Nieuws

Een documentaire over werkplekleren

‘Samen leren voor goede zorg’

Sinds de voormalig minister van OCW, mevrouw Bussemaker, in 2015 haar steun uitsprak voor nieuwe vormen van onderwijs waar praktijk en school nauw met elkaar zijn verweven, zijn veel opleidingscentra hier samen met regionale bedrijven mee aan de slag gegaan.

Ook bij Albeda, Zadkine en Hogeschool Rotterdam, in opdracht van Zorgpact Rotterdam, is een werkgroep gestart om op een nieuwe manier samen te werken bij het opleiden van mbo en hbo studenten. Samen met zorginstellingen Antes, ErasmusMC en Laurens is drie jaar geleden de pilot: ‘Leerwerkplaatsen in de zorg’ opgezet. In de leerwerkplaats wordt leren en werken in de beroepspraktijk met elkaar verbonden en staat het behoud en verbeteren van kwaliteit van zorg voorop. Het doel is dat studenten ‘fit for the future’ de arbeidsmarkt betreden of doorstromen naar het hoger onderwijs.

Werkplekleren

In de documentaire ‘Samen leren voor goede zorg’ over nut en noodzaak van werkplekleren wordt in beeld gebracht welke verschillende vormen van werkplekleren er zijn. We volgen onder andere een aantal studenten en docenten, praktijkbegeleiders en leidinggevenden. Yvonne Slee hoofd opleidingen Antes, Erna de Wolff projectleider onderwijsinnovatie Albeda, Hans Huizer voorzitter Raad van Bestuur Laurens en practor Dr. Ada ter Maten vertellen vanuit verschillende invalshoeken over hoe het onderwijs vorm krijgt in een leerwerkplaats, wat studenten en huidige medewerkers van elkaar kunnen leren, hoe dat het beste vorm kan krijgen en wat de voordelen zijn.

Nieuwe leer- en werkomgevingen

Door de samenwerking in de pilot zijn nieuwe leer- en werkomgevingen gecreëerd bij de drie zorginstellingen waarin studenten de bekwaamheden voor een beroep verwerven door leren en werken te verbinden. De directies en leidinggevenden van de betrokken instellingen zijn daarbij belangrijke partners om de leerwerkplaatsen te realiseren. Leren in een leerwerkplaats vanuit de verschillende facetten van het beroep verpleegkundige en verzorgende is continu in ontwikkeling en wordt daarom gemonitord door Dr. Ada ter Maten.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.