Nederlands als 2e taal schriftelijk A2

Aanbod: GEMEENTE ROTTERDAM Educatie

Voor wie?

Anderstaligen uit Rotterdam die niet-inburgeringsplichtig zijn. Dit zijn mensen die:

  • een Nederlands paspoort hebben of 
  • EU-burger zijn of 
  • de Turkse nationaliteit hebben.

Komt u van buiten de EU en heeft u geen Nederlands paspoort,dan valt u onder de inburgeringswet en moet u zelf een inburgeringstraject inkopen.

  • alleen lezen en schrijven willen behalen. 
  • niveau A1 behaald hebben voor de onderdelen lezen en schrijven.

Doel

Niveauverhoging Nederlandse niveau A2 voor lezen en schrijven.

Tijd

40 weken x 3 uur of 20 weken x 6 uur,
Dag: 3 dagdelen (9 uur) per week
Avond: 2 dagdelen (6 uur) per week
Tijden:
• Ochtend: 8.45u-12.00u
• Middag: 12.5u-16.00u
• Avond: 18.45u-22.00u

Instroom

Er zijn diverse instroommomenten per jaar. Instroom verloopt via het Albeda College of Zadkine Educatie. De gemeente bepaalt of u deel mag nemen.
U krijgt aan het begin een intaketoets Nederlands. Deze wordt afgenomen door Mister Dutch.

Programma

U krijgt een programma Nederlands.

  • U werkt aan verhoging van uw taalniveau op de schriftelijke vaardigheden. Hierbij is aandacht voor de vaardigheden lezen en schrijven. U werkt toe naar niveau A2.
  • U werkt met een algemene taalmethode NT2 naar A2 gericht op lezen en schrijven. Bij deze methode horen ook oefeningen op de computer.
  • U krijgt daarnaast praktijkopdrachten en huiswerk voor buiten de les. U kunt ook thuis inloggen in het oefenprogramma.
  • Tussentijds wordt u getoetst met een taaltoets.

Afsluiting

U sluit af met een toets op niveau A2 lezen en schrijven..

Kosten

U betaalt € 160 voor de begintoets.

Locaties

De trajecten worden op verschillende locaties in de stad uitgevoerd.

Zadkine Educatie

Albeda College Infopunt

T (010) 281 11 00
Jan Ligthartstraat 250
educatie@zadkine.nl
www.zadkine.nl/educatie

T (010) 221 41 21
Mathenesserlaan 321
aanmelding@albeda.nl
www.albeda.nl 

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.