Bestuur

Zadkine is een stichting met een bestuur volgens het 'Raad van Toezicht'-model. Het College van Bestuur van Zadkine bestaat uit voorzitter P.H. (Philippe) Raets en CvB-leden mevrouw H.J. (Helen) Adriani MA, verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs en drs. H.T.G. (Henk) Slagt, verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering.

De beroepsopleidingen van Zadkine worden verzorgd door opleidingenclusters. De clusters worden geleid door clusterdirecteuren.

Besturingsfilosofie

Bij Zadkine staat de student centraal, maar net zo belangrijk zijn onze medewerkers en maatschappelijke partners.

Zadkine is een mensenorganisatie, die alleen floreert als alle betrokkenen dat doen. Daarom verwachten wij van iedereen een actieve houding, die is gebaseerd op zelfontwikkeling, betrokkenheid, bereidheid tot het afleggen van verantwoording, respect en zelfrespect.

Bestuursstructuur

Zadkine heeft een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit: 

 • De heer L. Bikker, voorzitter (Leendert)
  Werkzaam als: Directeur Communicatie Rabobank Nederland, bestuurder diverse maatschappelijke en culturele organisaties. 
 • De heer drs. W. Bontes (William)
  Werkzaam als: Divisie Financieel directeur VolkerWessels Infrastructuur.
 • De heer ing. H.W.M. Linssen (Harold)
  Werkzaam als: Managing director Keppel Verolme B.V.
 • De heer dr. F.J.M. Meijers (Frans)
  Werkzaam als: Directeur-eigenaar van Meijers Onderzoek & Advies, lector Pedagogiek van de beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool.
 • Mevrouw drs. H.A. Roos-Van Aerssen (Jet)
  Werkzaam als: CFO Benelux bij eBay.
 • De heer mr. M.E.J. Salomons (Mark)
  Werkzaam als: Juridisch Adviseur.

Bestuur en Raad van Toezicht worden ondersteund door het secretariaat bestaande uit mevrouw M. de Vos (Mieke), mevrouw E. Henkelman (Eveline) en bestuurssecretaris de heer R.J.M. Poort (Robbert).
 

College van Bestuur Zadkine

V.l.n.r. CvB Zadkine: Philippe Raets (voorzitter), Helen Adriani en Henk Slagt.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.