Conform de Code Goed Bestuur vindt Zadkine het van belang dat (ex-)medewerkers melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een misstand, de zogenoemde Klokkenluidersregeling.
Klachten en klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Conform de Code Goed Bestuur vindt Zadkine het van belang dat (ex-)medewerkers melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een misstand.

De mogelijkheid om melding te maken van vermoedens van misstanden is geregeld in de “Klokkenluidersregeling Zadkine”. In deze regeling staat beschreven op welke wijze een betrokkene bij het constateren (van een vermoeden) van een misstand bij Zadkine melding kan doen.

Mocht u een vermoeden van een misstand hebben, lees de regeling dan zorgvuldig door. Bent u na het lezen van de regeling nog steeds van mening dat melding gemaakt moet worden, dan kunt u middels het meldingsformulier uw vermoeden kenbaar maken.

Meer informatie

Klokkenluidersregeling (pdf)
Meldingsformulier (pdf)

Het meldingsformulier dient gestuurd te worden naar:
Zadkine
T.a.v. Secretaris van het Bestuur
Postbus 1480
3000 BL ROTTERDAM

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.