Links inburgering en taal

Oefenen

Oefenen algemeen:

Oefenen voor het staatsexamen

Oefenen voor inburgering

Handige links Inburgering

Documenten downloaden:

Nog meer achtergrondinformatie

Handige links Lezen en schrijven (Laaggeletterdheid)

Informatie en achtergrondinformatie

Taal voor het Leven:
http://lezenenschrijven.nl/taalvoorhetleven/  

Stichting lezen en schrijven:
Deze stichting vraagt aandacht voor laaggeletterdheid.
Hier vindt u alle informatie over het thema.
http://www.lezenenschrijven.nl/  

Stichting ABC:
Belangenorganisatie voor deelnemers alfabetiseringscursussen
http://www.a-b-c.nu/  

Aanbod Schiedam:
Voorlichtingsfilm "Maak van taal jouw toekomst"

Deze film toont het verhaal van de Schiedamse taalambassadeur Ab Reijgersberg in zijn strijd tegen laaggeletterdheid. Ab is  op 51-jarige leeftijd hulp gaan zoeken om beter te leren lezen en schrijven. De film doet een oproep aan alle laaggeletterden om ook deze stap te zetten.

Handige links volwasseneneducatie

Steunpunt VE:
http://www.steunpuntve.nl (Informatiesite over regelgeving)

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.