Zoek nu een opleiding

Schoolkosten

Deze informatie gaat over het schooljaar dat start in augustus 2017. De leermiddelenlijsten voor schooljaar 2017-2018 is voor het laatst op 1 juli 2017 op de website van Studers aangepast. Studers is de nieuwe naam van Van Dijk Educatie.

Voor je opleiding heb je leermiddelen zoals boeken, licenties en materialen nodig. Verder heb je misschien extra activiteiten (bijvoorbeeld excursies) waar je voor moet betalen. Alle benodigde leermiddelen en schoolkosten worden op de leermiddelenlijst van jouw opleiding genoemd.

Je kunt de verplichte leermiddelen via de school bestellen. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Je bent niet verplicht om alle leermiddelen via de school te bestellen. Misschien wil je de leermiddelen zelf (nieuw of tweedehands) aanschaffen of kan je leermiddelen, zoals boeken, van iemand lenen.

Zoek eerst op of je een pakketnummer gekregen hebt.

 • Boekenpakket

  Je kunt de verplichte leermiddelen via de school bestellen. Wij vragen daarvoor een bijdrage. Je bent niet verplicht om alle leermiddelen via de school te bestellen. Misschien wil je de leermiddelen zelf (nieuw of tweedehands) aanschaffen of kan je leermiddelen, zoals boeken, van iemand lenen.

  Heb je een pakketnummer?

  De snelste manier om te weten welk pakket hoort bij jouw studie is door een pakketnummer in te vullen op de website van Studers. Dat pakketnummer krijg je van de Studentenadministratie van de locatie waar je je hebt ingeschreven. Klik eerst op 'Zadkine' en daarna op 'Heb je een pakketnummer?'.

  Schoolkosten 

  Heb je geen pakketnummer?

  Door het volgen van de volgende stappen wordt voor jou duidelijk welke leermiddelen er voor een schooljaar nodig zijn. Ook kun je kijken of er extra activiteiten voor jouw opleiding gepland zijn en hoeveel dat kost. Het werkt simpel en snel via onderstaand stappenplan:

  • Stap 1 Via deze link kom je op een aparte Zadkine-pagina van de website van Studers. 
  • Stap 2 Typ in het veld ‘locatie/sector’ de plaats waar je de opleiding volgt. Selecteer de naam uit de reeks die wordt getoond.
   Voorbeeld: 'Rotterdam'.
  • Stap 3 Kies bij optie uit de keuzelijst om welke school/locatie het gaat.
   Voorbeeld: Afdeling Centrum, locatie Benthemplein.
  • Stap 4 Kies de opleidingsrichting waarin je een opleiding volgt.
   Voorbeeld: Brood en banket.
  • Stap 5 Selecteer naar welke klas je gaat.
   Voorbeeld: 1e jaar BOL/BBL  Zelfst. werkend bakker niv 3 crebo 25174’.
  • Stap 6 Bestel je verplichte leermiddelen, vul je persoonlijke gegevens in en kies je betaalwijze. 

  Heb je gebruikersproblemen met de bestelwebsite, bel met de helpdesk van Studers, (088) 203 03 30. Of kijk op de website van Studers voor links naar hun Facebook-pagina en andere mogelijkheden.

  Belangrijke mededeling schooljaar 2017-2018

  De kosten voor het wettelijk cursusgeld van de bbl-opleidingen worden via school gefactureerd.

  Is het niet gelukt om je schoolkosten af te rekenen of weet je niet wat je studentennummer is?

  • Neem contact op met je mentor of docent. 
  • Heb je gebruikersproblemen met de bestelwebsite, bel met de helpdesk van Studers, (088) 203 03 30. Of kijk op de website van Studers voor links naar hun Facebook-pagina en andere mogelijkheden.

  Verschillende betaalwijzen

  Alle schoolkosten die je voor Zadkine afrekent bij Studers, kun je op de volgende manieren betalen (dit geldt dus niet voor het wettelijk les- en cursusgeld)

  Betaalwijze en kosten

  1. Via iDEAL Geen administratiekosten
  2. Per creditcard € 2,50 administratiekosten
  3. Per doorlopende automatische incasso Geen administratiekosten
  4. Per acceptgiro € 4,95 administratiekosten
  5. In drie maandelijkse termijnen¹ € 9,95 administratiekosten
  6. Door een derde (werkgever)² € 4,95 administratiekosten

  ¹mits het factuurbedrag hoger is dan € 175,-. Het factuurbedrag wordt in drie (achtereenvolgende) termijnen automatisch afgeschreven.

  ² dit geldt alleen voor bbl- en deeltijdstudenten in overleg met de derde partij.

 • Lesgeld bol

  Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

  Kosten voltijds-mbo (bol)

  Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.137,- in 2017/2018). Je krijgt hierover automatisch bericht.

  Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

  Wel lesgeld betalen

  Je betaalt lesgeld in de volgende gevallen:

  • Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
  • Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen; of
  • Je gaat een voltijdsopleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) volgen.

