Veiligheidsplan

Zadkine draagt veiligheid in een hoog vaandel. Zij streeft naar een leer- en werkklimaat waarin elke student, medewerker, ouder/verzorger en externe betrokkene zich veilig voelt en zich positief verbonden voelt met Zadkine.

Het Veiligheidsplan Zadkine (afgekort: VPZ) is ontwikkeld om binnen de wettelijke kaders en volgens het veiligheidsbeleid risico’s en gevaren voor de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

ls de veiligheid gevaar loopt of heeft gelopen, dan moet adequaat worden opgetreden en zullen er soms sancties moeten volgen.

Het VPZ geeft hier tal van handvatten aan. Het is als het ware een bibliotheek vol deelplannen, procedures en handelingsprotocollen op het gebied van fysieke en sociale veiligheid. Dit geheel aan documenten is geplaatst op mijn.zadkine.nl en is over het algemeen beschikbaar voor de medewerkers van Zadkine.

Naast de elders op de website genoemde documenten met veiligheidsdocumenten zijn de volgende openbaar en te downloaden:

Incidenten melden

Op de pagina zadkine.nl/zim kunt u melding maken van een incident bij Zadkine.

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Richt u zich dan tot het team Integrale Veiligheid. Dit kan per bvb@zadkine.nl.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.