Nieuws

LOKAAL, Albeda & Zadkine sluiten convenant

Samen burgerschapsvaardigheden van mbo-studenten bevorderen

De afgelopen jaren werkten LOKAAL, Albeda en Zadkine al intensief samen, maar op 27 augustus tekenden Liesbeth Levy (directeur LOKAAL, centrum voor democratie in Rotterdam), Ron Kooren (voorzitter College van Bestuur Albeda) en Philippe Raets (voorzitter College van Bestuur Zadkine) een convenant om de samenwerking tussen LOKAAL, Albeda en Zadkine structureel vast te leggen. Het doel van dit convenant is om samen burgerschapsvaardigheden van mbo-studenten te bevorderen.

De komende twee jaar gaan LOKAAL, Albeda en Zadkine samenwerken om een kwaliteitsimpuls te geven aan de leerlijn burgerschap in het mbo. De focus ligt op het trainen van jongeren in de skills en vaardigheden die nodig zijn om samen te leven in een diverse stad en jongeren een stem geven in de grootstedelijke democratie. Dit doen LOKAAL, Albeda en Zadkine door hun activiteiten op elkaar af te stemmen en zich aan elkaar te verbinden, zowel op strategisch als op en uitvoerend niveau.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.