Wat is inburgeren

Inburgeren betekent dat men:

  • Nederlands leert spreken, lezen en schrijven, verstaan en begrijpen
  • weet hoe de Nederlandse maatschappij werkt en de Nederlandse normen en waarden kent en respecteert.

U kunt op meerdere manieren inburgeren:

  • Cursus Inburgeren. Deze sluit u af met een inburgeringsexamen. Voor het inburgeringsexamen is voor nieuwkomers niveau A2 vereist. Voor mensen die voor 2007 in Nederland zijn gaan wonen, geldt niveau A1 voor de schriftelijke vaardigheden en niveau A2 voor de mondelinge vaardigheden. Lees meer over de niveaus.
  • Cursus Inburgering met Staatsexamen. Dit is speciaal voor midden- en hogeropgeleiden. U sluit af met het staatsexamen NT2, programma I (niveau B1) of II (niveau B2). Dit is niet in alle gemeenten mogelijk.
  • Beroepsopleiding niveau 1 of 2 met extra taalondersteuning (ook wel Taalkennisvoorziening genoemd). Dit is voor mensen die een beroepsopleiding willen volgen en hun Nederlands willen verbeteren. U doet examen beroepsonderwijs inclusief de Nederlandse taal. Dit is niet in alle gemeenten mogelijk.

U kunt bij het inburgeringsexamen kiezen uit vier verschillende richtingen (profielen):

  • WERK – voor mensen die al werk hebben of werkzoekenden
  • OGO (Onderwijs, Gezondheid en opvoeding) – voor ouders/opvoeders
  • Maatschappelijke participatie
  • Ondernemerschap

De keuze hangt af van uw persoonlijke situatie en wat u wilt gaan doen in Nederland.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.