Nieuws

Kosten leermiddelen schooljaar 2018-2019 onveranderd

Begin juni 2018 verscheen in het nieuws dat de MBO Raad met het ministerie van OCW en de JOB (jongerenorganisatie voor beroepsonderwijs) afspraken heeft gemaakt over de kosten van leermiddelen.

Zoals zij met elkaar hebben besproken gaat ook Zadkine gedurende aankomend schooljaar afspraken maken met de Studentenraad van Zadkine over de wijze waarop invulling gegeven gaat worden aan de gemaakte afspraken die bij aanvang van schooljaar 2019-2020 ingaan.

Voor schooljaar 2018-2019 zijn er net als op andere scholen dan ook geen veranderingen. Leermiddelen kunnen dus volgens de berichtgeving per opleiding aangeschaft blijven worden. Het beleid van Zadkine is er overigens op gericht de kosten hiervan voor studenten zoveel mogelijk te beperken. Ook naar het aantal voorgeschreven boeken en licenties wordt kritisch gekeken. 

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.