Onderzoek G4

Het is bekend dat het studiesucces in de roc’s uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gemiddeld lager is dan in de overige roc’s in ons land. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs van de MBO Raad.

In 2014 en 2015 zijn twee onderzoeken verschenen met als belangrijkste bevinding dat het verschil in studiesucces voor het grootste deel is toe te schrijven aan de samenstelling van de studentenpopulatie. Er is  verschil tussen de studentenpopulaties in de vier grote steden (G4) en daarbuiten.

De roc’s uit de G4 hebben een populatie met relatief veel studenten uit APC-gebieden (armoedeprobleemcumulatiegebieden). Het onderzoek uit 2015 laat echter nog een belangrijke bevinding zien: het studiesucces in de roc’s uit de G4 zit in de lift. ROC Mondriaan, ROC Midden Nederland en ROC van Amsterdam gaan richting landelijk gemiddelde en presteren op een aantal gebieden zelfs daarboven. Ook Albeda College en Zadkine hebben hun resultaten op alle niveaus verbeterd, met een extra plus voor Albeda op niveau 1.

De afspraak tussen de roc’s uit de G4 is dat we verder kijken naar oorzaken van onderlinge verschillen, en oplossingen en dat de instellingen elkaar daarbij helpen, onder meer met behulp van best practices.

MboG4-2015
Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.