Nieuws

Feyenoord legt samenwerking met Rotterdamse onderwijsinstellingen vast!

Al jaren zet Feyenoord zich samen met Rotterdamse onderwijsinstellingen in om de #KrachtvanFeyenoord over te brengen op jonge ambitieuze studenten. Woensdagmiddag 8 januari werd deze samenwerking in de Boardroom van De Kuip bekrachtigd met de ondertekening van een driejarige overeenkomst.

Feyenoord en de onderwijsinstellingen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool InHolland, Albeda College en Zadkine ondertekenden een overeenkomst waarin afspraken staan over onder meer stageplekken bij Feyenoord, keuzevakken, minors en opleidingen die worden ontwikkeld in samenwerking met Feyenoord, gericht op vakgebieden waar de club actief in is. Te denken valt aan een beveiligingsopleiding of een opleiding tot community coach.

Nu al lopen er meer dan 200 studenten stage bij Feyenoord. Studenten van diverse opleidingen, leeftijden en niveaus krijgen bij Feyenoord de kans aan hun ontwikkeling te werken. Dankzij de nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen zal het aantal stageplekken uiteindelijk worden opgeschaald naar 500. Dat zullen plekken op de meest uiteenlopende gebieden zijn: van beveiliging tot sociaal werk en van horeca tot sport en bewegen.

Met de vier onderwijsinstellingen wordt daarnaast ingezet op onderlinge kennisdeling, met bijvoorbeeld inspiratiedagen, participatie in onderwijsvernieuwingen en gezamenlijke ontwikkeling van innovaties voor maatschappelijke vraagstukken.

De aankomende jaren zal Feyenoord samen met de onderwijsorganisaties doorgaan met het bieden van kansen op het gebied van onderwijs. Manager Maatschappelijke Zaken Ton Strooband: ‘We werkten natuurlijk al nauw samen met deze partners. De samenwerking en de doelen die we willen bereiken, hebben we nu geconcretiseerd. Studenten zijn bij uitstek geschikte en gemotiveerde ambassadeurs om de #KrachtvanFeyenoord over te brengen op de samenleving en zo bij te dragen aan sociaalmaatschappelijke activiteiten. Tegelijkertijd bieden wij hen de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien, met hopelijk een succesvolle maatschappelijke carrière als resultaat.’

Foto: © Feyenoord Media

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.