Taal in de zorg

Aanbod: GEMEENTE ROTTERDAM Educatie

Voor wie?

Werkenden in de zorg uit Rotterdam die:

  • een bbl-opleiding niveau 1, 2 of 3 in de zorg (willen) gaan volgen 
  • extra ondersteuning Nederlands nodig hebben 
  • inburgeringsexamen hebben gedaan, vrijstelling hebben of niet hoeven in te burgeren. 
  • een beginniveau A2/1F hebben 
  • hun taalniveau willen verhogen naar 2F

Doel

Niveauverhoging Nederlandse taal naar 2F. Dit is het eindniveau Nederlands van de beroepsopleidingen niveau 1, 2 en 3.

Tijd

40 weken, 2 dagdelen per week
Tijden: dag: 14.00u-17.00u of
avond: 18.30u-21.45u

Instroom

Instroom vindt plaats na afspraken met de werkgever. Er zijn diverse instroommomenten per jaar. Instroom verloopt via het Albeda College, Zadkine Educatie of de gemeente (Taalplein of SoZaWe). De gemeente bepaalt of u deel mag nemen.
U krijgt aan het begin een intaketoets Nederlands. Deze wordt afgenomen door Mister Dutch.

Programma

U krijgt een programma Nederlands.
U werkt aan:

  • verhoging van uw taalniveau op de verschillende vaardigheden. Hierbij is aandacht voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken en schrijven. U werkt toe naar niveau 2F.
  • aan taaldoelen toegespitst op het werken in de zorg. 
  • praktische taalopdrachten die u tijdens/op uw werk kunt uitvoeren.

We werken met een mbo-methode Nederlands gericht op het werken in de zorg. U kunt werken met schriftelijk materiaal en u kunt online oefenen in onze leeromgeving. Tussentijds wordt u getoetst met een taaltoets.

Afsluiting

U sluit af met een toets op niveau 2F die erkend wordt binnen het beroepsonderwijs.

Kosten

U betaalt € 160 voor de begintoets. De cursus is gratis. De gemeente Rotterdam financiert het traject.

Locaties

De trajecten worden op verschillende locaties in de stad uitgevoerd.

Aanmelden

Zadkine
via Zadkine Educatie:
(010) 281 11 00
educatie@zadkine.nl

Albeda College
via infopunt Albeda College:
(010) 221 41 21
Mathenesserlaan 321

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.