Mbo-colleges

29 jun 2015

Zadkine heeft vorige week bekend gemaakt dat de vorming van mbo-colleges zoals in de regio Rotterdam voorzien, niet kan plaatsvinden omdat de formele basis daarvoor onvoldoende is. Zadkine betreurt het dat het samenvoegen van vergelijkbare opleidingen met het Albeda College hierdoor niet kan worden uitgevoerd.

Doorgaan met de informele invulling hiervan terwijl de noodzakelijke formele stappen niet konden worden gezet, was echter niet verstandig. Dat zou niet in het belang zijn geweest van de kwaliteit van ons beroepsonderwijs, onze studenten en het bedrijfsleven. De onderwijswet- en regelgeving vormen een belangrijk knelpunt. Deze bieden onvoldoende ruimte om de vorming van kleinere, gespecialiseerde en daarmee meer herkenbare mbo-scholen in één regio mogelijk te maken. Gebleken is dat hierin voorlopig onvoldoende verandering kan worden gebracht.

Een ander knelpunt is het gebrek aan draagvlak bij de ondernemingsraad van het Albeda College. Draagvlak, dat noodzakelijk is om deze samenwerking mogelijk te maken. De ondernemingsraad van Albeda heeft in een recente brief aan de Minister van OCW duidelijk gemaakt dat dit draagvlak ontbreekt en dat men de bestuurlijke fusie die nodig is om een start te kunnen maken met de vorming van de mbo colleges niet ondersteunt.

De energie die in de samenwerking is gestoken en die deze heeft opgeleverd gaat echter niet verloren. Zo krijgt de samenwerking zoals deze is ingezet voor de techniekopleidingen een vervolg. Het realiseren van een gezamenlijke mbo-school voor techniek blijft dus overeind. Dat geldt ook voor samenwerkingstrajecten op het gebied van bijvoorbeeld de afstemming van het onderwijsaanbod en het gezamenlijk inkopen van diensten zoals op het gebied van ICT. Over deze vormen van samenwerking blijft Zadkine in gesprek met het Albeda College, het Ministerie van OC&W, de Gemeente Rotterdam en andere partners. De komende tijd zal duidelijk worden hoe dit verder gestalte krijgt. De directieleden van Zadkine geven graag meer informatie over dit bericht. Het bestuurssecretariaat is u graag behulpzaam bij het doorgeleiden van uw vragen en of reacties.

Telefoon: 010-2069211. Mail: r.poort@zadkine.nl.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.