Taalniveaus

Educatie

Voor de cursussen NT2 en inburgering zijn niveaus aangegeven zoals A1, A2, B1 en B2.
Deze niveauaanduiding is aangepast aan de Europese standaard: het Common European Framework of Reference (CEF).

In het CEF zijn zes taalniveaus te onderscheiden:
- A1 en A2 is beginnersniveau
- B1 en B2 gevorderd
- C1 en C2 vergevorderd

Naturalisatie:
Om een Nederlands paspoort aan te kunnen vragen bent u verplicht de Nederlandse taal op niveau A2 te beheersen.

Beschrijving niveaus:
Hieronder beschrijven wij alleen niveau A en B. Niveau C is bij Zadkine Educatie niet van toepassing voor NT2.

Wat moet u in de Nederlandse taal kunnen op niveau:

A1
Op niveau A1 moet u vertrouwde, dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op het vervullen van concrete behoeften begrijpen en kunnen gebruiken. U kunt zichzelf aan anderen voorstellen en u bent in staat vragen te stellen en te beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar u woont, mensen die u kent. Ook is het voor u mogelijk op een simpele wijze te communiceren als de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2
Op dit niveau bent u in staat om zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen over onderwerpen van direct belang te begrijpen. Bijvoorbeeld persoons- of familiegegevens, plaatselijke geografie, boodschappen doen of eenvoudige werkinstructies lezen. Binnenkomende post (brieven, uitnodigingen en reclame) kunt u lezen. De meeste onderwerpen van het nieuws op radio en tv begrijpt u. Ook verwachten wij dat u bijvoorbeeld dienstregelingen van het openbaar vervoer en telefoonboeken weet te gebruiken. U bent in staat in dagelijkse bekende situaties te functioneren bijv. thuis, in de buurt, op de school van uw kinderen en op het werk (als het een eenvoudige werksituatie is)

B1
Met niveau B1 moet u prima in staat zijn om de gedachtegang in een brief, artikel, verslag, studietekst of leesboek te volgen. Ook kunt u hier een duidelijke mening over formuleren. U kunt gemakkelijk met Nederlanders praten. Uw ervaringen, gedachten en gevoelens kunt u in een beschrijvende of verhalende tekst uiteenzetten. Ook kunt u rapporten, korte samenvattingen en verslagen volgens een bepaalde standaard maken.
Dit is ongeveer het niveau van Staatsexamen NT2 programma I.

B2
U kunt kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen. Over uiteenlopende onderwerpen kunt u een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren. Ook kunt u heel goed een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven. U spreekt gemakkelijk over praktische zaken, maar ook over zaken voor uw werk. U gebruikt veel verschillende woorden en zinnen. U maakt weinig fouten.
Dit is ongeveer het niveau van Staatsexamen NT2 programma II.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.