StudieMatch
Zoeken
Menu

Het geïntegreerde jaarverslag 2021 van Zadkine is nu beschikbaar

  • Rotterdam, 27 juni 2022, 10:27
  • Geschreven door Redactie

Het geïntegreerde jaarverslag 2021 van Zadkine is nu beschikbaar. Het jaarverslag geeft niet alleen inzicht in onze cijfers, maar bevat ook mooie verhalen van studenten en medewerkers en geeft goed weer wat we allemaal samen bereikt hebben. Lees op deze pagina het complete jaarverslag van Zadkine over 2021.

Het jaarverslag

Adaptief en flexibel in de coronacrisis
Waar we in 2020 vooral investeerden in materialen, middelen en apparatuur om afstandsonderwijs te kunnen geven en volgen, gingen we in 2021 verder met investeren in onze studenten en medewerkers.

Anticiperen op corona-ontwikkelingen
We hebben vroeg in 2021 de voorbereiding voor het studiejaar 2021-2022 opgepakt. Zo konden we  tegemoetkomen aan de wens om de uitgangspunten van het nieuwe onderwijs in het nieuwe studiejaar te implementeren.

Doorpakken op onze strategie
We hebben verder invulling gegeven aan onze visie op onderwijs en onze kernwaarden. We voegden er onze besturingsfilosofie aan toe, die uitgaat van verantwoordelijkheid neerleggen daar waar hij hoort en continu werken aan excellente service.

Goede inzet van middelen
Het Nationaal Programma Onderwijs leidde tot extra middelen die we hebben ingezet voor het terugdringen en voorkomen van achterstanden bij studenten.

Financieel gezond
We hebben een financieel positief resultaat gerealiseerd wat we hebben toegevoegd aan onze financiële buffers.

Trots!
We zijn trots op onze medewerkers die met permanente aandacht en zorg bijdragen aan het geluk van onze studenten. En we zijn trots op onze studenten die toch elke keer weer dat stukje motivatie kunnen opbrengen op weg naar hun diploma.