Niveauverhoging Nederlands naar 2F in Rotterdam

Aanbod: GEMEENTE ROTTERDAM Educatie

Voor wie?

Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de peuteropvang of kinderopvang in Rotterdam en een VVE programma uitvoeren. De gemeente Rotterdam wil dat alle VVE-leidsters taalniveau 3F beheersen voor de vaardigheden gesprekken en luisteren. Voor de andere vaardigheden wordt 2F vereist. Sommige leidsters moeten eerst een voortraject volgen naar niveau 2F.

Doel

Niveauverhoging Nederlandse taal tot niveau 2F (niveau taal mbo-3).

Tijd

40 weken x 6 uur. Als u eerder het niveau bereikt, kan het traject voor u korter duren.

Instroom

De cursus start bij voldoende deelnemers. Tussentijdse instroom is mogelijk. Instroom verloopt in principe via uw werkgever. U legt eerst een intaketoets af via toetsbureau Mister Dutch. Op basis van uw niveau wordt bepaald hoe lang uw traject gaat duren en aan welke vaardigheden u gaat werken.

Programma

U krijgt een programma Nederlands aangeboden. We gaan hierbij uit van de niveauomschrijvingen Meijerink die nu voor het hele onderwijs gelden.
U werkt:

  • aan uw eigen taalniveau op de verschillende vaardigheden. Hierbij is aandacht voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken en schrijven. In het onderdeel schrijven is speciale aandacht voor taalverzorging (grammatica, spelling, interpunctie en stijl). Het is ook mogelijk modules te volgen.
  • aan taaldoelen toegespitst op het werken binnen de VVE op uw werkplek. U krijgt praktische opdrachten die u tijdens/op uw werk kunt uitvoeren. Er is speciale aandacht voor mondelinge vaardigheden in relatie tot VVE-programma’s.
  • aan een taalportfolio met bewijzen van uw taalvaardigheid binnen uw werksituatie.
    We werken met schriftelijk materiaal en u kunt online oefenen in onze digitale leeromgeving.

Tussentijds wordt u getoetst met een taaltoets.

Afsluiting

U sluit af met een toets op niveau 2F.

Kosten

Als u nog een starttoets moet afleggen, betaalt u € 160 eigen bijdrage.

Leslocaties

Zadkine
Teilingerstraat 150 (Centrum, bekijk locatie)
Jan Ligthartstraat 250 (Zuid, bekijk locatie)

Albeda
Mathenesserlaan 321 (West)
Haastrechtstraat 3 (Zuid, Lombardijen)

Aanmelden

Albeda College
via infopunt Albeda College
Mathenesserlaan 321, Rotterdam
T (010) 221 41 21

Zadkine
via Zadkine Educatie
Jan Ligthartstraat 250 (bekijk locatie)
3083 AM Rotterdam (nabij Zuidplein/Ikaziaziekenhuis)
T (010) 281 11 00 of 06-50 92 69 81
Educatie@zadkine.nl  

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.