Taal en rekenen

Talen en rekenen in jouw beroep en opleiding

Om je opleiding te kunnen volgen en je beroep goed uit te kunnen oefenen, moet je de Nederlandse taal beheersen. Ook je rekenvaardigheid moet voldoende zijn. Bij iedere opleiding van Zadkine krijg je lessen Nederlands en rekenen. Deze vakken worden ook geëxamineerd. Volg je een niveau 4-opleiding, dan doe je ook examen Engels.

Examinering Nederlands en Engels

In alle opleidingen telt het examencijfer Nederlands mee voor het diploma. In opleidingen op niveau 2 en 3 moeten studenten minimaal een 5 behalen. Voor niveau 4-opleidingen moeten studenten minimaal een 5 en een 6 behalen voor Nederlands en Engels, in willekeurige volgorde.

De vaardigheden lezen en luisteren worden geëxamineerd met een centraal examen via de computer (CE). Voor de vaardigheden schrijven, gesprekken voeren en spreken krijgen de studenten een schoolexamen. Dit geldt ook voor Engels in niveau 4-opleidingen. In de niveau 2- en 3-opleidingen krijg je alleen het Engels aangeboden dat je nodig hebt voor je beroep en dit wordt afgesloten met een schoolexamen.

In de opleidingswijzer vind je meer informatie over de examinering.

Rekenen

Rekenen is een verplicht onderdeel van elke opleiding in het mbo en je moet dus examen doen om je diploma te halen. Alle studenten maken het centraal rekenexamen op de computer. Het resultaat van het examen telt nog niet mee voor het behalen van je diploma, maar wordt wel vermeld op de resultatenlijst.   Waarom is rekenonderwijs belangrijk? In het dagelijkse leven is rekenen erg belangrijk. Je moet bijvoorbeeld kunnen uitrekenen hoeveel je zorgverzekering kost of je telefoonabonnement of hoeveel geld je overhoudt van je salaris als je vaste lasten zijn betaald. Een aantal jaren terug klaagden vervolgopleidingen en werkgevers over het rekenniveau van de studenten. Daarom besteden we nu extra aandacht aan goed rekenonderwijs. Ook al telt rekenen nu nog niet mee, het is erg belangrijk dat er een voldoende op je cijferlijst komt te staan!

Dyslexie en dyscalculie 

Over dyslexie en dyscalculie hebben we een aparte pagina gemaakt. daar vind je ook een link naar de speciale folder ‘Heb je dyslexie of dyscalculie?’.

Vakantieschool

De Vakantieschool organiseert diverse korte cursussen, trainingen en lessen, waaronder

  • Examentraining Nederlands en rekenen
  • Nederlands voor van oorsprong anderstaligen
  • Bijspijkercursussen Nederlands en rekenen
  • Cursussen voor studenten die net van het vmbo afkomen
  • Cursussen voor studenten die net van het ISK afkomen.
Over de Vakantieschool hebben we ook nog een aparte pagina gemaakt. Bij je docent kun je meer informatie krijgen over de Zadkine Vakantieschool. 

 

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.