Nederlands voor werkende pedagogisch medewerkers Schiedam

Aanbod: GEMEENTE SCHIEDAM Educatie

Voor wie:

Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de peuteropvang of kinderopvang in Schiedam en een VVE-programma uitvoeren. De gemeente wil dat alle VVE-leidsters taalniveau 3F beheersen volwasseneneducatie WEB. Ook landelijk zijn er nu bestuursafspraken in het overleg van de G37 gemeenten. Hier wordt 3F geeist voor minimaal luisteren, gesprekken, lezen. Voor de overige vaardigheden geldt 2F.

Doel:

Niveauverhoging Nederlandse taal tot niveau 3F (niveau taal mbo4).

Tijd:

40 weken: 1 uur per week per vaardigheid. Als u eerder het niveau bereikt, kan het traject voor u korter duren.

Instroom:

Instroom per maart 2013. Instroom verloopt in principe via uw werkgever. U heeft al een intaketoets afgelegd via toetsbureau Mister Dutch. Op basis van uw niveau wordt bepaald hoe lang uw traject gaat duren en aan welke vaardigheden u gaat werken.

Programma:

 U krijgt een programma Nederlands aangeboden. We gaan hierbij uit van de niveauomschrijvingen Meijerink die nu voor het hele onderwijs gelden.
U werkt:

 • aan uw eigen taalniveau per vaardigheid. Het betreft de vaardigheden:
  • Luisteren
  • Gesprekken
  • Spreken
  • Lezen
  • Schrijven
  • Taalverzorging (grammatica, spelling, interpunctie en stijl).
  • aan taaldoelen toegespitst op het werken binnen de VVE op uw werkplek. U krijgt praktische opdrachten die u tijdens/op uw werk kunt uitvoeren. Er is speciale aandacht voor mondelinge vaardigheden in relatie tot VVE-programma’s.
  • aan een taalportfolio met bewijzen van uw taalvaardigheid binnen uw werksituatie.

  We werken met schriftelijk materiaal en u kunt online oefenen in onze digitale leeromgeving.
  Tussentijds wordt u getoetst met een taaltoets.

  Afsluiting:

  U sluit af met een toets op niveau 3 F.

  Kosten:

  € 575 per module (per vaardigheid) excl. begin/ eindtoetsing.

  Leslocaties:

  Zadkine, Johan Brakensiekstraat 12, 3119 NL Schiedam

  Aanmelden:
  Zadkine

  via Zadkine Educatie
  (010) 281 11 00
  Educatie@zadkine.nl  

  Cookies

  Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.