  Geen lesgeld betalen

  Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Zadkine maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

  Je geeft aan hoe je wilt betalen:

  • in 1 keer of
  • in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

  Teruggave lesgeld (voltijd-bol)

  Lesgeld betaal je niet aan Zadkine maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

  Teruggave lesgeld

  Lesgeld dat je hebt betaald, kunt je geheel of deels terugkrijgen in de volgende situaties:

  • Je hebt je diploma behaald en het schooljaar is nog niet afgelopen
  • Je stapt binnen het beroepsonderwijs of voltijd volwassenenonderwijs (vavo) over naar een andere opleiding.
  • Je ouders gaan scheiden en daardoor ben je niet meer in staat de lessen te volgen.
  • Een familielid overlijdt of wordt ernstig ziek.
  • Je partner of jij zelf wordt ernstig ziek of overlijdt.

  Een verzoek om teruggave van lesgeld moet voor 31 juli van het volgende schooljaar bij DUO zijn ingediend. Het bedrag dat je terugkrijgt, is afhankelijk van het moment waarop je de aanvraag indient en het aantal maanden waarvoor je geld terugvraagt.

  Vrijstelling lesgeld

  Je bent vrijgesteld van het betalen van lesgeld in de volgende situaties:

  • Je beëindigt je inschrijving vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar
  • Je was eerder in het schooljaar ingeschreven aan een dagschool waar je geen vrijstelling of teruggave van het lesgeld hebt gehad.

  Buiteninvordering lesgeld

  Als je geen studiefinanciering ontvangt omdat je geen Nederlandse nationaliteit hebt, kunt je een verzoek indienen om het lesgeld niet te hoeven betalen. Dit wordt ook wel 'buiteninvorderingstelling van het lesgeld' genoemd.

  Je moet hiervoor wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op het moment van inschrijven bij de school, verblijf je legaal in Nederland.
  • Je voldoet wel aan alle andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor studiefinanciering.
  • Jij en de uitkerende, opvangende of begeleidende instantie kunnen het lesgeld niet betalen.
  •  Lesgeld betaal je niet aan Zadkine maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep).

  Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

  Opleidingsspecifieke kosten

  Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

 • Cursusgeld bbl

  Kosten deeltijd-mbo (bbl)

  Als de student op 1 augustus deeltijd-mbo volgt en jonger is dan 18 jaar, is geen cursusgeld verschuldigd. Als de student op 1 augustus 18 jaar of ouder is, is wel cursusgeld verschuldigd. De hoogte van het cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de deeltijdopleiding:

  • Voor niveau 1 en 2 (de assistent- en basisberoepsopleiding) in schooljaar 2017/2018: 236 euro.
  • Voor niveau 3 en 4 (de vak-, middenkader- en specialistenopleiding) in schooljaar 2017/2018: 573 euro.

  Wel cursusgeld betalen

  Je moet cursusgeld betalen als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:

  • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);
  • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo);
  • Nederlands als tweede taal (NT2).

  Geen cursusgeld betalen

  Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.

  • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.
  • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen.

  Hoe cursusgeld betalen

  Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld vanuit Zadkine. Het cursusgeld wordt elk jaar wettelijk bepaald en is voor schooljaar 2017/2018 vastgesteld op € 236,- voor een niveau 1- en 2-opleiding en €573,- voor een niveau 3- en 4-opleiding.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IB-Groep).

  Meer over boeken en schoolkosten

  De kosten voor het wettelijk cursusgeld van de bbl-opleidingen worden via school gefactureerd.

  Is het niet gelukt om je schoolkosten af te rekenen of weet je niet wat je studentennummer is?

  • Neem contact op met je mentor of docent. 
  • Heb je gebruikersproblemen met de bestelwebsite, bel met de helpdesk van Studers, (088) 203 03 30. Of kijk op de website van Studers voor links naar hun Facebook-pagina en andere mogelijkheden.

  Belangrijke mededeling schooljaar 2017-2018

  De kosten voor het wettelijk cursusgeld van de bbl-opleidingen worden via school gefactureerd. Is het niet gelukt om je schoolkosten af te rekenen of weet je niet wat je studentennummer is? Neem contact op met je mentor of docent.

  Teruggave cursusgeld

  In sommige situaties heb je recht op vermindering, vrijstelling of terugbetaling van het cursusgeld. Je kunt dan een verzoek indienen bij Zadkine.

  Vermindering cursusgeld

  Wanneer je je in de loop van de cursusperiode inschrijft, wordt het cursusgeld verminderd met een twaalfde deel voor iedere maand die in die cursusgeldperiode verstreken is.

  Vrijstelling cursusgeld

  Je hoeft geen cursusgeld te betalen als je bij het begin van de opleiding nog geen 18 jaar bent. Dit geldt niet als je een deeltijdopleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) volgt, dan betaal je altijd cursusgeld, ook als je nog geen 18 jaar bent. Daarnaast ben je geen cursusgeld verschuldigd als je bij de instelling die de cursus verzorgt, ook bent ingeschreven voor een opleiding waarvoor je lesgeld moet betalen.

