keuze gaat in overleg met u als werkgever en de leerling. Kijk voor de locaties van de avondschool bij de betreffende opleidingen.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.