Nieuws

Hoe een breakdancer onze studenten aan boord houdt

Zadkine start een uniek lesprogramma om uitval onder studenten gezondheidszorg te voorkomen. Want elke toekomstige medewerker in de zorg is hard nodig. Breakdancer en motivatiespreker Redouan Ait Chitt, beter bekend als Redo, helpt ons hierbij.

Redouan Ait Chitt is een professioneel breakdancer en motivational speaker. Hij reist de hele wereld over om shows en workshops te geven en neemt deel aan (inter)nationale danswedstrijden. Met zijn verhaal ‘No excuses, no limits’ hoopt hij jongeren te inspireren in hun persoonlijke ontwikkeling en doelen. Zijn eigen fysieke beperkingen weerhouden hem zelf niet om zijn dromen na te jagen. Zoals je kunt zien in zijn video's...

Want je doelen haal je niet vanzelf. Stress als gevolg van een thuisproblematiek, hoge prestatiedruk, depressiviteit, eenzaamheid en faalangst: het lijkt steeds vaker voor te komen onder jongeren. De problemen zijn vaak complex. Als jongeren daarmee aan een opleiding beginnen, leidt dat tot verminderde prestaties en schooluitval. Ook leidt dit tot een onderlinge dynamiek in de klas die het gevoel van veiligheid en geborgenheid niet bevordert.

Daarom ontwikkelde Zadkine een intensief begeleidingstraject voor drie groepen eerstejaarsstudenten maatschappelijke zorg. Doel is het creëren van een veilig (leer)klimaat en het verbeteren van de groepscohesie. Dit draagt niet alleen bij aan het studiesucces van de student, maar ook aan een betere toekomst in de zorg.

Met dit programma willen we studenten bewuster maken dat het inzetten van hun eigen kwetsbaarheid en focus op hun eigen doelen positief bijdraagt aan hun studiesucces. Redo ondersteunt deze pilot met zijn programma ‘No excuses, no limits’. Als de pilot succesvol is, kan dit programma breder worden ingezet binnen Zadkine en ook worden geïntroduceerd op andere mbo-scholen.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.