  Teruggave cursusgeld

  Als je de inschrijving beëindigt, kun je in de volgende situaties een deel van het cursusgeld terugkrijgen:

  • Je schrijft je uit vóór de eerste dag waarop de lessen beginnen.
  • Je schrijft je in bij een bol-opleiding in de cursusgeldperiode.
  • De student is ernstig ziek of overlijdt.
  • Je hebt te maken met bijzondere familieomstandigheden. Je ontvangt een twaalfde deel voor iedere maand dat je niet langer bent ingeschreven. Over de maand van inschrijving vind geen restitutie plaats.

  Diploma gehaald en recht op teruggave cursusgeld

  Als je de opleiding afrondt met een diploma, heb je ook recht op teruggave van het cursusgeld, waarbij de laatste 2 maanden niet meetellen. Je ontvangt eentiende deel voor iedere resterende maand in het cursusjaar. Bij diplomering in de laatste twee maanden van de cursusgeld periode wordt het gezien als einde cursusjaar.

  Opleidingsspecifieke kosten

  Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

 • Veelgestelde vragen

  Kan ik betalen in termijnen?

  Ja, alle schoolkosten die je met Zadkine afrekent via www.zadkine.nl/schoolkosten, kun je op de volgende manieren betalen:

  Betaalwijze Kosten
  1 Via iDEAL geen administratiekosten
  2 Per doorlopende automatische incasso geen administratiekosten
  3 Per creditcard € 2,50 administratiekosten
  4 Per acceptgiro € 4,95 administratiekosten
  5 In drie maandelijkse termijnen * € 9,95 administratiekosten
  6 Door een derde (werkgever) ** € 4,95 administratiekosten
  * mits het factuurbedrag hoger is dan € 175 (het bedrag wordt in drie achtereenvolgende automatische termijnen afgeschreven)
  ** dit geldt alleen voor bbl- en deeltijdstudenten in overleg met werkgever

  Ik kan mijn wettelijk cursusgeld (deeltijd-studenten) niet via mijn leermiddelenlijst afrekenen, klopt dit?

  Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt het wettelijk cursusgeld niet meer via de leermiddelenlijst van je opleiding gefactureerd. Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld vanuit Zadkine.

  Ik heb technische problemen met de website

  Zijn er technische problemen met de website, bel dan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur met de helpdesk van Studers, 088-203 03 30 (10ct per minuut). 

  Welke leermiddelenlijst hoort bij mijn opleiding?

  Via het keuzemenu kun je makkelijk en snel je opleiding vinden. Selecteer in welke plaats je naar school gaat en volg de verdere instructies. Hierdoor vind je snel jouw leermiddelenlijst. Lukt het niet en weet je niet welke leermiddelenlijst bij jouw opleiding hoort? Vraag dan hulp aan je studieloopbaanbegeleider, mentor of docent.

  Waar vind ik mijn studentennummer?

  Om je te kunnen registreren op de website wordt er naast je persoonlijke gegevens ook naar je studentennummer gevraagd. Dit studentennummer bestaat uit zeven cijfers en vind je op je schoolpas en in je (voorlopige) plaatsingsbrief onder het kopje 'uw kenmerk'. Kun je jouw studentennummer niet vinden? Vraag dan hulp aan je studieloopbaanbegeleider, mentor of docent.

  Ik kan mijn opleiding niet vinden

  Alle opleidingen hebben een leermiddelenlijst per opleiding per leerjaar aangemaakt. Twijfel je of jouw opleiding in de lijst voorkomt of ben je er niet zeker van of je de juiste boeken bestelt en schoolkosten afrekent, wacht dan met bestellen tot je eerste schooldag en vraag advies aan je studieloopbaanbegeleider, mentor of docent.

  Wat is een pakketnummer?

  Met een pakketnummer word je in een keer naar de juiste leermiddelenlijst doorverwezen. Indien je dit pakketnummer hebt ontvangen kun je het gebruiken en invoeren in het veld ’pakketnummer’. Indien je geen pakketnummer hebt ontvangen, kun je jouw leermiddelenlijst via het keuzemenu vinden.

  Kan ik verkeerd bestelde boeken retour sturen?

  Wanneer het boekenpakket niet aan je verwachting voldoet, kun je de boeken aan Studers retour sturen. Vermeld bij een retourzending altijd duidelijk je klantnummer en je naam- en adresgegevens. Studers hanteert een retourtermijn van 14 dagen na ontvangst van jouw boekenpakket. Wanneer de boeken binnen deze retourtermijn bij Studers binnen zijn, ontvang je het volledige factuurbedrag (exclusief verzend- en administratiekosten) terug. Voor boeken die buiten de retourtermijn geretourneerd worden, ontvang je geen geld retour. Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur met de helpdesk van Studers, 0900-500 40 10 (10ct per minuut).

  Wat is de levertijd van de door mij bestelde boeken?

  De levertijd bedraagt ongeveer vijf werkdagen mits de artikelen voorradig zijn.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.