Overzicht aanbod Schiedam

Het educatieve aanbod

De gemeente koopt bij Zadkine in en bepaalt welke cursussen we uitvoeren. In 2014 heeft de gemeente prioriteit gelegd bij: 

Uitkeringsgerechtigden
Voor deze doelgroep bieden wij:

  • Alfabetisering NT2
  • Conversatielessen (A2)
  • Nederlands als tweede taal A1 naar A2

Deelnemers worden hiervoor aangemeld via de participatie coach van de gemeente.

Ouders
We geven les aan ouders op 2 scholen in Schiedam:

  • Peperklip: taallessen voor ouders A1-A2
  • Lentiz Lifecollege: taallessen voor ouders A2-B1

Werknemers sociale werkvoorziening BGS
Voor werknemers van de BGS verzorgt Zadkine Taal op Maat cursussen (NT2 en Laaggeletterden).

Nederlands als tweede taal beginners (open inschrijving)
Nederlands voor beginners A0-A2 avondcursus (er is zowel een groep hoog- als lagergeschoolden)

Lezen en schrijven Nederlandstaligen (open inschrijving)
Lezen en schrijven dag -en avondcursus. Dit is voor mensen die het Nederlands goed spreken en verstaan.
Speciaal voor deze doelgroep heeft de gemeente een voorlichtingsfilm gemaakt.
Voorlichtingsfilm "Maak van taal jouw toekomst"
Deze film toont het verhaal van de Schiedamse taalambassadeur Ab Reijgersberg in zijn strijd tegen laaggeletterdheid. Ab is op 51-jarige leeftijd hulp gaan zoeken om beter te leren lezen en schrijven. De film doet een oproep aan alle laaggeletterden om ook deze stap te zetten.

Taalcursussen voor pedagogisch medewerkers/VVE leidsters
Er worden hogere taaleisen gestald aan pedagogisch medewerkers/VVE leidsters. Voor deze VVE leidsters biedt Zadkine speciale taaltrajecten naar niveau 2F en 3F aan.

Leslocatie Zadkine
Zadkine heeft een eigen leslocatie in Schiedam aan de Johan Braakensiekstraat 12 3119 NL  Schiedam.

Meer informatie of inschrijven?

Zadkine Educatie Intake
educatie@zadkine.nl  

Coördinator:
Jeroen Altena
j.altena@zadkine.nl  

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.